Základná škola Beňuš

Prihlásenie

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Odovzdanie outdoorového stolnotenisového stola

Vo štvrtok 14.9.2017 bol našej škole sponzorom odovzdaný outdoorový stolnotenisový stôl.
Po odovzdaní sa konal stolnotenisový turnaj žiakov.
FOTOGALÉRIA

Légiovlak

Ešte sa ani poriadne nezačal školský rok a deviataci už mali dôvod na radosť. V piatok 8. septembra cestovali na exkurziu do Zvolena. Práve v tomto meste na niekoľko dní zastavil unikátny Légiovlak.
Tento netypický vlak je vernou replikou legionárskeho vlaku z obdobia rokov 1918 – 1920. Légiovlak tvorí 13 zrekonštruovaných vozňov a predstavuje vojenské ešalóny prepravované železnicou, ktorými sa desaťtisíce československých legionárov prepravili naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále. Pre čo najväčšiu autentickosť a priblíženie podoby legionárskych vlakov a životných podmienok legionárov boli vybrané najčastejšie používané vagóny. A tak našich deviatakov a dve siedmačky dobovo oblečený legionár - sprievodca previedol a odborným slovom opísal súprava vlaku, ktorá bola zložená z vozňa poľnej pošty, teplušky, plukovnej predajne, ubytovacieho, filmového, dielenského, krajčírskeho, zdravotníckeho, štábneho, veliteľského, obrneného a dvoch plošinových vozňov.
FOTOGALÉRIA

Pre deviatakov

Aktualizovali sme modul Pre deviatakov v ľavom menu.

Nájdete tu nasledovné informácie:
- Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy v školskom roku 2017/2018,
- odkaz na stránku Školského výpočtového strediska, kde je priebežne aktualizovaný záujem žiakov o jednotlivé stredné školy.

Vnútorný poriadok školy - do pozornosti žiakom a rodičom

Riaditeľka Základnej školy Beňuš vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR  č. 320/2008 o základnej škole Vnútorný poriadok.

Vnútorný poriadok predstavuje súhrn práv, povinností a noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, učiteľov, vychovávateľov a ostatných zamestnancov školy a zákonných zástupcov. Je to súhrn pravidiel, ktorými sa zabezpečuje riadny chod školy.
Dôsledné dodržiavanie Vnútorného poriadku je základnou povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa, nepedagogického zamestnanca i rodiča.
Vnútorný poriadok nájdete v ľavom menu pod položkou Dokumenty školy.

Dance video školy

V ľavom menu pribudol odkaz na DANCE VIDEO ŠKOLY.

Je to tanečný videoklip našej školy natočený pod vedením pani učiteľky Národovej na motív pesničky "Can´t stop the feeling". V klipe účinkujú žiaci, učitelia, zahraniční lektori a ďalší zamestnanci školy.

Príjemné sledovanie smiley.

Začiatok šk. roka 2017/2018
4. 9. 2017

Do galérie Začiatok šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

Od 5.9.2017 sa žiaci budú môcť stravovať v školskej jedálni, prihlasovanie bude prebiehať v utorok ráno na začiatku vyučovania.
​Od 5.9.2017 budú môcť žiaci navštevovať ŠKD.
V utorok 5.9.2017 od 11,00 hod. sa budú môcť žiaci zapísať do SZUŠ Polomka. Zápis bude prebiehať vo vestibule ZŠ Beňuš u učiteľov umeleckej školy.

Pre budúcich druhákov

Zoznam potrebných pomôcok pre nový školský rok na jednotlivé predmety nájdu noví druháci TU.

Dni obce Beňuš

        „Do tretice všetko dobré!“ - táto myšlienka sa do slova a do písmena  naplnila na dňoch obce v Beňuši, ktoré sa konali 7. a 8. júla 2017. Obec Beňuš usporiadala dni po tretíkrát s naozaj bohatým programom.
        Predstavili sa deti MŠ, ZŠ, Beňušianka, chlapi z Gašparova, spevácka skupina z Filipova, súbor Dubina z Rožňavy, Tulibanda z Polomky a potom zábava v štýle disco pod vedením pána Auxta.  Vystúpenie spestrilo  ocenenie „najlepších kuchárov“ a tombola. A prišiel aj kúzelník, ten rozžiaril očká tým najmenším.
        Neopakovateľným zážitkom zostane návšteva olympijského víťaza - reprezentanta SR vo vodnom slalome -Mateja Beňuša.
        I keď rozlúčky nebývajú ľahké, táto mala slávnostný ráz. Obecný úrad, pracovníčky MŠ v Beňuši a rodičia detičiek  sa rozlúčili s pani riaditeľkou MŠ Jankou Skoršepovou, ktorá odchádza do dôchodku. Poďakovali jej za bohatú dlhoročnú prácu, za lásku  a trpezlivosť, ktorú venovala deťom a zaželali jej krásne dni naplnené zdravím,  šťastím a radosťou.
        Žiaci Základnej školy v Beňuši boli neodmysliteľnou súčasťou tohto bohatého programu. Spievali, hrali a tancovali s veľkou chuťou a nadšením. Potešili divákov, urobili radosť rodičom a starým rodičom. Ich vystúpenie bolo odmenou pre pani učiteľky, ktoré sa im po celý rok venovali.
        Dobrá nálada, príjemné stretnutia ľudí, ktorí sa dávno nevideli, veľa mladých, veľa bývalých žiakov našej školy, chutný guľáš a iné dobroty podčiarkli celú atmosféru podujatia.
        Na záver - poďakovanie - OÚ v Beňuši, pani starostke Kataríne Srnkovej, vedeniu ZŠ v Beňuši, všetkým spoluorganizátorom, účinkujúcim, zvukárom a hlavne všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa pričinili o toto krásne  podujatie.
        Ďakujem aj našim žiakom za ich trpezlivosť počas skúšok a za ich snahu podať čo najlepší výkon. Urobili ste nám radosť!
        S úctou pani učiteľka ZŠ v Beňuši

Výlet za odmenu - Tatranská Lomnica

Celoročná snaha žiakov bola odmenená výletom. A ako ho žiaci získali? Za úspešnú reprezentáciu školy vo vyšších kolách súťaží, za vynikajúci prospech a za menej ako 10 vymeškaných vyučovacích hodín za celý školský rok. A kam sa žiaci vybrali? Do Tatranskej Lomnice, kde navštívili Ski Múzeum a Múzeum NAPANT-u. A teraz im prajeme krásne prázdniny!  Do galérie Výlet za odmenu - Tatranská Lomnica boli pridané fotografie.

Śkola v prírode Králiky ... a takto sme sa mali

V dňoch 26. – 29. júna 2017 sa 33 žiakov tretieho a štvrtého ročníka zúčastnilo pobytu v Škole v prírode. Deti cestovali na Králiky v okrese Banská Bystrica, kde strávili úžasné štyri dni  v Penzióne Horec. Boli obklopené krásnou prírodou, mali perfektné počasie,  všade bolo ticho  a nachádzali sa mimo „civilizácie“ (bez mobilov a techniky). Zopakovali si topografiu, vedomosti o vode, rastlinách a zvieratách. Veľmi zábavný a zaujímavý program im pripravili animátorky z banskobystrickej agentúry OUTDOOR INSTITUTE. Počas štyroch dní získavali deti kľúčiky za spoluprácu, odvahu, kreativitu, poriadok na izbách. Kľúčikmi otvorili truhlicu s predmetmi na pamiatku. S animátorkami sa deti lúčili so slzami v očiach. Domov sa vrátili zotavení s krásnymi zážitkami.Do galérie Śkola v prírode Králiky ... a takto sme sa mali boli pridané fotografie.

photo
Anketa

Koľko času venuješ v priemere počas školského dňa domácej príprave na vyučovanie?

54.8%
19%
7.1%
14.3%
4.8%

Štvrtok 21. 9. 2017

Počet návštev: 2123341

Narodeniny a meniny:

Dnes (Štvrtok 21.9.2017)

Omar Amr Elzeer Hassan Mohamed (III.)
Matúš Bubelíny (II.)
Matúš Cesnak (VI.)
Mgr. Marta Kršáková