Základná škola Beňuš

Prihlásenie
 • Radosť, pokoj a zdravie...

  Radosť, pokoj a zdravie –  tri slová, tri obyčajné slová, ale  výstižné  a veľavravné. Tri slová, ktoré zachytávajú podstatu a myšlienku dvoch Mikulášskych popoludní. Sme poctení, že  MY žiaci ZŠ v Beňuši, sme boli pritom. Prvé sa uskutočnilo 7.12.2018 pri OÚ v Beňuši. Už niekoľko rokov, v deň príchodu Mikuláša, sa konajú v tejto malej dedinke vianočné trhy. Výrobky žiakov našej školy, vyrobené počas vianočných tvorivých dielní, ale i výrobky drobných remeselníkov z blízkeho okolia, zaplnia pulty a pultíky, parkovisko pred OÚ v Beňuši ožije a trhy sa môžu začať. Rozvoniava punč i kapustnica, zo všetkých kútov znie vrava ľudí, popreplietaná tónmi hudby. Hoci mrholí, nevadí, je tu vianočná atmosféra. Dav zrazu stíchne, to sa už všetkým prihovára pani starostka, otvorí podujatie a vyzýva účinkujúcich, aby dokreslili  čaro tohto popoludnia. Je čas  započúvať sa do spevov, recitácií i krásnej vianočnej hudby, malých, väčších i tých skôr narodených. Z našej školy si program pripravili žiaci  z tanečno – dramatického krúžku, pod vedením pani učiteliek Moniky a Slávky, a zo speváckeho krúžku, pod vedením pani učiteľky Zuzky. Po krátkych vystúpeniach sa rozžiarili očká všetkých detí, prišiel Mikuláš a pri rozsvietenom stromčeku deti obdaroval tradičným balíčkom.

  V sobotu 8.12.2018 sme sa prebudili do krásne zasneženého rána. A to bol impulz na radosť. Aspoň sa Mikulášovi pôjde lepšie. Popoludní ho očakávali obyvatelia Braväcova. Nesklamal, o 16, 00 hodine sa objavil pred tržnicou v Braväcove, aby si spoločne s ostatnými vychutnal kultúrny program. Otvorili ho žienky zo speváckej skupiny Jeseň života, po nich sa predviedli najmenší – deti z MŠ  v Braväcove, pod vedením pani učiteliek Moniky a Karolínky a opäť nechýbali ani žiaci našej školy. Vystúpili deti z tanečno – dramatického krúžku, pod vedením pani učiteliek Moniky a Slávky, a zo speváckeho krúžku, pod vedením pani učiteľky Zuzky. Mikuláš sa im pekne poďakoval a poprosil deti, aby mu pomohli rozsvietiť stromček. Spoločným a hlasným odpočítavaním sa im to podarilo a stromček sa pri čísle 0, rozsvietil. To bolo radosti, ešte balíček a fotka s Mikulášom, anjelom, a čertom. Buchty, škvarkové pagáče, punč a dobrá nálada. Rozhovory známych a pokoj, na chvíľu sme sa zastavili, našli si čas a nikto sa neponáhľal. Bolo to veľmi príjemné popoludnie, za jeho zorganizovanie patrí veľká vďaka Občianskemu združeniu Čučoriedka.

  Čo nám priniesli a dali tieto dve popoludnia?

  Radosť, mali ju deti, zo snehu, balíčkov, veď predvianočné obdobie si nikto z nás nevie predstaviť bez Mikuláša. Tešili sa i rodičia, starí rodičia, keď  videli  svoje deti vystupovať.

  Pokoj, chvíľu zastať a postáť na jednom mieste, hoci zima oziaba a nohy podupkávajú. Stojí to však za to, v kruhu priateľov prehodiť zopár slov. Zastaviť tie nami uponáhľané dni.

  Zdravie, to najdôležitejšie, želali si ho a priali všetci, pre všetkých. Pre tých, ktorí sú chorí, a teraz ho veľmi potrebujú, ale i pre zdravých, aby sa o rok opäť stretli a rozdávali radosť.

                                                                                    S úctou pani učiteľka Zuzka
  FOTOALBUM

   

 • Stolnotenisový turnaj 2018

  Stolný tenis je veľmi dobrá hra, ktorá neomrzí nielen profesionálneho hráča ale ani človeka, ktorý ho hrá vo voľnom čase pre relax.
  Aj v tomto školskom roku sa v našej škole uskutočnil už tradičný stolnotenisový turnaj pre žiakov 2. stupňa organizovaný školou v spolupráci s pánom trénerom Jozefom Šajgalíkom. 

  Výsledky turnaja:
  Kategória mladších žiakov (5. - 7. ročník)

  1. miesto: Lukáš Kochan (VII. trieda)
  2. miesto: Jakub Gašperan (VI. trieda)
  3. miesto: Tadeáš Ľupták (VI. trieda)
  Kategória starších žiakov (8. - 9. ročník)
  1. miesto: Tomáš Ľupták (IX. trieda)
  2. miesto: Oliver Kán (VIII. trieda)
  3. miesto: Mário Srnka (IX. trieda)
  Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a umiestneným jednotlivcom navyše gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v stolnotenisových súťažiach.
  FOTOGALÉRIA
   

   

 • Mikuláš 2018

  Čas plynie ako voda, ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas. Opäť k nám zavítal pán s bielymi vlasmi, bielou bradou, záhadným plášťom a plným košíkom. Mal aj svojich pomocníkov – anjela a čertíka. Uhádli ste, kto to bol? Predsa Mikuláš! Za pesničku či básničku odmenil žiakov sladkou odmenou, avšak niektorým nezbedníkom ostala po stretnutí s čertíkom na tvári malá spomienka. Nálada bola výborná a najmä mladší žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť všetko, čo dokážu. Veľké ďakujem patrí aj RZ Hron za sladké balíčky pre všetky deti a zamestnancov.

  Aké bolo ich putovanie školou zachytávajú fotografie v galérii Mikuláš 2018.

 • „ Moja dedina, ako ju vidím ja…“ 2018

  Spolok pre obnovu dediny aj tento rok vyhlásil už 4. ročník výtvarnej súťaže pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou: „ Moja dedina, ako ju vidím ja…“ 2018. Cieľom súťaže bolo dať deťom priestor výtvarne stvárniť miesta kde vyrastajú, kde sa chodia hrávať… Aby svojimi kresbami poukázali, prečo je život na dedine zaujímavý, ich tajné zákutia, kam ich kroky vedú na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi… Zo všetkých doručených prác vybrala odborná porota tri najkrajšie práce v každej kategórii, ktoré boli ocenené 29.11.2018. Aj naša škola sa môže pochváliť krásnym výsledkom. Lukáško Ľuptovčiak získal 1.miesto v II.kategórii žiakov ZŠ a ZUŠ. Spolu so svojimi rodičmi sa zúčastnil slávnostného odovzdávania diplomov a cien v Prešove. Gratulujeme Lukáško! Do galérie „ Moja dedina, ako ju vidím ja…“ 2018 boli pridané fotografie.

 • Vianočné tvorivé dielne 2018

  Do galérie Vianočné tvorivé dielne 2018 boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU 2018

  Mesto Trstená vyhlásilo celoslovenskú súťaž v literárnej tvorbe žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Cieľom súťaže bolo motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu, cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode, k vode ako cennej prírodnine. Poslaním súťaže je vytvárať základy pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

  V I.kategórii (poézia) sa medzi najúspešnejších prebojovali Alžbetka Gažúrová a Elka Gáborová, v II.kategórii to bol Maťko Vigoda (próza) a Majko Krkoška (poézia)a a v III.kategórii (próza) to bol Peťko Krkoška. Výhercom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

 • Zhodnotili sme 1.štvrťrok školského roka 2018/2019

  V stredu 28. novembra 2018 sa uskutočnila pedagogická rada, na ktorej sme hodnotili prospech, správanie a dochádzku našich 150 žiakov. Počas prvého štvrťroka žiaci vymeškali  2202 hodín, čo je 15,08 hodiny priemerne na jedného žiaka. Na rozdiel od minulého školského roka v tomto štvrťroku sme nezaznamenali ani jednu neospravedlnenú hodinu. Celkovo sa lepšie darilo žiakom 1. stupňa. Viac sa do konca 1. polroka bude musieť usilovať 23 žiakov (z toho 3 žiaci z 1. stupňa), ktorým sa nedarilo najmä v predmetoch slovenský jazyk, dejepis, matematika, geografia, biológia prírodoveda a vlastiveda. 6 žiakom bolo udelené výchovné opatrenie za porušovanie školského poriadku (napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom). Úspechy či neúspechy konkrétne zhodnotia triedni učitelia spolu so svojimi žiakmi na triednických hodinách a budú o nich v najbližších dňoch informovať aj zákonných zástupcov. 

 • Výtvarná súťaž "Veď aj ja som záchrana"

  Tak ako v predchádzajúce roky, tak aj tento rok sa naša škola zapojila do výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany",  ktorú vyhlasuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia krízového riadenia. Tohtoročná téma znela "Veď aj ja som záchrana". Porota v kategórii základné školy 2. stupeň ocenila výtvarnú prácu Petry Murgašovej, žiačky VII.triedy,vktorá obsadila 3.miesto. Vernisáž výstavy a odovzdanie cien bude 30.novembra 2018 o 14,00 hod. v Synagóge v Brezne. Výstava prác z tejto súťaže potrvá do 13.decembra 2018, a to v pondelok od 11,00 do 13,00 hod., v stredu od 15,00 do 17,00 hod. a v piatok od 10,00 do 12,00 hod.

 • „Ako sa stať dobrým hospodárom?“

  Správnu cestu a odpoveď na túto otázku sa pokúšali nájsť žiaci prvého stupňa priamo na vyučovaní. Učiť o živote, v spojení so životom, pre život – o to sa pokúšame neustále. V piatok, 23. novembra 2018, si to mohli naši žiaci opäť vyskúšať v plnej miere. Pani učiteľky si pre deti pripravili aktivity s LEGO, popreplietané s úlohami zameranými na rozvoj finančnej gramotnosti. Žiaci pracovali v štyroch zmiešaných skupinách. Skupinu tvorili žiaci 1. – 4. ročníka. Ich úlohou bolo postarať sa o zvieratká, a to so všetkým, čo k tomu patrí - postaviť z LEGO zvieratko, jeho príbytok, krmivo a prostredie, v ktorom žije. Aby sa deti mohli pustiť do stavania, museli investovať – zakúpiť si LEGO kocky na stavbu svojich farmičiek. Každá skupina dostala 100 €. Z nich deti nakupovali, no zároveň sa dozvedeli, že investované peniaze môžu získať späť, ak sa dobre postarajú o svoje zvieratká (za každé zvieratko, ktoré splnilo vopred stanovené podmienky, mohli získať 10 €.) Žiaci sa rozišli do tried a pustili sa do práce. Pod ich rukami začali rásť farmy so zvieratkami. Mnohé z nich boli úžasné. Detská fantázia je naozaj bohatá a neobmedzená. Záver patril prezentácii fariem žiakmi a vyhodnoteniu.

  Možno sa pýtate, aký to malo zmysel. Myslíme si, že veľmi veľký. Žiaci sa učili rozmýšľať, spolupracovať, počítať, tvoriť, hľadať súvislosti a pritom sa stále hrali. Pani učiteľky ich mali možnosť pozorovať, zistiť a odhaľovať schopnosti, či slabé stránky svojich žiakov.

  O tom, že stavebnica LEGO je úžasná, sme sa presvedčili už mnohokrát. Tento deň to tiež potvrdil, zachoval a  naplnil podstatu filozofie  stavebnice: LEGGODT – HRAJ SA DOBRE.

  pani učiteľka Zuzka Ľuptáková

  FOTOALBUM

   

 • "Hlasuj za svoju Školu a vyhraj"

  Naša škola dostala možnosť zapojiť sa do hlasovania o hodnotné ceny. A čo je v hre? V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018.

  Čo bude obsahovať učebňa? Revolučné interaktívne riešenie, tlačiarne, vizualizéry.... a to nie je všetko. Je tu šanca, že ceny môžete vyhrať aj Vy. Aké? Napríklad hráčsky PC, notebook, smartfón, elektrickú kolobežku, tlačiareň a 100 ďalších skvelých cien.
  Jediné čo musíte spraviť je navštíviť stránku www.nanovylevel.sk a zahlasovať za našu školu.Urobte tak čo najskôr a požiadajte aj svojich rodičov, kamarátov a známych, aby hlasovali za našu školu. Ďakujeme!!!

 • Cesta za neznámym...

  Múzeum holokaustu v Seredi - čo sa za týmito slovami skrýva, si ťažko v dnešnej dobe predstaviť. Keď sa siedmaci, ôsmaci a deviataci v stredu 21. novembra vydali na cestu na západné Slovensko, tiež nevedeli, čo ich čaká.

  Čo sa teda dozvedeli? Tábor v Seredi predstavuje jediný zachovaný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky. Viaže sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. V jednom z pavilónov sú panely s nekonečným zoznamom mien. Hoci ich je veľmi veľa (štyri tisíc), je to ako kvapka v mori. Zo Slovenska bolo deportovaných do táborov smrti viac ako 70 tisíc Židov, prežilo minimum. „Všetky mená by sa sem nezmestili, vybrali sme mená Židov z prvých štyroch transportov,“ povedal nám sprievodca. Takže transport mal zakaždým tisíc väzňov. Každý vlak sa skladal z 25 vagónov, v každom z nich sa tiesnilo 40 Židov. Jeden z autentických dobytčích vagónov, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz, sa podarilo nájsť v majetku železníc. Vystavujú ho v areáli múzea medzi pavilónmi.

  Čas strávený v tomto múzeu v nás zanechal myšlienky, aby sa už nič podobné nikdy neopakovalo.

  Neskôr sme sa  presunuli do Nitry, na Nitriansky hrad, kde sme si najprv pozreli Baziliku svätého Emeráma, ktorá je katedrálnym chrámom Biskupstva Nitra. V roku 1961 bola vyhlásená za jednu z prvých národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Pokračovali sme expozíciou písomných dokumentov k počiatkom kresťanstva a prvého štátu na našom území a výstavou liturgických predmetov od čias gotiky až po nedávne doby. Obidve časti múzea sa nachádzajú v bývalých hospodárskych budovách nitrianskeho hradu postavených v 17. storočí.

  Prežili sme príjemný deň, v ktorom platilo, že nielen v škole sa žiak môže naučiť a dozvedieť zaujímavé fakty.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  November je tradične venovaný Olympiáde zo slovenského jazyka, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž sa skladá z troch častí, z písomnej časti (má formu deviatackého testovania), z transformácie textu (zmena slohového žánru) a z ústnej časti.

  Na prvej časti školského kola sa zúčastnilo 16 deviatakov a ôsmakov, ďalšie dve dokončilo ho len desať žiakov. Celkovo mohli súťažiaci získať 55 bodov. Kto získal 40 a viac bodov, stal sa úspešným riešiteľom OSJL. V tomto roku bola porota spokojná s prístupom žiakov k súťaži, ale aj s ich výkonmi, najmä v druhej a tretej časti. Ukážky tvorby si budete môcť prečítať v našom školskom časopise.
  Na okresnom kole nás bude reprezentovať Lenka Bubelínyová. Želáme jej veľa úspechov!
  KOMPLETNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 • Polepetko

  Z pružného prútia upletieme kôš, taký kôš sa ľuďom hodí na maliny, na jahody,
  všetko, čo si nájdeš do koša si vlož, do koša si vlož.
  V zime v lete koše pletie, kto má taký dar,
  načo hádať, veď to viete, majster košikár...

  ... slovami tejto piesne nás vítali herci Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a verte, či neverte, uplietli pre nás krásne divadelné predstavenie na motívy rozprávočky Petra Stoličného POLEPETKO. Neraz nás počas predstavenia pobavili peknými slovnými hračkami, ktoré na tvárach detí vylúdili úsmev a dodrú náladu. A tak ako každá správna rozprávka, aj táto skončila šťastne. Polepetko „išiel do kráľa a stal sa svetom“ a splnil tak želanie svojich rodičov.
  Nám, žiakom 1. stupňa divadelné predstavenie spríjemnilo deň a domov sme si priniesli košíky upletené z pekných zážitkov.
  Žiaci 1. stupňa a ich pani učiteľky
  FOTOALBUM

 • "Zber šípok spoločne s Lesmi SR"

  Aj tento rok sme sa zapojili do jesenného súťažného projektu "Zber šípok spoločne s Lesmi SR", ktorý po druhýkrát organizujú LESY SR, š.p. Nazbierané šípky sme zbierali  do 22.10.2018. Do projektu sa zapojilo 57 základných škôl a naša škola sa umiestnila na 18.mieste s 104,9 kg nazbieraných šípok. Do zberu sa celkom zapojilo 45 žiakov našej školy.

  1.trieda s 12 žiakmi a 57 kg nazbieraných šípok sa umiestnila na 10.mieste v rámci všetkých odštepných závodov.

  I keď sa nám ani v jednotlivcoch nepodarilo umiestniť na popredných miestach, ale aj na našej škole sme mali vynikajúcich zberačov, a to:

  Zojka Gašperanová 19 kg, Silvia Libičová 10,1 kg a Emka Citterbergová 7 kg.

  FOTOGALÉRIA z vyhodnotenia súťaže.

 • Boli sme sa pokloniť obetiam 1. svetovej vojny

  V tomto roku si pripomíname 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny. Bol to konflikt, ktorý zachvátil celý svet a priniesol obrovské obete: 9 600 000 vojakov, 7 000 000 civilistov a 20 000 000 zranených. Aj mladí muži z obce Beňuš a obce Braväcovo položili svoj život za našu slobodu. Z vďačnosti im naši obyvatelia dali postaviť mramorový pomník, kde je vytesaných 77 mien.

  Naši deviataci si v piatok 9.11.2018 uctili pamiatku týchto obetí. Navštívili sme pomník padlých v Beňuši, ktorý sa nachádza v blízkosti Lesného závodu. Priamo na mieste sme si prečítali mená obetí a zapálili sme im symbolicky 4 kahančeky. Potom sme v tichosti rozjímali nad zbytočne zhasnutými mladými životmi a poniektorí sme sa aj pomodlili za ich pokojný odpočinok.

 • Innovation Camp 2018

  JA Slovensko v spolupráci s nadáciou Slovenskej sporiteľne pripravili pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí sú v školskom roku 2018/2019 zapojení v programe JA Viac ako peniaze súťaž Innovation Camp 2018. Cieľom súťaže bolo stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti žiakov. Tímovou prácou rozvíjali svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, boli motivovaní k využívaniu príležitostí. Súťaž im priblížila aj fungovanie reálneho podnikateľského prostredia.

  Hotel Holiday Inn v Bratislave hostil 7. novembra sto žiakov z 20-tich slovenských škôl (12 stredných škôl a 8 základných škôl sa žrebovalo v priamom prenose). Žiaci súťažili v zmiešaných 5-členných tímoch. Vyhláseniu výzvy predchádzali teambuildingové aktivity a aktivity na rozvoj kreativity ako kreslenie portrétu vo dvojici, stavanie najvyššej veže či hlasovanie prostredníctvom mobilných telefónov v pripravenom kvíze. Za všetko boli víťazi sladko odmenení.

  Z našej školy sa tejto celodennej súťaže zúčastnilo päť žiakov – Mário Gabriel Kerpčár, Lenka Lopušná, Ema Pauliaková, Matej Šperka a Sabína Vojtková-Kubandová. So svojimi tímovými kamarátmi sa zoznámili priamo na mieste. Boli to traja stredoškoláci a jeden žiak zo základnej školy v Košiciach. Žiaci pracovali na reálnej výzve navrhnúť inovatívny nápad na komunikačnú stratégiu pre nový bankový produkt. Počas práce na riešení výzvy jednotlivé tímy spolupracovali s konzultantmi – zamestnancami Slovenskej sporiteľne. Svoje riešenie potom prezentovali pred trojčlennou odbornou porotou, ktorú zaujímal hlavne praktický prínos komunikačnej stratégie a inovatívnosť. Najlepšie tri tímy získali hodnotné ceny (mobil, slúchadlá). Zaujímavosťou súťaže bolo aj biznis oblečenie. Organizátori sa postarali o bezproblémový chod súťaže, chutné občerstvenie i obed a príjemnú atmosféru.

  Innovation Camp 2018 bol zaujímavý, nevšedný, inšpiratívny. Pomohol vytvoriť nové priateľstvá, získať nové kontakty a spoznať veľa úžasných ľudí. Okrem nezabudnuteľného zážitku a množstva spomienok si zo súťaže odniesli aj praktické skúsenosti nielen žiaci, ale aj učitelia.

  Aj vo vyjadrení Petra Kalčavského, programového riaditeľa JA Slovensko, odznelo, že hlavným cieľom programu JA Viac ako peniaze je vzdelávanie žiakov vo finančnej gramotnosti. Súťaž Innovation Camp prepája teóriu a prax práve vďaka odborným konzultantom zo Slovenskej sporiteľne. Žiaci si reálne vyskúšali, aké je to riešiť výzvu, s ktorou sa v spoločnosti zaoberajú. Aj týmto zážitkovým spôsobom vzdelávania rozvíjajú svoje zručnosti a vedomosti.

  p. uč. Lilková

  FOTOALBUM

 • Projekt Záchrana som ja 2018

  Dňa 5.11.2018 nám prišli odovzdať výhru štyria úžasní záchranári – Mgr. Michal Haluška, Mgr. Silvia Janolková, Ing. František Glončák,  a Mgr. Peter Glemba z neziskovej organizácie Falck. Vysvetlili žiakom, na čo slúži defibrilátor a ako ho správne použiť. Odovzdali žiakom víťaznej triedy diplomy a následne pracovali so skupinami žiakov prvého stupňa na troch stanovištiach. Na každom z nich  záchranári oboznamovali žiakov s iným druhom prvej pomoci a všetci žiaci  sa pri nich vystriedali. Praktickými ukážkami učili žiakov, ako  privolať zložky záchranného systému a poskytnúť  prvú pomoc, ako sa vyhnúť nebezpečným situáciám či správať sa zodpovedne v cestnej premávke. Žiaci mali možnosť prezrieť si sanitku a oboznámiť sa s jej vybavením. Žiakov upútal maskot Falcko, ktorý ich sprevádzal počas dňa. V popoludňajších hodinách sa záchranári venovali  pedagógom pri kurze poskytovania prvej pomoci. Počas kurzu získali pedagógovia cenné informácie a zručnosti pri záchrane života a poskytovaní pomoci pri rôznych úrazoch a v tých najrozmanitejších situáciách. Kurz bol obohatený prezentáciou a možnosťou aplikovania naučených zručností na figurínach. Oceňujeme najmä ľudský, ale zároveň profesionálny a odborný prístup  záchranárov k našim žiakom. Sympatie nás všetkých si získali od úvodných minút ich pobytu v našej škole. Z celého srdca ďakujeme záchranárom za úžasný deň, ktorý sme s nimi prežili, za ich obetavú prácu a organizátorom súťaže za myšlienku šírenia poskytovania prvej pomoci ako aj poskytovania prístrojov AED pre verejnosť.

  Verejnosti oznamujeme: AED je prenosný prístroj, určený pre použitie pri laickej i odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie. Prístroj je tak prístupný v čase školského vyučovania nie len pre žiakov a pedagógov našej školy, ale aj pre okolie školy v prípade potreby.  

  Do galérie Projekt Záchrana som ja 2018 boli pridané fotografie.

 • Helloweenska párty 2018

  Do galérie Helloweenska párty 2018 boli pridané fotografie.

 • Pilotné testovanie pohybových predpokladov prvákov

  Dňa 26.10.2018 prebehlo na našej škole pilotné testovanie pohybových predpokladov našich prváčikov. Cieľom celoplošného testovania pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov je odporučiť deťom (aj rodičom) druhy športov (disciplín), v ktorých môžu byť deti úspešné. Testovanie detí v 1. ročníku základných škôl (vek 6-7 rokov) je zaradené zámerne v tejto vekovej kategórii, pretože ešte väčšinou nezačali s riadenou športovou prípravou, alebo ju realizujú len krátku dobu. Ide o etapu, kedy je ešte vplyv sociálneho prostredia na rozvoj pohybových predpokladov minimálny.
  Žiaci boli testovaní v nasledujúcich disciplínach:

  • predklon v sede
  • výdrž v zhybe
  • zostava s tyčou
  • kotúľanie troch lôpt
  • skok do diaľky z miesta
  • člnkový beh 4 x 10 m
  • vlajková  naháňačka
  • ľah- sed
  • viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m

  Výsledky testovania najzdatnejších prvákov v jednotlivých disciplínach:

  Predklon v sede: Jakub Golian, Patrik Kolarovič, Nina Nimmerfollová, Michaela Sidorová

  Výdrž v zhybe: Michal Vigoda, Igor Ďurečka, Matúš Kovalčík, Lea Žofčinová

  Zostava s tyčou: Nina Nimmerfollová, Ema Murgašová, Lea Žofčinová

  Kotúľanie troch lôpt: Jakub Golian, Martin Lunter, Nina Nimmerfollová

  Skok do diaľky z miesta: Nina Nimmerfollová, Michal Vigoda, Matúš Kovalčík

  Člnkový beh 4 x 10 m: Nina Nimmerfollová, Patrik Chriašteľ, Jakub Golian

  Vlajková naháňačka: Igor Ďurečka, Nina Nimmerfollová, Lea Žofčinová

  Ľah – sed: Ema Murgašová, Patrik Chriašteľ, Michaela Sidorová

  Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m: Matúš Kovalčík, Jakub Golian, Nina Nimmerfollová,

  Na testovaní sa zúčastnili štyria pedagogickí zamestnanci a traja žiaci deviateho ročníka. Všetkým zainteresovaným ďakujeme za hladký priebeh testovania a zároveň sa chceme poďakovať aj vedeniu školy za ústretový prístup v prípravnej fáze testovania.  

  p. uč. Monika Murgašová

strana: