Základná škola Beňuš

Prihlásenie
Výsledky súťaží Atletika Cezpoľné behy EXPERT geniality show Futbal Geografická olympiáda Hlas školy Hviezdoslavov Kubín iBobor Matematická olympiáda Matematický klokan Mladí záchranári CO Mladí zdravotníci Na bicykli bezpečne Olympiáda zo SJL Pytagoriáda Slávik Slovenska Stolný tenis Súťaž v počítačových hrách Šaliansky Maťko Vybíjaná

Súťaže 14/15

Výsledky súťaží

Na týchto podstránkach nájdete výsledky dôležitých súťaží a olympiád z jednotlivých predmetov za školský rok 2014/2015.

Fotografie nájdete vo fotoalbumoch z príslušného školského roka.