• pre Vaše deti

    • Dve percentá z dane v prospech ZŠ Beňuš

                            

     Vážení rodičia a priatelia školy,

     obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 v prospech Rodičovského združenia Hron založeného pri Základnej škole Beňuš.

     Všetky finančné prostriedky, ktoré občianske združenie touto formou získa, budú použité pre Vaše deti, žiakov našej školy, pri skvalitňovaní ich výchovy a vzdelávania.

      V prípade, ak sa rozhodnete touto formou pomôcť, je potrebné postupovať nasledovne:

      

     A. Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ:

      

     B. Právnické a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami:

     • Fyzické osoby môžu poukázať 2 %, (resp. 3 % po splnení podmienok – dobrovoľnícka činnosť) zaplatenej dane, pričom minimálna suma na poukázanie je 3,00 €.  
     • Právnické osoby môžu poukázať 1 % alebo 2 % zaplatenej dane, pričom minimálna suma na poukázanie je 8,00 €.
     • V každom type daňového priznania sú uvedené kolónky na vyplnenie  údajov o prijímateľovi. Pri vyplnení prijímateľa použijete nižšie uvedené údaje.
     • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote do 31.3.2021 na daňový úrad v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

      

     V daňovom priznaní a vyhlásení  je možné vyznačiť „x“ – súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt)  určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

      

     Údaje o prijímateľovi:  

     Názov:

     Rodičovské združenie Hron

     Sídlo:

     Beňuš 250, 976 64 Beňuš

     Právna forma: 

     občianske združenie

     IČO: 

     37891499

      

  • ANKETA