• iBobor
     • iBobor

     • Mnohí žiaci našej školy v týždni od 8. novembra do 12. novembra 2021 riešili úlohy v online informatickej súťaži iBobor.

      Do tejto medzinárodnej súťaže so zameraním na informatiku sa zapájajú žiaci z viac ako 50-tich krajín sveta.

      Takéto sú výsledky v jednotlivých kategóriách pre našu školu:

      Kategória Drobec (2. a 3. ročník): 40 súťažiacich, 8 úspešných riešiteľov:
      Filip Knižka (II.), Rastislav Zubák (III. A), Patrik Halama (III. A), Tomáš Gažúr (III. A), Andrej Havaš (III. A), Bruno Gajdoš (III. A), Dominika Ďurišová (III. B), Natalie Miklošková (II.).

      Kategória Bobrík (4. a 5. ročník): 32 súťažiacich, 8 úspešných riešiteľov:
      Michal Vigoda (IV.), Samuel Mikovíny (V.), Ema Mišečková (V.), Alžbeta Gažúrová (V.), Zina Hrablayová (V.), Patrik Kolarovič (IV.), Kristína Čopjanová (V.), Boris Baran (V.).

      Kategória Benjamín (6. a 7. ročník): 31 súťažiacich, 7 úspešných riešiteľov:
      Jasna Hrablayová (VII.), Samuel Adam Kerpčár (VII.), Peter Krkoška (VII.), Filip Kán (VII.), Tamara Semaňáková (VI.), Matej Vigoda (VI.), Daniela Houšková (VII.).

      Kategória Kadet (8. a 9. ročník): 34 súťažiacich, 1 úspešná riešiteľka:
      Sarah Betková (IX.).

      GRATULUJEME 

    • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

     • Dňa 27.10.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

      Do školského kola postúpili tí žiaci, ktorí v triednych kolách dosiahli dobré výsledky. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov, ktorí boli rozdelení do 2 kategórií: 1A, 1B. Svoje vedomosti v anglickom jazyku museli preukázať v niekoľkých súťažných úlohách: test z gramatiky, slovná zásoba, posluch, čítanie s porozumením, komunikácia. Náročné úlohy zvládli úspešne. Bojovali s nadšením, každý chcel získať najlepšie hodnotenie.

      Najúspešnejší v kategórii 1A                            
      1. Filip Molčan (VII. ročník)                     
      2. Samuel Adam Kerpčár (VII. ročník)                      
      3. Jasna Hrablayová  (VII. ročník)                       

      Najúspešnejší v kategórii 1B
      1.  Sarah Betková (IX. ročník)      
      2. Dárius Ďuriš (IX. ročník)      
      3. Miroslava Baboľová (VIII. ročník)   

      Žiaci Filip Molčan Sarah Betková budú reprezentovať našu školu  v okresnom kole.

      Congratulations our winners!!

    • Povinnosť nosiť rúško od 25. 11. 2021
     • Povinnosť nosiť rúško od 25. 11. 2021

     • V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstupuje do platnosti od 25. 11. 2021, t.j. od zajtra,  oznamujeme rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci POVINNÍ NOSIŤ RÚŠKO v priestoroch školy.

      Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok. 

      Vedenie školy je povinné zabezpečovať prevádzku školy, výchovu a vzdelávanie žiakov v súlade s príslušnými zákonmi, ale aj usmerneniami príslušných orgánov. Škola je povinná tieto rozhodnutia rešpektovať. Tieto opatrenia sú záväzné celoplošne a platia pre každú školu na území SR. Riaditeľ školy nemôže udeliť výnimku z vyhlášky ÚVZ.

      Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

      Celé znenie vyhlášky nájdete TU

       

     • ...

     • Slovensko balí lásku do škatule od topánok už štvrtý rok. Tento rok sa do tohto nádherného projektu rozhodla zapojiť aj naša škola, aby tak spríjemnila vianočné chvíle osamelým seniorom z obce Beňuš.

      Iniciátorkou myšlienky potešiť osamelých dôchodcov vianočnými darčekmi bola Janka Galatová. Do zbierky sa rozhodla aktívne zapojiť aj Silvia Slobodová a niekoľko ďalších osôb, vďaka ktorým sa v prvom roku podarilo vyzbierať namiesto plánovaných 30 až 800 balíkov. Minulý rok sa už vyzbieralo viac ako 75-tisíc krabíc, hoci bol poznačený pandémiou tak ako tento ročník celoslovenskej výzvy.

      Aj naši žiaci chcú osamelým ľuďom z Beňuša ukázať, že nie sú sami. A hoci do škatule nezabalíme blízkosť a pozornosť, teda to, čo im najviac chýba, máme srdce na pravom mieste. Dúfame, že škatule od topánok naplnené niečím sladkým, slaným, teplým, mäkkým, voňavým, niečím na zábavu a niečím zo srdca, im spravia radosť.

      VL

    • Oznam školskej jedálne
     • Oznam školskej jedálne

     • Oznamujeme rodičom, že vedúca školskej jedálne bude PN do 25.11.2021 (vrátane). Hotovostné platby za obedy a réžiu bude možné zrealizovať až po ukončení PN.

    • Distribúcia samotestov - piatok 19.11.2021
     • Distribúcia samotestov - piatok 19.11.2021

     • Vážení rodičia,

      niektorí z Vás nás kontaktovali ohľadom toho, že sa Vám už minuli Ag testy na domáce testovanie žiakov.

      Podľa pokynov MŠVVŠ SR v tomto prechodnom období do naskladnenia ďalších testov platí, že testy budú vydávané školám, kde rodičia pravidelne hlásia vykonávanie testovania a škola hlási tieto údaje prostredníctvom formulára Týždenné hlásenie škôl podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU.

      Ďalšiu várku testov (5 ks na prihláseného žiaka) si naša škola prevezme  vo štvrtok 18.11.2021 a žiakom budú rozdávané v piatok 19.11.2021.

      Zároveň dôrazne žiadame rodičov, aby vykonávanie samotestov pravidelne nahlasovali cez Edupage príp. osobne, telefonicky, aby nám dodávky neboli krátené.

      Ďakujeme za pochopenie.

      vedenie školy

    • KOMPARO - dobrovoľné testovanie deviatakov
     • KOMPARO - dobrovoľné testovanie deviatakov

     • V tomto školskom roku sa rodičia a žiaci deviateho ročníka rozhodli zistiť úroveň vedomostí nadobudnutých počas školského roka poznačeného pandémiou COVID-19 v testovaní KOMPARO. Organizátorom testovania KOMPARO je spoločnosť EXAM testing, ktorá sa profesionálne venuje testovaniu žiakov už 27 rokov a má na túto činnosť potrebné povolenia.

      Hoci je účasť na testovaní KOMPARO dobrovoľná, každoročne sa doň zapájajú tisíce žiakov. Aj pre školy je KOMPARO veľmi užitočnou spätnou väzbou. Mnohé školy sa preto obracajú na rodičov s prosbou, aby toto testovanie svojim deťom uhradili. Veríme, že účasť na testovaní KOMPARO bude zmysluplnou investíciou, ktorá pomôže napredovať aj našim žiakom.

      Tohtoročné cvičné testovanie KOMPARO pre deviatakov sa uskutočnilo už 11. novembra. Na našej škole sa z dôvodu karantény žiakov 9. ročníka preložilo na 18.11.2021. Každý účastník dostane po vyhodnotení podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré typy úloh mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať. Táto analýza sa stane akýmsi kompasom, ktorý pomôže účastníkom nájsť smer, ktorým by sa mali vydať na ďalšej ceste za úspechom.

      Lilková

    • Indiánska súťaž v ŠKD
     • Indiánska súťaž v ŠKD

     • FOTOALBUM

      Kedysi dávno za veľkou mlákou – oceánom, plným rýb aj veľrýb, proste v Amerike, žili Indiáni.
      Mali radi prírodu, zvieratá, rastliny a jeden druhého.
      V jeden krásny jesenný deň sa stretli pri Veľkom toteme traja náčelníci z troch rôznych kmeňov  – Biely apači, Žlté pierka a Lovci pierok.
      Každý sa vystatoval ako sa má dobre, akých má silných, múdrych a šikovných bojovníkov.
      Započul to starejší  menom Biely bizón, preto navrhol náčelníkom, aby si zmerali sily v Indiánskej súťaži.
      Každý z náčelníkov si mohol zobrať na pomoc len dvoch bojovníkov.
      Náčelníci a ich bojovníci súťažili v týchto disciplínach:

      • Skok cez padnutý strom
      • Beh po vratkom moste
      • Prenesenie malého totemu
      • Hod kameňom
      • Prekonanie divokej rieky
      • Nosenie vedra s vodou

      Všetkým súťažiacim sa veľmi darilo, ale najlepší môže byť iba jeden!

      Umiestnenie:

      1. miesto – ŽLTÉ PIERKA

      2. miesto – BIELY APAČI

      3. miesto – LOVCI PIEROK

    • Karanténa žiakov 9.triedy
     • Karanténa žiakov 9.triedy

     • Milí žiaci a rodičia žiakov 9.triedy,

      po konzultácii s RÚVZ Banská Bystrica zostávajú žiaci 9.triedy v karanténe do 15.11.2021 (vrátane), z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívnymi osobami. V prípade príznakov, odporúčame, aby rodičia týchto žiakov prihlásili svoje deti na PCR test.

      Žiaci  budú mať v čase karantény dištančné vzdelávanie online cez Zoom a úlohy zadávané cez edupage. K prihláseniu žiak potrebuje meno a heslo na edupage a mať nainštalovanú aplikáciu Zoom (inštalačný súbor nájdete na https://zoom.us/download).

      Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu.

      Prosíme rodičov žiakov, aby žiaci dodržiavali karanténu. KARANTÉNA je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVID-19. Osoba označená ako úzky kontakt alebo podozrivá na ochorenie COVID-19 zostáva doma. Na riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemiologické opatrenia. Pokiaľ dáte dieťa otestovať najskôr 5. deň od úzkeho kontaktu (v stredu) a výsledok PCR testu bude negatívny, karanténu môže ukončiť na 7. deň (piatok). Karanténa sa nevzťahuje na žiakov, ktorí neboli v škole 5.11.2021.

      Všetci žiaci 9.ročníka budú na tento čas odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali svojho všeobecného lekára.

      Vedenie školy

    • Karanténa žiakov 3.A triedy
     • Karanténa žiakov 3.A triedy

     • Milí rodičia žiakov 3.A triedy,

      s poľutovaním Vám oznamujeme, že pre úzky kontakt s pozitívnou spolužiačkou musia ísť neodkladne do karantény žiaci 3.A, ktorí s ňou boli v kontakte 5.11. 2021 (piatok).  Pozitivita bola potvrdená PCR testom. Jedná sa o 5 žiakov, ktorí boli 5.11.2021 v škole.

      Prosíme rodičov týchto žiakov, aby žiaci dodržiavali karanténu. KARANTÉNA je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVID-19. Osoba označená ako úzky kontakt alebo podozrivá na ochorenie COVID-19 zostáva doma. Výnimku z karantény majú žiaci, ktorí COVID-19 prekonali.

      Karanténa trvá od 6.11.2021 do 15.11.2021 vrátane. Do školy môžu žiaci nastúpiť 16.11.2021. Karanténu je možné ukončiť aj po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5.deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny.

      V pondelok 8.11.2021 bude školu pre usmernenie údajov kontaktovať zamestnanec RÚVZ Banská Bystrica.

      Ohľadom dištančného vyučovania Vás bude kontaktovať triedna pani učiteľka, ktorá Vám poskytne bližšie informácie.

      V prípade príznakov Vášho dieťaťa kontaktujte detského lekára.

      Držíme palce, aby ste ostali zdraví!

      Vedenie školy

       

    • Karanténa žiakov 7.triedy
     • Karanténa žiakov 7.triedy

     • Milí žiaci a rodičia žiakov 7.triedy,

      s poľutovaním Vám oznamujeme, že pre úzky kontakt s pozitívnou spolužiačkou musia ísť neodkladne do karantény žiaci 7.triedy, ktorí s ňou boli v kontakte 5.11. 2021 (piatok).  Pozitivita bola potvrdená Ag testom.

      Na základe vyjadrenia epidemiologického oddelenia RÚVZ  žiaci 7.ročníka musia byť v karanténe do 15.11.2021 (vrátane). Žiaci  budú mať v tomto období dištančné vzdelávanie online cez Zoom a zadávaním úloh cez edupage.

      Počas zajtrajšieho dňa sa žiaci prihlásia podľa platného rozvrhu na jednotlivé hodiny, čím chceme skontrolovať pripojenie a odstrániť prípadné chyby. K prihláseniu žiak potrebuje meno a heslo na edupage a mať nainštalovanú aplikáciu Zoom (inštalačný súbor nájdete na https://zoom.us/download).

      Prosíme rodičov žiakov, aby žiaci dodržiavali karanténu. KARANTÉNA je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVID-19. Osoba označená ako úzky kontakt alebo podozrivá na ochorenie COVID-19 zostáva doma. Na riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemiologické opatrenia. Pokiaľ dáte dieťa otestovať najskôr 5. deň od úzkeho kontaktu (v stredu) a výsledok PCR testu bude negatívny, karanténu môže ukončiť na 7. deň (piatok).

      Všetci žiaci 7.ročníka budú na tento čas odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali svojho všeobecného lekára.

      Vedenie školy

       

       

    • Telesná výchova inak
     • Telesná výchova inak

     • Krásne a slnečné jesenné počasie nás opäť presvedčilo zacvičiť si na telesnej výchove netradične. S deviatačkami sme sa po prvých skúsenostiach s minigolfom v Brezne rozhodli pozrieť na okolitú prírodu z výšky.

      Tentokrát sme sa vybrali východným smerom k rozhľadni Polomské očko. Je to 30 metrov vysoká vyhliadková veža, ktorá sa nachádza na najvyššom bode svahu lyžiarskeho strediska v nadmorskej výške 906 metrov. Prešli sme obcou Polomka popri brehoch Hrona až k vleku, potom asi 2 km kolmo nahor zjazdovkou. Cestou na vrchol veže sme ešte zdolali 142 schodov a potom sme sa už len kochali úchvatnými výhľadmi na nádhernú prírodu Horehronia. Na severe hrebeň Nízkych Tatier, časť krajiny od Brezna po Pohorelú či Kráľovu hoľu, na juhu zas zaujme Slovenské Rudohorie či rozľahlé lesy Muránskej planiny. Ako na dlani sme mali predovšetkým samotnú Polomku a časť doliny Hrona a už sa nám aj 45-minútová túra zdala byť ako sladká malina.

      Na záver ešte niekoľko záberov ako dôkaz alebo inšpiráciu pre tých, ktorí ešte nenabrali odhodlanie pozrieť sa na svet z Polomského očka.
      FOTOALBUM

    • Olympiáda zo slovenského jazyka
     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • Podobne ako v minulých školských rokoch, aj v tomto sa uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka pre žiakov 8. a 9. ročníka. Organizuje sa každoročne ako predmetová postupová súťaž jednotlivcov – žiakov základných a stredných škôl a priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom, na ktorý ďalej nadväzuje. Vyhlasovateľom OSJL je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
      14. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry  sa v školskom roku 2021/2022 vzhľadom na mimoriadne opatrenia v súvislosti so šírením nového druhu koronavírusu uskutočnil v upravených podmienkach. Bolo to formou online testu, ktorý je skrátenou verziou Testovania 9. Vypracovanie testu bolo limitované časom 35 minút.)
      Naša škola do súťaže zapojila 13 žiakov. Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý z celkového počtu 25 bodov dosiahol aspoň 18 bodov. U nás to bol jedine Darko Ďuriš (19 bodov), ktorý postupuje aj do okresného kola. Ďalšie výsledky našich žiakov priniesli veľké rozčarovanie, keďže v minulých rokoch bola približne polovica účastníkov úspešnými riešiteľmi. Iste, svoju daň si tu vypýtalo dlhé obdobie dištančného vzdelávania. Ale mrzí ma aj vlažný prístup žiakov k vzdelávaniu v súčasnom prezenčnom období a slabá spätná väzba k výsledkom školského kola olympiády, najmä  žiakov 9. ročníka, ktorých čaká Testovanie 9.

      Poradie žiakov v školskom kole

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny pre žiakov začínajú vo štvrtok 28. októbra 2021.

      V škole sa opäť stretneme v utorok 2. novembra 2021.

    • „S úsmevom na tvári všetko sa podarí...“
     • „S úsmevom na tvári všetko sa podarí...“

     • Takáto veta čaká každý deň prváčikov na nástenke a povzbudzuje ich pri poznávaní písmeniek a čísel. Priniesol nám ju do triedy nový kamarát „Smieško“. Malá, veselá a možno trošku smiešna postavička z knihy Smieško z 1.A, autorky Blaženy Mikšíkovej.  Deti si ho veľmi obľúbili, ale čo je hlavné, ľahšie sa s ním  učia. Veď sa s ním stretávajú v každej básničke pri novom písmenku. A to nie je všetko. Smieško učí deti písať, posmeľuje ich, keď sa im nedarí, odbúrava strach, rozveseľuje ich, rozosmieva, keď  sú smutní a vie sa aj pritúliť. Jeden Smieško však na to nestačí. Vďaka šikovným mamičkám, ockom, tetám, či starkým, má každé dieťa svojho Smieška. Každý je iný, jedinečný, originálny, presne tak, ako jedinečné je dieťa.

      Milí rodičia a rodinní priatelia, ďakujeme. Urobili ste svojmu dieťaťu nesmiernu radosť, no hlavne, našli ste si na svoje dieťa čas a vložili ste do bábky kus seba. Dieťa nie je v triede také samé a prostredníctvom Smieška má pri sebe vždy blízkeho. Pozrite sa, akí sú pekní, milí a usmiati. Dovoľte, aby sme sa s Vami o naše úsmevy podelili.  Ak niektorí úsmev chýba, netrápte sa, určite ho doložíme, lebo veľa prváčikov máme chorých.  Mesiac október je na konci a hoci „Dňu úsmevu“ patril prvý októbrový piatok, myslíme si, že nie je neskoro. Veď usmievať sa treba každý deň a po celý rok, po celý život. Úsmev je liek na dušu a my ľudia sa akosi menej usmievame. Preto: „Úsmev, prosím!“

                                                                                                                                    usmiati prváci

      FOTOALBUM

       

    • Oslavovali sme Medzinárodný deň školských knižníc
     • Oslavovali sme Medzinárodný deň školských knižníc

     • Medzinárodný deň školských knižníc si pripomíname od roku 1999 každoročne. Štvrtý októbrový pondelok tento rok vyšiel na 25. októbra. 
      Tento deň sa stal oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu. Pri príležitosti tohto dňa sme sa opäť snažili získať si väčší počet milovníkov literatúry.

      Pokúsili sme sa o to čitateľskými aktivitami.
      - Našich najmenších kamarátov v MŠ v Beňuši, v Braväcove a v Bacúchu potešili žiaci 4. ročníka, pod vedením pani učiteľky Štefaňákovej rozprávkou O červenej čiapočke.
      - Žiakom našej školy a občanom obcí Beňuš, Braväcovo a Bacúch sa prihovorila Jasnička, Adelka a Kubko, pod vedením pani učiteľky Mihokovej, v rozhlasovej relácii. Relácia bola venovaná životu a tvorbe spisovateľa P. O. Hviezdoslava, pretože 8. novembra si pripomenieme 100. výročie jeho úmrtia.
      - Žiaci si na chodbe našej školy môžu v najbližších dňoch prezrieť výstavku Naj... kníh našej školskej knižnice.
      - A čo by to bol za Deň školských knižníc, keby sme ho neoslávili čítaním? Všetci žiaci našej školy sa zapojili do Čitateľského maratónu a na hodinách slovenského jazyka a literatúry si prečítali úryvky z vybraných titulov. Pri čítaní našim najmenším, tak ako každoročne pomáhali najstarší spolužiaci, deviataci.

      Veríme, že vďaka spomínaným aktivitám žiaci našej školy siahnu vo voľnom čase po pekných knihách, prípadne nájdu cestu do našej školskej knižnice.
      Tak ako vždy, čakajú Vás, milí moji, plné knižné police.

      Všetci ste srdečne vítaní. Dočítania priatelia.                                  

      Vaša školská knihovníčka

    • „Veľkí malým, malí veľkým...“
     • „Veľkí malým, malí veľkým...“

     • FOTOALBUM

      Opäť sme sa stretli a strávili sme spolu príjemné chvíle.

      25.10.2021 sme si pripomenuli Deň školských knižníc. Už niekoľko rokov je tento deň na našej škole  venovaný  intenzívnejšiemu čítaniu. My prváci ešte čítať nevieme, tak sa nám pomoc deviatakov veľmi zišla. Stretli sme sa na prvej vyučovacej hodine. Na stole pani učiteľky na nás čakala kopa nových kníh – naša prvá kniha „Komu patrí slniečko“, autorky Danuši Dragulovej-Faktorovej. Je vzácna, lebo je to darček od našich rodičov. Mohli by sme si v knihe prezerať pekné ilustrácie, dvaja z triedy by si ju dokázali aj prečítať, ale ostatní by sa len prizerali. Ešte že tu bol veľký kamoš, ktorý vie čítať. Spoločne sme si prečítali prvý príbeh – Ako zvonček dostal meno. Potom sme si čítali vo dvojiciach, teda deviataci čítali a prváci počúvali. Prváci si priniesli do školy svoje obľúbené vankúšiky, na nich sa im počúvalo príjemne. Deviataci nám čítali a ešte nás i milo prekvapili. Priniesli nám pekné, vlastnoručne vyrobené záložky, aby sme nezabudli, kde sme prestali čítať. Výborný nápad. Veľmi pekne ĎAKUJEME!

      Sľubujeme, že sa naučíme čítať a na konci školského roka MY prečítame VÁM, milí deviataci. A samozrejme aj VÁM, milí naši rodičia.

      vďační PRVÁCI

    • „Zmerajme si svoje sily!“ - športové aktivity zamerané na boj proti obezite
     • „Zmerajme si svoje sily!“ - športové aktivity zamerané na boj proti obezite

     • FOTOALBUM

      Na úvod malé zamyslenie sa v podobe otázok:

      „Prečo sú dnes  deti obéznejšie ako v minulosti?

      Aké ťažkosti a ochorenia  s obezitou prichádzajú?

      Čo sa s tým dá urobiť ?“

      Odpovede sú veľmi jednoduché.

      V súčasnosti sa obezita považuje za globálnu epidémiu a stala sa z nej civilizačná choroba. Jej vplyv na úmrtnosť a chorobnosť u detských pacientov (ale aj v dospelých) je čoraz vážnejší. Pozor! Málo sa hýbeme, stávame sa pohodlnejšími a hlavne naše deti.  Do školy sa vozíme, veľa času trávime pri počítači, či mobile. Menej sa hráme v prírode. V minulosti to bolo presne opačne. A tak sme v našej škole jeden pekný októbrový deň,  aj keď sme nemali telesnú výchovu, strávili pri športových aktivitách. Žiaci I. stupňa sa vybrali do blízkeho okolia školy, nad zvonicu, a v zmiešaných družstvách  plnili disciplíny - chôdzu do kopca, beh, prenos raneného (panská stolica), beh a skoky cez prekážky, skoky vo vreciach, hod na cieľ a loptové hry. Počasie nám prialo, slniečko akoby vedelo, čo sa chystá a tak sa na nás z oblohy krásne usmievalo a hoci bolo 19. októbra, aj príjemne zohrievalo. Skvelý deň! Našich žiakov musíme pochváliť, nikto sa nehádal, všetci sa snažili, navzájom sa podporovali a pomáhali si. Z desiatich družstiev dve získali plný počet bodov, ale o to tu vôbec nešlo. Všetci sa stali víťazmi, lebo to zvládli, tešili sa a smiali. A hlavne sa hýbali.  Blahoželáme! V škole na deti čakala odmena v podobe ovocného taniera, ako bonus v boji s obezitou. Pevne veríme, že sa tento deň deťom páčil a posledné dni babieho leta strávia v prírode pri športových aktivitách, možno so svojimi súrodencami, či rodičmi.

  • ANKETA