Základná škola Beňuš

Prihlásenie

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Angličtina hrou
Ekologický krúžok
Foto Foto
Hasičský krúžok
Lego
Foto Foto Foto Foto Foto
Ľudová tvorivosť
Mladí záchranári
Foto Foto Foto Foto Foto
Počítačový krúžok
Foto Foto Foto Foto Foto
Príprava na Testovanie
Redakčný krúžok
Spevácky krúžok
Školský klub detí, 1. oddelenie
Foto Foto Foto Foto Foto
Školský klub detí, 2. oddelenie
Tanečný krúžok
Tvorivosť

© aScAgenda 2018.0.1065 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2017