Základná škola Beňuš

Prihlásenie
Výsledky súťaží Cezpoľné behy Dejepisná olympiáda Európsky mesiac jazykov Fyzikálne IQ Geografická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Malý futbal Matematický klokan Mladí zdravotníci Na bicykli bezpečne Olympiáda zo SJL Počítačová súťaž Polomské štyri zvony Pytagoriáda Seminár z prírodných vied Slávik Slovenska Stolný tenis Taktik v matematike Veľký futbal

Súťaže 11/12

Výsledky súťaží

Na týchto podstránkach nájdete výsledky dôležitých súťaží a olympiád z jednotlivých predmetov za školský rok 2011/2012.

Fotografie nájdete vo fotoalbumoch z príslušného školského roka.