Základná škola Beňuš

Prihlásenie
Výsledky súťaží Cezpoľné behy Dejepisná olympiáda Európsky mesiac jazykov Fyzikálne IQ Geografická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Malý futbal Matematický klokan Mladí zdravotníci Na bicykli bezpečne Olympiáda zo SJL Počítačová súťaž Polomské štyri zvony Pytagoriáda Seminár z prírodných vied Slávik Slovenska Stolný tenis Taktik v matematike Veľký futbal

Súťaže 11/12

Hviezdoslavov Kubín

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - ŠKOLSKÉ KOLO, OKRESNÉ KOLO, OBLASTNÉ KOLO

9. februára sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa na ňom takmer 40 súťažiacich. Výsledky:

I. kategória

Poézia                                                       Próza

1.: Roman Lopušný (3. ročník)              1.: Veronika Gašperanová (4. ročník)   

2.: Laura Molnárová (3. ročník)             2.: Marian Šperka (3. ročník)

     Diana Bacúšanová (4. ročník)

     Anežka Králová (4. ročník)

3.: Peter Javorčík (3. ročník)

     Karolína Matulíková (2. ročník)

     Matej Šperka (2. ročník)

II. kategória

Poézia                                                      Próza      

1.:Nikola  Békyová (7. ročník)              1.: Lukáš Murín (7. ročník)     

2.: Samuel Král (6. ročník)                    2.: Aneta Nemčoková (6. ročník)    

3.: Timea Libičová (5. Ročník)              3.: Martin Kovalčík (5. ročník)

III. kategória

Poézia                                                        Próza

1.: Renáta Jančichová (8. ročník)           1.: Alžbeta Murgašová (9. ročník)

2.: Bianka Kosmelová (8. ročník)          2.: Monika Kňazíková (9. ročník)

3.: Natália Kánová (9. ročník)                3.: Viktória Dolinská (8. ročník)

Víťazi nás reprezentovali v okresnom kole, z ktorého traja súťažiaci – V. Gašperanová, R. Jančichová a A. Murgašová postúpili do oblastného kola, ktoré sa uskutočnilo 20. marca v Banskej Bystrici, kde výraznejší úspech nedosiahli.