Základná škola Beňuš

Prihlásenie

Profil verejného obstarávateľa

Profil

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola Beňuš na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

IČO: 37828347
Kontakt: Základná škola Beňuš,976 64 Beňuš 250

e-mail: zsbenus@zsbenus.edu.sk

telefón: 048/6198158, 0911976644

Internetová adresa URL: www.zs-benus.edupage.org