Základná škola Beňuš

Prihlásenie
 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia,

  prostredníctvom pokynov a formulára, ktoré nájdete vo vrchnom menu v časti ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA, môžete prihlásiť svoje dieťa do Základnej školy v Beňuši.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Na bicykli bezpečne, celoslovenské kolo 2018

  Víťazi krajských kôl detskej dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne 2018 súťažili 14. a 15. júna 2018 v celoštátnom finále v Liptovskom Mikuláši o celkové prvenstvo.

  Družstvo našej školy v zložení Jakub Gašperan (V. trieda), Kristián René Murín (VI. trieda), Klaudia Rafajová (VI. trieda) a Žofia Vraniaková (VI. trieda) reprezentujúce nielen školu, ale aj celý náš okres a kraj, obsadilo celkové vynikajúce 2. miesto. 

  Žiaci si prípravou na súťaž a priamou účasťou na súťaži rozšírili svoje vedomosti z pravidiel cestnej premávky, zdokonalili si svoju jazdu na bicykli, naučili sa lepšie vnímať dopravný ruch okolo seba a správne a zodpovedne sa rozhodovať pri riešení dopravných situácií cestou do školy alebo pri využívaní pozemných komunikácií vo svojom voľnom čase.
  Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.
  FOTOGALÉRIA 

   

 • Horehronská atletika v Polomke

  Dňa 6.6.2018 sa naši žiaci zúčastnili atletických pretekov v Polomke. Ani tento rok sa nedali zahanbiť a viacerí opäť vybojovali veľmi dobré umiestnenia.

  Za kategóriu mladších žiakov sú to:
  Emka Pauliaková, ktorá získala 1. miesto v behu na 60 metrov,
  Oliver Kán – 3. miesto v behu na 800 metrov
  Lukáš Kochan – 2. miesto skok do diaľky.

  V kategórii starších žiakov opäť vynikli:
  Tobiáš Kubica – 1. miesto v behu na 800 metrov a 3. miesto v behu na 60 metrov
  Petra Bubelínyová – 1. miesto v behu na 800 metrov a 2. miesto v behu na 60 metrov
  Kristína Matulíková –2. miesto v behu na 800 metrov a 3. miesto v behu na 60 metrov
  Karolína Matulíková – 1. miesto v behu na 60 metrov
  Výborným športovcom ešte raz srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa športových úspechov!
  FOTOALBUM

 • Matematický klokan – vyhodnotenie

  Táto najväčšia medzinárodná matematická súťaž sa tento rok konala v pondelok 19. marca 2018. Hoci to bolo už dávnejšie, vyhodnotenie sme si nechali na koniec školského roka. Do súťaže sa zapojilo 40 žiakov našej školy a sedem žiakov sa stalo aj úspešnými riešiteľmi.

  Najväčší úspech tento rok dosiahla žiačka tretej triedy, Jasnička Hrablayová, ktorá sa stala nielen úspešnou riešiteľkou, ale aj  školskou šampiónkou.
  Úspešnými riešiteľmi Matematického klokana sa ďalej stali tí najmladší zúčastnení žiaci.
  Kategória Klokanko 1: Zinka Hrablayová, Emka Mišečková, Marek Vrbovský  a Alžbetka Gažúrová.
  Kategória Klokanko 2: Samko Lilko a Matúško Bubelíny.
  Najskúsenejší riešitelia Klokana – žiaci druhého stupňa, tento rok nežali úspechy. Úspešný riešiteľ medzi nimi chýbal. Nemusia však smútiť, príležitosť zlepšiť sa budú mať na budúci rok a ako povzbudenie k účastníckemu diplomu všetci získali aj ceruzku s logom súťaže.
  FOTOALBUM

 • Medzinárodný deň detí

  Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.
  FOTOALBUM

  My sme v našej škole poňali tento deň športovo. Celý druhý stupeň súťažil a zapájali sme sa do rôznych športových súťaží. Počasie nám vyšlo, nepršalo... A to bolo asi to podstatné. Skrátka sme si užili skvelý deň.

  Výsledky futbalu:

  Umiestnenie            Trieda          Počet bodov              Skóre

  1.miesto                   IX.trieda      12 bodov                  24:4

  2.miesto                   VII.trieda       7 bodov                  16:8

  3.miesto                   VIII.trieda      7 bodov                  18:12

  4.miesto                   V.trieda          3 body                    10:16

  5.miesto                   VI.trieda         0 bodov                   5:33

   

  Najlepší strelci:

  1. Marko Zlúky       9 gólov
  2. Mário Srnka       8 gólov
  3. Tomáš Ľupták    6 gólov
   Peter Javorčík    6 gólov
    

  Výsledky vybíjanej:

  1. miesto - družstvo dievčat VIII. a IX.triedy
  2. miesto - družstvo dievčat VI.triedy + jedna siedmačka
  3. miesto - družstvo dievčat V.triedy + jedna siedmačka
 • Výlet v Bojniciach

  My žiaci prvého stupňa, by sme Vám chceli povedať niekoľko slov o našom sviatku Dňa detí.

  V tento krásny deň, zastal pred našou školou autobus, ktorý nás odviezol do Bojníc. Cesta trvala dosť dlho, ale my sme sa vôbec nenudili. Čas v autobuse sme si krátili spievaním piesní, rozprávaním a tiež rôznymi hrami. Keď sme konečne prišli do nášho dlho očakávaného cieľa, zamierili sme rovno na prekrásny Bojnický zámok. Povieme Vám, že to, čo sme tam videli a zažili, to bola „bomba“. Teta nám pútavo rozprávala o niekdajších obyvateľoch zámku, ukázala nám miestnosti, kde grófstvo jedávalo, spávalo, stretávalo sa a zabávalo sa. Zaujímavosťou bola hrobka grófa Jána Františka Pálfiho. Mimochodom, v tomto období si pripomíname 110 výročie jeho smrti. Páčili sa nám zlatom a obrazmi zdobené miestnosti a tiež zámocká jaskyňa. V zámku sme aj súťažili, hrali sa a skúšali sme si dobové kostýmy. Po prehliadke zámku sme sa konečne najedli, aby sme mohli s rozvahou nakupovať. Keď už boli naše peňaženky prázdne, unavení, ale spokojní a šťastní sme cestovali domov. Ďakujeme našim pani učiteľkám, ktoré nám pripravili takýto krásny Deň detí.
  žiaci 1. stupňa
  FOTOALBUM

 • Čítajme si... 2018

  Projekt Čítajme si vznikol pred 10 rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Ale nielen to!

  Veď kniha má pre dieťa nenahraditeľný význam. Pomáha poznať hodnoty, rozpoznať dobro a zlo, rozvíja reč a slovnú zásobu, vytvára priestor pre tvorivoť a relax. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií a vedomostí. Projekt sa realizuje čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest a obcí Slovenska. Organizátorom akcie je Linka detskej istoty, n.o. a krstnou mamou pani Oľga Feldeková. V tomto roku sa uskutočnil v stredu 30.5.2018 v obecných, meststkých, školských knižniciach. Do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu sme sa zapojili aj my –  140 čitatelia školskej knižnice v Beňuši.
  Zároveň sme sa spolu s ostatnými pokúsili prekonať minuloročný rekord 46 040 čitateľov. Ten sme žiaľ neprekonali, pretože v roku 2018 sa čitateľského maratónu zúčastnilo 38 853 detí. Nie je to však len o lámaní rekordov, hlavným cieľom bolo pritiahnuť deti ku knihe, čo sa nám určite podarilo.
  Dočítania kamaráti na 12. ročníku Čítajme si...2019.

 • Les ukrytý v knihe 2018

  „ ...Matkou našou Vltavienka, otcom Dunaj valný, spev náš hučí po Šumave jak pod Tatier bralmi, sme krv jedna, jeden národ, tisíc sil v nás drieme ...“

  Martin Rázus (úryvok z básne Hoj, zem drahá)

  Národné lesnícke centrum v rámci 8. ročníka projektu Les ukrytý v knihe vyhlásilo súťaž o vytvorenie vlastnej knihy – Lesného slovníka. Cieľom súťaže bolo poukázať na význam lesa a podporiť 100. výročie česko – slovenskej vzájomnosti.

  Do súťaže sa zapojili v našej škole žiaci 6. ročníka, pod vedením pani učitelky Alexandry Vojtkovej-Kubandovej, ktorí vytvorili na tému „Les“ frazeologický česko – slovenský slovník. Ten okrášlili svojou výtvarnou tvorivosťou a nápaditosťou. Pred samotnou výrobou slovníka sa šiestaci stretli s lesným pedagógom LZ v Beňuši pánom Ing. Matejom Vigodom. Ich společné stretnutia boli zaujímavé vďaka jeho odbornosti a prístupu k žiakom.
  Ani na prvom stupni sme nezaháľali. Žiaci 2. a 3. ročníka pod vedením pani učitelky Moniky Murgašovej a Slávky Gašperanovej zostavili česko-slovenský slovník pod názvom Čo ukrýva les. Ich slovník tvoria koláže stromov, ktoré doplnili vylisovanými listami a koláže lesných zvierat, ozvláštnené ich stopami. Na začiatku však absolvovali návštevu odbornej učebne LZ v Beňuši, kde ich srdečne prijala a deťom sa venovala Ing. Martina Kovalčíková a lesná pedagogička Zuzana Gažúrová. Deťom však nestačila jedna návšteva a tak na druhú si lesných pedagógov pozvali priamo do školy. Žiaci čítali príbehy, lúštili jazykové a drevené hlavolami na tému „Les“, ktoré si pre nich pripravila opäť pani Zuzana Gažúrová a Ing. Matej Lovič.
  Všetkým menovaným lesným pedagógom za ich pomoc, ochotu a spoluprácu srdečne ďakujeme.
  U všetkých zúčastnených žiakov aktivity zlepšili nielen čitateľskú, prírodovednú, výtvarnú gramotnosť, ale podporili aj enviromentálne povedomie prostredníctvom kníh.
  Sme radi, že sme sa aj my, žiaci ZŠ Beňuš,  stali súčasťou projektu Les ukrytý v knihe.
  Pani učiteľky Saška, Monika a Slávka
  FOTOALBUM

 • Oslava FS a ľudovej hudby Bukovinka

  Jedného májového dňa mala naša pani riaditeľka telefonát od členov folklórneho súboru Bukovinka. FS Bukovinka z Braväcova nás žiakov tanečného krúžku pri našej základnej škole, pozýval na svoju oslavu 25. výročia od založenia ľudovej hudby Bukovinka a 20. výročia založenia FS Bukovinka.

  S
  FOTOGALÉRIAamozrejme, že sme boli týmto milým pozvaním potešení a podstení. Na vystúpenie sme sa na nácvikoch poctivo pripravovali, aby sme čo najvzornejšie reprezentovali seba aj našu školu. Táto veľkolepá slávnosť sa konala 26.05.2018 o 19.00 hod. na amfiteátri v Braväcove. Divákom sme ukázali pásmo Máj, máj, zelený máj. Naše vystúpenie trvalo asi len osem minút, ale ten, kto už niekedy tancoval a spieval pred publikom vie, že za týmto relatívne krátkym časom je kopec práce. Ale ako hovorí ľudová múdrosť: Kto hlboko orie, zlato vyoráva... Aj my sme vyorávali zlato v podobe veľkých potleskov od divákov a pochvalných slov. Veľké poďakovanie za ochotu a trpezlivosť pri našich nácvikoch patrí už našej tradičnej hudbe, ktorej šéfuje pán Jožko Gašperan a dvaja žiaci Maťko Špeka a Kubko Gašperan. Okrem toho sa chceme poďakovať obetavým a ústretovým rodičom, ktorí urobili všetko preto, aby sa ich dieťa mohlo zúčastniť tohto vystúpenia. Po skončení celého kultúrneho programu vedúce tanečného krúžku p. uč. Slávka a Monika oslávencom pogratulovali. Folklórnemu súboru a hudbe Bukovinka touto cestou chceme ešte raz zaželať veľa ďalších tvorivých rôčkov a nových tanečno-speváckych nádejí.
  Vedúce tanečného krúžku p. uč. Slávka a Monika
  FOTOALBUM

 • Beňušský školáčik

  Milí navštevníci našich stránok,

  ponúkame Vám k nahliadnutiu druhé číslo nášho školského časopisu v tomto školskom roku.

  Pre zobrazenie kliknite TU.

 • Detský folklórny festival Kolovrátok

  27. mája 2018 sa v rámci detského folklórneho festivalu Kolovrátok uskutočnili aj Povedačky pri kolovrátku. Rozprávači príbehmi starých mám a otcov, nám poslucháčom, priblížili nielen horehronské nárečia, ale hlavne ich život spojený s každodennými radosťami a starosťami.
  Povedačiek sa zúčastnil aj náš žiak Jakub Gašperan, ktorý divákom v Heľpe ponúkol zveršované rozprávanie pod názvom Ako starôtec za mladi pestvá vystrájali, ktorého autorom je Dežko Gašperan z Braväcova.
  Za jeho ochotu, nadšenie a tvorivosť mu patrí veľká vďaka.
  FOTOGALÉRIA

 • Na bicykli bezpečne 2018, krajské kolo

  Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo Detskú dopravnú súťaž „Na bicykli bezpečne 2018“, ktorá je postupovou súťažou do Európskej dopravno-výchovnej súťaže FIA. Súťaž má tímový charakter. V rámci Slovenskej republiky sa organizuje celoplošne ako postupová súťaž pre žiakov základných škôl.

  Okres Brezno v krajskom kole tejto súťaže reprezentovali v piatok 25.5.2018 v Krupine žiaci našej školy Jakub Gašperan (V. trieda), Kristián René Murín (VI. trieda), Klaudia Rafajová (VI. trieda) a Žofia Vraniaková (VI. trieda).
  Naše súťažné družstvo obhájilo výsledky svojich predchodcov z predchádzajúcich rokov a obsadilo 1. miesto, čím si vybojovalo postup do celoslovenského kola. Najlepším jednotlivcom spomedzi žiakov Banskobystrického kraja sa stal Kristián René Murín a najlepšou žiačkou Žofia Vraniaková.
  V tomto roku sa celoslovenské kolo súťaže uskutoční v Liptovskom Mikuláši v dňoch 14. a 15.06.2018.
  Gratulujeme a držíme prsty.
  FOTOGALÉRIA

 • Horehronské stolnotenisové nádeje

  Do galérie Horehronské stolnotenisové nádeje boli pridané fotografie.

 • Futbal mladších žiakov Podbrezová 2018

  Do galérie Futbal mladších žiakov Podbrezová 2018 boli pridané fotografie.

 • Deň matiek

  Boh stvoril lásku a dal jej meno mama...

  O mamách, ich láske i dobrote sa toho povedalo i napísalo veľa... a predsa toho nie je dosť. Slovo mama je jediné, pri ktorom nemusí stáť prídavné meno. Toto zázračné slovo nesie v sebe obetavosť, krásu, jedinečnosť, vzácnosť, starostlivosť, pracovitosť, pochopenie a nekonečnú lásku.
  Práve mama, je tým človekom, ktorý nám daroval to najcennejšie, čo vôbec môže človek človeku darovať - ľudský život. Mama je prvým človekom, ktorý nás s láskou objal pri príchode na svet a ponúkol nám jedlo pre telo aj dušu.
  Druhá májová nedeľa je každoročnou príležitosťou spomenúť si na najdrahšieho človeka pre každého z nás. Tento deň patrí všetkým mamám, mamkám, mamičkám a starým mamám. Ani my žiaci prvého stupňa, sme na tento významný deň nezabudli. Slnečnú, mamičkovskú nedeľu sme im spríjemnili básničkami, pesničkami a tancami. Do rytmu nám na harmonike hral ujo Jožko Gašperan, spolu so žiakmi našej školy, Jakubkom Gašperanom a Maťkom Šperkom, ktorí nám hrali na husličkách. Mamičky nás mali možnosť vidieť v zasadačke OÚ v Beňuši a tiež v kultúrnom dome v Braväcove. Bol to pre nás náročnejší deň, ale čo človek neurobí pre svoju mamičku? V závere by sme sa chceli poďakovať našim šikovným deťúrencom z tanečného krúžku a tiež našej skvelej a ochotnej hudbe. Milé mamičky a staré mamy, želáme vám pevné zdravie a božské požehnanie.
  P. uč. Slávka a Monika 
  A nezabudnite!
  Mamy držia svoje deti na rukách len krátko, ale vo svojich srdciach navždy.

  FOTOGALÉRIA

   

 • Divadelné predstavenie Smelý Zajko

  Kto by nemal rád rozprávočky? Rozprávočka poteší nielen najmenších. Žiakov 1. stupňa potešila správa, že sa v jeden májový štvrtok nebudú učiť, ale pocestujú za rozprávkou až do  Divadla J. G.Tajovského vo Zvolene.

  Tam na nás čakali herci divadla s predstavením Smelý Zajko. Pohodlne sme sa usadili a so záujmom sme sledovali, ako večne zasnívaný Zajko prekonal svoj strach a vybral sa do sveta, kde ho postretlo veľa dobrodružstiev. Vďaka stretnutiu s Bábkarom však Zajko uveril, že sa môže stať smelým a môže premeniť sny na skutočnosť. Rozprávku sprevádzali originálne piesne a pútavé vizuálne spracovanie.
  Ďakujeme hercom divadla za pekný zážitok. Dovidenia, niekedy opäť, vo Zvolene.

 • Dopravná súťaž 2018

  Do galérie Dopravná súťaž 2018 boli pridané fotografie.

 • Výchovný koncert SZUŠ Polomka 2018

  Do galérie Výchovný koncert SZUŠ Polomka 2018 boli pridané fotografie.

 • Slávik Slovenska - okresné kolo v Brezne

  Okresné kolo Slávika Slovenska sa  konalo 4. mája  2018 v Brezne.  Atmosféru krásneho slnečného rána dotváral nádherný spev. ZUŠ v Brezne  od skorého rána  hrala a spievala. Ľudové piesne zneli zo všetkých kútov tried i chodieb. To sa „slávici “,víťazi školských kôl , chystali obhájiť si svoje schopnosti v speve.  A my  žiaci  ZŠ v Beňuši , sme boli pritom. Tri dievčatá, vyobliekané v krásnych krojoch, dôstojne reprezentovali našu školu. Medzi najlepších sa  posunula Karolínka Matulíková, v III. kategórii sa umiestnila na 3. mieste, Lujzička Anna Pôbišová  reprezentovala I. kategóriu a Lea Dolinská  II. kategóriu . Hoci sa tieto dievčatá neumiestnili na žiadnom mieste, spievali nádherne a prispeli  k dobrému menu našej školy.

  Dievčatá, ďakujeme a nech Vám to zlato, ktoré máte ukryté v hrdielkach, dlho  krásne znie.

                                                                                                                  pani učiteľka Zuzka
  FOTOGALÉRIA

strana: