Základná škola Beňuš

Prihlásenie

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Hasičský krúžok
Chemický krúžok
Foto Foto
Lego
Foto Foto Foto Foto Foto
Ľudová tvorivosť
Mladí záchranári
Foto Foto Foto Foto Foto
Počítačový krúžok
Foto Foto Foto Foto Foto
Redakčný krúžok
Slovenčina tvorivo a hravo
Spevácky krúžok
Stolnotenisový krúžok
Školský klub detí, 1. oddelenie
Foto Foto Foto Foto Foto
Školský klub detí, 2. oddelenie
Tanečno-dramatický I.
Tanečno-dramatický krúžok
Tvorivosť

© aScAgenda 2018.0.1098 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.05.2018