• Testovanie 9 2021 - aktualizované 31.05.2021

     • Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka (Testovanie 9 2021) na základe informácií z MŠVVaŠ SR neprebehne celoplošne, ale na reprezentatívnej vzorke. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie.

      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov, ktorý bude sledovať stav vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní. Prieskum bude realizovaný na reprezentatívnej vzorke žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13-tisíc žiakov.
      Do monitoringu budú na základe výberu NÚCEM-u zapojení aj naši žiaci 9. ročníka.

    • Pre prvácke mamičky
     • Pre prvácke mamičky

     • Všetkým mamičkám na celom svete, ale hlavne tým našim prváckym, prajeme k ich sviatku veľa zdravíčka a radosti z  ich ratolestí.

      Pozrite si, čo sme pre Vás s láskou  pripravili.

      Veľmi Vás ľúbime

      Vaši prváci

      VIDEO KU DŇU MATIEK

    • Deň matiek – potichu, ale s nehou a láskou...
     • Deň matiek – potichu, ale s nehou a láskou...

     • Druhá májová nedeľa patrí k sviatočným dňom. V roku je to jeden z najkrajších dní, veď si uctievame naše drahá mamy, mamičky, mamulienky, naše poklady, ktoré sú nad  zlato.

      Milé naše mamičky, nezabudli sme na Vás ani tento rok. Hoci Vám nespievame pesničky, nerecitujeme básničky, myslíme na Vás. Pripravili sme si pre Vás malé darčeky a naše vlastné básničky. Veríme, že Vás potešili a Váš Deň matiek spríjemnili.

      Ďakujeme za lásku a dobro, ktoré rozdávate, sme šťastní, že Vás máme!

                                                                                         Vaše vďačné dcéry a synovia

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň matiek.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť pri nástupe žiaka do školy predkladať negatívny výsledok testu. Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie.

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti naďalej môžete podávať elektronicky cez Edupage alebo vytlačené a podpísané doniesť do školy (tlačivo si stiahnete kliknutím na jeho názov). 

   • ANKETA