Základná škola Beňuš

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
I. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Ľuptáková
II. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Murgašová
Foto
III. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavomíra Gašperanová
Foto Foto
IV. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Darina Matisová
Foto Foto Foto
V. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Lilková
Foto Foto Foto Foto
VI. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Vojtková-Kubandová
Foto Foto Foto Foto Foto
VII. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Národová
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Herichová
Foto Foto Foto Foto Foto
IX. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Mihoková
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1098 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.05.2018