Základná škola Beňuš

Prihlásenie
 • Letné prázdniny

  Všetkým žiakom, zamestnancom a ich rodinám prajeme slnečné chvíle oddychu v kruhu svojich blízkych.

  Tešíme sa na stretnutie v septembri.

 • Dni obce Beňuš

          „Do tretice všetko dobré!“ - táto myšlienka sa do slova a do písmena  naplnila na dňoch obce v Beňuši, ktoré sa konali 7. a 8. júla 2017. Obec Beňuš usporiadala dni po tretíkrát s naozaj bohatým programom.
          Predstavili sa deti MŠ, ZŠ, Beňušianka, chlapi z Gašparova, spevácka skupina z Filipova, súbor Dubina z Rožňavy, Tulibanda z Polomky a potom zábava v štýle disco pod vedením pána Auxta.  Vystúpenie spestrilo  ocenenie „najlepších kuchárov“ a tombola. A prišiel aj kúzelník, ten rozžiaril očká tým najmenším.
          Neopakovateľným zážitkom zostane návšteva olympijského víťaza - reprezentanta SR vo vodnom slalome -Mateja Beňuša.
          I keď rozlúčky nebývajú ľahké, táto mala slávnostný ráz. Obecný úrad, pracovníčky MŠ v Beňuši a rodičia detičiek  sa rozlúčili s pani riaditeľkou MŠ Jankou Skoršepovou, ktorá odchádza do dôchodku. Poďakovali jej za bohatú dlhoročnú prácu, za lásku  a trpezlivosť, ktorú venovala deťom a zaželali jej krásne dni naplnené zdravím,  šťastím a radosťou.
          Žiaci Základnej školy v Beňuši boli neodmysliteľnou súčasťou tohto bohatého programu. Spievali, hrali a tancovali s veľkou chuťou a nadšením. Potešili divákov, urobili radosť rodičom a starým rodičom. Ich vystúpenie bolo odmenou pre pani učiteľky, ktoré sa im po celý rok venovali.
          Dobrá nálada, príjemné stretnutia ľudí, ktorí sa dávno nevideli, veľa mladých, veľa bývalých žiakov našej školy, chutný guľáš a iné dobroty podčiarkli celú atmosféru podujatia.
          Na záver - poďakovanie - OÚ v Beňuši, pani starostke Kataríne Srnkovej, vedeniu ZŠ v Beňuši, všetkým spoluorganizátorom, účinkujúcim, zvukárom a hlavne všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa pričinili o toto krásne  podujatie.
          Ďakujem aj našim žiakom za ich trpezlivosť počas skúšok a za ich snahu podať čo najlepší výkon. Urobili ste nám radosť!
          S úctou pani učiteľka ZŠ v Beňuši

 • Výlet za odmenu - Tatranská Lomnica

  Celoročná snaha žiakov bola odmenená výletom. A ako ho žiaci získali? Za úspešnú reprezentáciu školy vo vyšších kolách súťaží, za vynikajúci prospech a za menej ako 10 vymeškaných vyučovacích hodín za celý školský rok. A kam sa žiaci vybrali? Do Tatranskej Lomnice, kde navštívili Ski Múzeum a Múzeum NAPANT-u. A teraz im prajeme krásne prázdniny!  Do galérie Výlet za odmenu - Tatranská Lomnica boli pridané fotografie.

 • Záver šk. roka 2016/2017
  30. 6. 2017

  Do galérie Záver šk. roka 2016/2017 boli pridané fotografie.

 • Účelové cvičenie, 2. stupeň 2017
  28. 6. 2017

  Do galérie Účelové cvičenie, 2. stupeň 2017 boli pridané fotografie.

 • Śkola v prírode Králiky ... a takto sme sa mali

  V dňoch 26. – 29. júna 2017 sa 33 žiakov tretieho a štvrtého ročníka zúčastnilo pobytu v Škole v prírode. Deti cestovali na Králiky v okrese Banská Bystrica, kde strávili úžasné štyri dni  v Penzióne Horec. Boli obklopené krásnou prírodou, mali perfektné počasie,  všade bolo ticho  a nachádzali sa mimo „civilizácie“ (bez mobilov a techniky). Zopakovali si topografiu, vedomosti o vode, rastlinách a zvieratách. Veľmi zábavný a zaujímavý program im pripravili animátorky z banskobystrickej agentúry OUTDOOR INSTITUTE. Počas štyroch dní získavali deti kľúčiky za spoluprácu, odvahu, kreativitu, poriadok na izbách. Kľúčikmi otvorili truhlicu s predmetmi na pamiatku. S animátorkami sa deti lúčili so slzami v očiach. Domov sa vrátili zotavení s krásnymi zážitkami.Do galérie Śkola v prírode Králiky ... a takto sme sa mali boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Hlas školy

  Prišiel jún a opäť je tu čas aby sme si zaspievali , spievali, vyspevovali, zahúkali, húkali, hmkali, brnkali, tlieskali...

  ...ale  predovšetkým sa tešili...

  Tak sa aj stalo dňa  23. júna 2017 sa na našej škole uskutočnila spevácka súťaž „Hlas školy 2017“. Vzdali sme tak hold hudbe, ktorá má 21. júna  svoj sviatok.

  Hoci tento rok bolo o čosi menej spevákov, najmä žiakov z II. stupňa, spievalo sa s chuťou. Chodbou sa niesli tóny známych slovenských , ale i zahraničných populárnych hitov. Oproti minulých rokov súťaž priniesla malé prekvapenia. Porota nesedela na chodbe, ale v utajení a veru počúvala pozorne. Výsledky budú zverejnené 30. júna 2017 pri odovzdávaní vysvedčení.

  Ďalším prekvapením boli naši hostia – stážisti projektu EDUCATE Slovakia organizácie AIESEC. V závere  súťaže „Hlas školy“ poďakovala pani riaditeľka mladým stážistom za prínos nie len pre vyučovanie ANJ, ale i vnesenie ducha spolupatričnosti a predstavenie iných kultúr našim žiakom.  Dvaja stážisti nám aj zaspievali. Myslím, že toto podujatie bolo peknou bodkou za ich pobytom na našej škole.

  „Hlaš školy" opäť nesklamal, vyrastajú nám nové spevácke hviezdy a hviezdičky. Budeme im držať prsty, aby nám svietili a nezhasli. A viete, čo  bolo  perfektné?  Mnohé skladby si spievala celá škola. Veľa šťastia „speváci a speváčikovia!"

  Do galérie Hlas školy boli pridané fotografie.

 • 26.jún - Medzinárodný deň boja proti drogám a obchodovaniu s nimi

  V roku 1987 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodu s nimi. Svet si ho každoročne pripomína protidrogovou kampaňou, ktorá je riadená a koordinovaná OSN – UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Aj na našej škole sme si tento deň pripomenuli interaktívnou prednáškou so zamestnancom spoločnosti Slovensko proti drogám. Do galérie 26.jún - Deň boja proti drogám boli pridané fotografie.

 • Project Educate Slovakia

  Do galérie Project Educate Slovakia boli pridané fotografie.

 • AIESEC - projekt EDUCATE SLOVAKIA 19. - 23.júna 2017

  Poslaním projektu EDUCATE Slovakia organizácie AIESEC je vytvorenie medzinárodného vzdelávacieho prostredia a novej interaktívnej formy vzdelávania, ktorá zvýši záujem žiakov o globálne problémy a ich povedomie o iných svetových kultúrach. Úlohou projektu je tiež vnášať nové nápady do vyučovacieho procesu, umožniť žiakom získavať poznatky zážitkovou formou a predovšetkým rozvíjať komunikáciu v cudzom jazyku. Stážisti sa týmto spôsobom môžu oboznámiť so slovenskou kultúrou a získať skúsenosti s prácou v medzinárodnom prostredí.

  Projekt „Educate Slovakia“ vniesol do výučby anglického jazyka na našej škole čerstvý vietor v podobe zvýšenej motivácie žiakov. Žiaci získali možnosť overiť si svoje teoretické vedomosti v praxi – a to nielen z  cudzích jazykov, ale aj iných predmetov. Učiteľom angličtiny sa naskytla výnimočná príležitosť vidieť svojich žiakov v reálnych komunikačných situáciách – odkryli tak silné ale aj slabé stránky z hľadiska jednotlivých jazykových zručností.

  Projekt by však nebol úspešný bez samotných stážistov a ich prezentácií. Našu školu navštívili :

  Parul Chugh - India                        CINDY TSO Hiu Tung - Honk Kong

  Malek Sahraoui Tahar - Alžírsko      Davis Chan Ki Chung - Honk Kong

  Prezentácie boli pútavé, použité jazykové prostriedky a výber tém primerané pre žiakov ZŠ. Súčasťou jednotlivých besied boli aj ukážky hudby, miestneho folklóru a tradícií, stážisti si zo svojich krajín doniesli aj typické predmety, ktoré mali u „publika“ najväčší úspech. Teoretickú časť svojich prezentácií stážisti vhodne doplnili jazykovými hrami a riadenými dialógmi.

  Na záver chceme zdôrazniť prínos projektu z hľadiska multikultúrnej výchovy a výchovy k ľudským právam. Aktivity vedúce k odbúraniu strachu z cudzieho by mali byť každodennou súčasťou výchovy mladých ľudí na našich školách.

 • Vyplácanie dopravného

  Oznamujeme, že dopravné za máj a jún 2017 pre žiakov z Bacúcha a Braväcova sa bude vyplácať v dňoch 22.6., 26.6., 27.6. a 29.6.2017 od 8.00 do 15.00 hod v kancelárii ekonómky školy.

 • Oznam pre rodičov

  Oznamujeme rodičom, že v dňoch 19. - 29.6.2017 sa bude vyučovať nasledovne: 1.stupeň sa bude vyučovať 4 vyučovacie hodiny, 2.stupeň sa bude vyučovať 5 vyučovacích hodín. Školský klub detí bude fungovať v nezmenenom režine.

 • Deň otcov

  Tretiu júnovú nedeľu majú sviatok ockovia. Tento sviatok nemá síce takú popularitu ako Deň matiek, ale aj napriek tomu si určite zaslúži našu pozornosť a úctu. Otcovia nás učia, ako sa muži správajú k ženám, deti od nich kopírujú technické schopnosti a zručnosti, mužský princíp pohľadu na svet a mnoho iného. Sú tými, ktorí usmerňujú prísnou rukou, ale sú aj kamarátmi, s ktorými môžu objavovať mnohé tajomstvá a záhady.
  Na tento sviatok sme nezabudli ani  my v škole, žiaci prvého a druhého ročníka. Dňa 16. júna sme na našej školskej pôde privítali troch ochotných oteckov. Pána Petra Lilka, otecka žiaka prvého ročníka, pána Jána Fábryho a pána Miroslava Kána, oteckov žiakov druhého ročníka. Spoločne sme prežili nezabudnuteľnú hodinu čítania. Ockovia nám pútavo čítali z knihy S dievčiskom sa nehráme, a potom sme  voľne diskutovali na tému Čo pre mňa znamená môj ocko.  Veríme, že tento deň bol pre obe zainteresované strany  zaujímavý, iný a veľmi príjemný. Ochotným oteckom sa chceme touto formou ešte raz veľmi pekne poďakovať za návštevu a na  záver želáme všetkým oteckom k ich sviatku veľa zdravia a radosti ratolestí.
  MODLITBA ZA OTECKA...
  Anjeličku, môj strážničku,
  opatruj môjho otecka…
  Anjeličku, môj strážničku,
  stráž mi môjho ocka.
  Mám ho rada. Keď ho vidím,
  zasvietia mi očká.
  Viem, čo bude, keď mi občas
  položí dlaň na vlásky.
  Tvrdá bude od roboty,
  ale mäkká od lásky...
  Milan Rúfus

 • Na bicykli bezpečne, celoslovenské kolo 2017

  Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo Detskú dopravnú súťaž „Na bicykli bezpečne 2017“, ktorá je postupovou súťažou do Európskej dopravno-výchovnej súťaže FIA.
  Súťaž má tímový charakter. V rámci Slovenskej republiky sa organizuje celoplošne ako postupová súťaž pre žiakov základných škôl, cez školské, okresné, krajské a celoslovenské kolá.
  V tomto roku sa celoslovenské kolo súťaže uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši v dňoch 15. a 16.06.2017, na ktorom Banskobystrický kraj zastupovali žiaci našej školy Ema Kalinová, Lukáš Kochan, Simona Medveďová a Miroslav Žofčin, pričom celkovo ako družstvo obsadili 2. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy, okresu i celého kraja.
  E
  urópske kolo súťaže sa uskutoční v septembri 2017 v Albánsku, pričom šancu reprezentovať Slovensko má aj Ema Kalinová, ktorá na celoslovenskom kole získala titul Najlepšie dievča a Lukáš Kochan, ktorý bol v celoslovenskom kole druhý najúspešnejší chlapec.
  Ema a Lukáš budú o miestenky do Albánska bojovať spolu so štyrmi členmi víťazného družstva zo Žilinského kraja 23.06.2017 na záverečnom sústredení v Liptovskom Mikuláši, kde bude na základe výsledkov kreované štvorčlenné reprezentačné družstvo Slovenska. Držíme našim zástupcom prsty.
  FOTOGALÉRIA z celoslovenského kola.

 • Triedne fotky
  16. 6. 2017

  Do galérie Triedne fotky boli pridané fotografie.

 • Pozvánka

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Horehronská atletika
  13. 6. 2017

  Do galérie Horehronská atletika boli pridané fotografie.

 • Medzinárodný deň detí - športové dopoludnie

  Do galérie MDD, 2. stupeň 2017 boli pridané fotografie.