Základná škola Beňuš

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Hygienické prostriedky s DPH Obj117/2017 16.11.2017
Faktúra Paleta, 10 ks, vrátené -99,60 s DPH Obj93/2017 15.11.2017
Faktúra Servis veľkokapacitného multifunkčného zariadenia s DPH ZS1601-2017 15.11.2017
Faktúra Pomôcky na vyučovanie TSV 66,65 s DPH Obj121/2017 15.11.2017
Faktúra Knihy do žiackej knižnice s DPH Obj118/2017 15.11.2017
Faktúra Pomôcky na krúžkovú činnosť s DPH Obj119/2017 15.11.2017
Faktúra Pomôcky na vyučovanie TSV s DPH Obj120/2017 15.11.2017
Objednávka Obj121/2017 Pomôcky na vyučovanie TSV s DPH 14.11.2017
Faktúra Služby virtuálnej knižnice za obdobie 2018/1 - 2018/12 s DPH Obj113/2017 14.11.2017
Objednávka Obj120/2017 Pomôcky na vyučovanie TSV s DPH 14.11.2017
Faktúra Servisné poplatky za používanie Knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice na rok 2017 66,39 s DPH 25112008 13.11.2017
Faktúra Prenájom a pranie rohoží za obdobie 09.10.2017 - 05.11.2017 24,19 s DPH 641075 13.11.2017
Faktúra Tematické výchovnovzdelávacie plány - november 2017 + bonus 43,66 s DPH 116/20/2015 13.11.2017
Faktúra Dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok, 01.10.2017 - 31.10.2017 s DPH 13.11.2017
Faktúra Materiál na krúžky, kancelársky materiál, hygienické prostriedky 316,68 s DPH Obj112/2017 13.11.2017
Faktúra Školské dokumenty - november 2017 + bonus 45,05 s DPH 24/7/2016 09.11.2017
Faktúra Réžijné náklady - zamestnanci, október 2017 308,00 s DPH 08.11.2017
Faktúra Stravné zo SF - zamestnanci, október 2017 56,00 s DPH 08.11.2017
Objednávka Obj118/2017 Knihy do žiackej knižnice s DPH 08.11.2017
Faktúra Služby pevnej siete, 01.10.2017 - 31.10.2017 19,99 s DPH 08.11.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2193