• Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • FOTOALBUM
      Poslednú predvianočnú stredu hostila naša školská knižnica Šalianskeho Maťka. Žiaci sa na jeho príchod poctivo pripravili. Prednesom krásnych slovenských povestí potešili prítomné pani učiteľky, spolužiačky i spolužiakov. Vybrať tých najlepších nebolo veru jednoduché, pretože každý súťažiaci vložil do svojho prednesu to najlepšie zo seba. Porota sa ale nakoniec rozhodla:

      1. kategória – žiaci 2. a 3. ročníka
      1.miesto: Ema Mišečková, (3. ročník)
      2. miesto: Zoja Gašperanová ( ročník)
      3. miesto: Zina Hrablayová ( ročník)
      2. kategória – žiaci 4. a 5. ročníka
      1. miesto: Jasna Hrablayová (5. ročník)
      2. miesto: Matej Vigoda (4. ročník)
      3. miesto: Andrea Macuľová (4. ročník)
      3.kategória – žiaci 6. a 7. ročníka
      1. miesto – Jakub Gašperan (7. ročník)
      2. miesto – Dárius Ďuriš (7. ročník)
      3. miesto – porota neudelila
      Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať na okresnom kole tejto súťaže v Brezne, ktoré sa uskutoční v januári 2020.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • V dňoch 10. a 11. decembra 2019 sa konalo školské kolo už 41. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Tejto postupovej súťaže jednotlivcov v šiestich kategóriách sa zúčastnilo 32 žiakov.

      V porovnaní s minulým rokom sme však mali menej úspešných riešiteľov. Päť žiakov z prvého stupňa a dvaja žiaci z druhého stupňa v priebehu 60 minút vyriešili minimálne desať matematických úloh z pätnástich a získali tak aj bonifikáciu za čas. Najvyšší počet dosiahnutých bodov (13) za vyriešené príklady zo všetkých súťažiacich získali tretiačka Alžbeta Gažúrová (bonifikácia za čas bola 10 bodov) a štvrták Matej Vigoda (9 bonusových bodov za čas). Druhý najvyšší počet bodov za vyriešené úlohy (12 bodov + 10 bodov za čas) mala Zinka Hrablayová zo 4. ročníka. Celkovo tretí najvyšší počet bodov (11 bodov + 9 bodov za čas) dosiahol Matúš Bubelíny zo 4. triedy. Ešte traja žiaci – štvrták Samuel Lilko, piatačka Jasna Hrablayová a šiestačka Lea Dolinská sa stali úspešnými riešiteľmi s desiatimi bodmi aj časovou bonifikáciou. Podrobnejšie výsledky a umiestnenie v jednotlivých kategóriách je uvedené v tabuľkách nižšie a žiaci si ich tiež môžu pozrieť na nástenke.
      Všetkým veľmi pekne ďakujem za účasť a za to, že sa popasovali s náročnými matematickými príkladmi. Úspešným riešiteľom gratulujem a prajem im veľa šťastia v okresnom kole. 
      Lilková
      VÝSLEDKOVÁ LISTINA

    • Vyhodnotenie zberu šípok - ocenenie najúspešnejších
     • Vyhodnotenie zberu šípok - ocenenie najúspešnejších

     •         Veľké úsilie v zbere šípok sa vyplatilo... Víťazi z druhej triedy dostali pozvanie od samého pána generálneho riaditeľa slovenských lesov do Banskej Bystrice. 11.12.2019 sa teda zástupcovia druhého ročníka – Martinko Lunter, Zojka Gašperanová a Matúško Kovalčík v doprovode pani Ing. Martinky Kovalčíkovej vybrali na generálne riaditeľstvo v Banskej Bystrici. Privítal ich sám pán riaditeľ Ing. Marián Staník, ktorý ich oboznámil s procesom spracovania nazbieraných šípok a po ďakovnom príhovore odovzdal víťazom ceny. Následne boli víťazi pozvaní na občerstvenie, kde si pochutnali na rôznych vynikajúcich lahôdkach, vrátane palaciniek so šľahačkou a čokoládou. Za veľký zážitok patrí veľké poďakovanie pracovníkom Lesov Slovenskej republiky. Deťom sa toto podujatie veľmi páčilo a už dnes si predsavzali, že aj na budúci rok chcú vyhrať v zbieraní šípok. Tak im teda držme všetky prsty, aby ich chuť neopustila, ba ešte viac narástla.

      Do galérie Vyhodnotenie zberu šípok boli pridané fotografie.

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

     • Milí rodičia, starí rodičia, spoluobčania a deti!

      Ďakujeme, že ste svojou aktivitou a účasťou na Vianočných trhoch podporili našu školu. Predajom vianočných výrobkov sa vďaka Vám, podarilo získať sumu 510,38€.  Finančné prostriedky budú investované na dokončenie oddychovo – relaxačnej zóny pred školou.

    • Výtvarná súťaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej obrany"
     • Výtvarná súťaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej obrany"

     • „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“ – tak znela téma siedmeho ročníka výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Aj žiaci našej školy sa zapojili a tvorili zaujímavé diela. Niektoré z nich zaujali odborné oko poroty a boli patrične ocenené. Žiačka našej školy, Andrejka Macuľová, sa umiestnila na 1. mieste v kategórii žiakov 1. stupňa so svojím priestorovým dielom. V kategórii žiakov 2. stupňa obsadila 3. miesto naša Nelka Kochanová so svojou maľbou. Tieto dve šikovné dievčatá si odniesli zo súťaže zaujímavé ceny a samozrejme diplom za svoju prácu. Nech sú pre ne tieto ocenenia aspoň malou motiváciou pri ich tvorbe a snažení!

    • Vianočná pomoc
     • Vianočná pomoc

     • Slávnostnú atmosféru druhej adventnej nedele (8. decembra) v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brezne umocnilo podujatie, ktoré má dlhodobú tradíciu. Išlo o XXI. vianočný benefičný koncert. Aj tentokrát sa ho zúčastnili žiačky našej školy a to Adelka Javorčíková a Jasnička Hrablayová z 5. triedy.
      VIDEO z koncertu

      Adventné obdobie, v ktorom každoročne vždy cítime zvláštne očakávanie, radosť a povznášajúci pokoj, bolo v nedeľu 8. decembra obohatené o sviatočnú atmosféru, veľa dobrej hudby a spevu a hrejivý pocit pomoci. Postarali sa o to Občianske združenie Kresťan Brezno, Rímskokatolícky farský úrad v Brezne, mesto Brezno a MO Matice slovenskej na XXI. adventno-vianočnom benefičnom koncerte s názvom Jazyk ľudský Boha chváľ.
      Krásnu myšlienku benefície svojím vynikajúcim vystúpením, ale aj obrovskou charizmou podporili aj významní umelci známi nielen na Slovensku, ale aj vo svete, speváci Otokar Klein a Zulfizar Zázrivá a priam náš rodák akordeonista Michal Červienka.
      Adelka svojím spevom a Jasnička precíteným prednesom sa medzi dospelými účinkujúcimi vôbec nestratili, práve naopak, podčiarkli emotívne vyznenie benefície. Tá bola tentokrát určená 4-ročnej Martinke, ktorá sa narodila s diagnózou hydrocefalus. Ďakujeme dievčatám za skvelú reprezentáciu a zviditeľňovanie školy aj v širšom okolí.

    • Vianočné trhy 2019 - "Pozdrav slovom, spevom a tancom"
     • Vianočné trhy 2019 - "Pozdrav slovom, spevom a tancom"

     • „Lístie už opadlo, zima prichádza, vonku je sychravo, smutná nálada“ ... tak to sú slová  jednej z piesní, ktoré odzneli  na vianočných trhoch v Beňuši 6. 12. 2019. Hoci bolo trochu sychravo a zima dala o sebe vedieť, mrzli nám  ruky i nosy, veď „Zima, zima všude je veliká“..., nič nepokazilo tú vzácnu chvíľu. Chvíľu príchodu Mikuláša a  chvíľu blížiacich sa  Vianoc. Už niekoľko rokov sa našej škole darí vytvárať to neopakovateľné čaro. Čaro spolupatričnosti, obdarúvania, pohody a lásky. Vďaka učiteľom a žiakom našej školy. Na tvorivých dielňach sa nám opäť podarili vyrobiť, do slova a do písmena, vykúzliť  skvelé výrobky, ktoré by mali najmä potešiť. Pevne verím, že  toho,  kto si ich zakúpil, potešili. Potešili, ale najmä zahriali pri srdci, veď boli robené z lásky. A láska nechýbala ani v spevoch a tančekoch našich žiakov. Deti tanečno – dramatického a speváckeho krúžku, pod vedením svojich vedúcich,  sa opäť stali ozdobou našej malej školy.  Mladší spievali a tancovali a tí starší sa starali o výrobky. Zodpovedne ponúkali a predávali. A čo pán Mikuláš? Isto sa mu darčeky ľahko rozdávali, keď počul detský spev, priania  a vinše.  Veď boli vyšperkované detským smiechom a nefalšovanou radosťou, ktorá sa skrývala v detských očkách. Ďakujeme, milý Mikuláš, veríme, že o rok sa stretneme s tebou zas. A nám nezostáva nič iné, len tešiť sa, lebo keď prídu Vianoce...

      „Krásne stíchne svet, zvonček v bielej vločke cinká,

      keď prídu Vianoce a cencúľ na nose na chvíľu polepší dušičky v nás,

      Ježiško za dvermi, Ježiško náš, keď prídu Vianoce drží tam stráž,

      zlo dnuká nepustí, je lásky čas, šťastné a veselé sú tu len raz“.

                                                                               pani učiteľka Zuzka

       

      Do galérie Vianočné trhy 2019 boli pridané fotografie.

     • Vianočné tvorivé dielne 2019

     • 29. novembra 2019 sme sa naladili na vianočnú atmosféru počas vianočných tvorivých dielní. V každej triede sa vyrábali nádherné výrobky, ktoré ste si mohli zakúpiť na tradičných vianočných trhoch organizovaných našou obcou.

      Do galérie Vianočné tvorivé dielne 2019 boli pridané fotografie.

     • Stolnotenisový turnaj 2019

     • V dňoch 2. a 3. decembra 2019 sa na našej škole konal ďalší ročník stolnotenisového turnaja žiakov a žiačok 2. stupňa pod záštitou pána trénera Jozefa Šajgalíka.

      Komu sa darilo najviac?
      Kategória: mladší žiaci a žiačky (5. - 7. ročník)
      1. miesto: Tadeáš Ľupták (VII. trieda)
      2. miesto: Jakub Gašperan (VII. trieda)
      3. miesto: Samuel Bubelíny (VII. trieda)
      Kategória: starší žiaci a žiačky (8. - 9. ročník)
      1. miesto: Oliver Kán (IX. trieda)
      2. miesto: Lukáš Kochan (VIII. trieda)
      3. miesto: René Srnka (IX. trieda)
      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a umiestneným žiakom prajeme veľa úspechov v ďalších stolnotenisových súťažiach, kde budú reprezentovať našu školu.
      FOTOALBUM

    • Turnaj žiačok vo vybíjanej
     • Turnaj žiačok vo vybíjanej

     • Dňa 28.11. sa družstvo žiačok 2.stupňa v zložení Ema Pauliaková, Lenka Bacúšanová, Bibiána Jančová, Klaudia Rafajová, Žofia Vraniaková, Sarah Betková, Sofia Ľuptovčiaková, Natália Šajgalíková, Zuzana Vojvodová,  Nela Kochanová a Zuzka Pôbišová, zúčastnili 2. ročníka turnaja vo vybíjanej v Závadke nad Hronom.

      Dievčatá hrali celý čas veľmi peknú hru a 2. miesto im uniklo len o vlások. Keďže v závere mali rovnaké skóre ako družstvo z Heľpy, nasledoval záverečný rozstrel. Ten nakoniec tesne prehrali a nakoniec obsadili pekné 3. miesto. Nič to však nemení na tom, že sme si užili veľmi príjemný športový zážitok a zo Závadky dievčatá odchádzali pozitívne naladené.
      JH
      FOTOALBUM

   • ANKETA