Základná škola Beňuš

Prihlásenie

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Učíme sa s NAPANT-om
30. 4. 2016

Do galérie Učíme sa s NAPANT-om boli pridané fotografie.

Zápis detí do 1. ročníka 2016

Do galérie Zápis detí do 1. ročníka 2016 boli pridané fotografie.

Zasadil som strom...

Dňa 21.4.2016 sa žiaci našej školy v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky v rámci projektu „Zasadil som strom“ zúčastnili výsadby mladých sadeníc smreka a jedle.

So zamestnancami Lesov SR OZ Beňuš a Závadka nad Hronom sme sa stretli na Burde, ktorá sa nachádza nad obcou Závadka nad Hronom. Na úvod nám zamestnanci Lesov Ing. Kovalčíková, Ing. Vigoda, Ing. Caban a pán Černák porozprávali o lokalite, kde sme vysádzali stromčeky. Potom nám predviedli praktickú ukážku a spôsoby výsadby mladých sadeníc. Po tejto ukážke prišiel rad na našich žiakov. Každý žiak 8. a 9. triedy si mohol vysadiť niekoľko sadeníc. Po úspešnej výsadbe si žiaci opiekli špekáčiky a na záver boli odmenení certifikátom a malými darčekmi.
Teší nás, že práve naša škola bola jedna z mála, ktoré sa mohli tohto projektu zúčastniť. Veríme, že stromčekom sa bude dariť a keď o pár rokov budeme blúdiť lesmi v okolí Burdy, povieme si: „Tento kúsok lesa sme vysadili my.“
FOTOALBUM

Deň Zeme

19.4.2016 sa uskutočnil pre žiakov  prvého stupňa pobyt v prírode zameraný na „Deň Zeme“. Po krátkom presune obcou Beňuš, sme vyrazili do lona krásnej jarnej prírody miestnej časti „Janovo“, kde nás už očakávali zamestnanci LS Beňuš.

Po krátkom oddychu sa deti rozdelili na 10 skupín a začali plniť úlohy na stanovištiach, kde ich čakali ich noví veľkí, lesní kamaráti. Pozdrav – Lesu zdar! – sa niesol krásnou lúkou. Žiaci sa dozvedeli čo sú mimikry, čo patrí a čo nepatrí do lesa, zahrali sa na „Slepú karavánu“. V dvojiciach hľadali svoj strom so zakrytými očami a ako Popoluška rozpoznávali semienka drevín. Vtipnou časťou bol hod loptičkou do medveďa, či strieľanie orechov z praku. Pozornosť venovali aj usilovným mravčekom a hre pre dobré ušká – Zvuková poznávačka. Nezabudli sme ani na ochranu prírody a vyzbierali sme všetko, čo do nej nepatrí. Krásne predpoludnie žiaci ukončili „váľaním sudov“ a hlasným pozdravom – Lesu zdar!
FOTOALBUM

FILMOVÝ KABINET DEŤOM

11. apríla 2016 sa žiaci 2.-5.ročníka ZŠ Beňuš zúčastnili tejto krásnej akcie. Filmový kabinet deťom patrí medzi edukatívne projekty ASFK. Deti sa v pútavom interaktívnom rozhovore dozvedeli o tom, čo je animácia, ako sa rodí animovaný film a kto ho vytára. Sami sa mohli podeliť o svoje skúsenosti a zážitky s animáciou, zapájali sa do rozhovorov a odpovedali na otázky. Nenútenou formou mali sprostredkované zaujímavé informácie o slovenskom animovanom filme. Lektorky oboznámili deti s rôznymi druhmi umenia, demonštrovali  ich symbiózou s animovaným filmom, spoznávali  spolu s deťmi hranice detskej fantázie a možností, ktoré dnes ponúka - v súvislosti s animovaným filmom - počítač. V prednáške sa prelínal dnešný svet s tým rozprávkovým, aby školáci vedeli, že hranice oboch svetov siahajú potiaľ, pokiaľ si ich sami určíme. Pásmo animovaných filmov, ktoré deti videli, boli vybraté z DVD Virvar a DVD Slovenský animovaný film. Boli to príbehy plné smiechu, grotesky, nezbedníctva, ale aj poézie a hudby. Animované filmy prezentovali rôzne druhy animačných technológií. Ku všetkým boli  pripravené rekvizity. Postavičky z plôškovej, reliéfnej a bábkovej animácie, plastelína, piesok, mušličky, zootrop, farebné obrázky, flipbook, kreslená animácia – s tým všetkým sa deti zoznámili. Po skončení workshopu mali  možnosť vziať si rekvizity do ruky, vytvoriť pohyb, spýtať sa na fungovanie mechanizmov.
Do galérie Mediálna výchova 2016 boli pridané fotografie.

Matematická olympiáda

Okresné kolo matematickej olympiády sa tento rok konalo dňa 5.4.2016 v CVČ v Brezne.
Úspešnými riešiteľmi domáceho kola boli traja žiaci našej školy.
Anežka Králová získala najvyšší počet bodov za vyriešené úlohy a stala sa tak nielen úspešnou riešiteľkou okresného kola, ale aj najlepšou matematickou hlavičkou vo svojej kategórii Z 8.
Ďalším a zároveň posledným úspešným riešiteľom danej kategórie bol Filip Kotoč, ktorý stratil na víťazku len dva body.
Marek Ličko sa síce nestal úspešným riešiteľom, no mal druhý najvyšší počet bodov v kategórii Z 7.
Srdečne gratulujeme!

Noc s Andersenom 2016

1. apríla 2016 o 19.00 hod. do našej školy prišla na návštevu Rozprávka so svojimi rozprávkovými hrdinami.
Nie je to žiadny prvoaprílový žart moji milí!
Veď čítanie, hranie, počúvanie a sledovanie rozprávok počas NOCI V KNIŽNICI sa v našej ZŠ stalo tradíciou a tak tomu bolo i tento rok.
Viac o akcii a jej priebehu sa dočítate TU.

ELEKTRONICKÁ ŽIACKA KNIŽKA

Vážení rodičia,
naša škola Vám umožňuje prezerať úspechy a študijné výsledky Vašich detí priamo na internete.

Údaje sú aktualizované priebežne, aby ste mali vždy aktuálne informácie.

V prípade, že nemáte alebo ste stratili prihlasovacie meno a heslo, môžete si ich prevziať u triedneho učiteľa.

photo
Anketa

Koľko času venuješ v priemere počas školského dňa domácej príprave na vyučovanie?

56.8%
16.2%
5.4%
16.2%
5.4%

Nedeľa 1. 5. 2016

Počet návštev: 1739968

Narodeniny a meniny:

Dnes (Nedeľa 1.5.2016)

Peter Bútora (I.)