• Karanténa žiakov 3.A triedy
     • Karanténa žiakov 3.A triedy

     • Milí rodičia žiakov 3.A triedy,

      po konzultácii s RÚVZ Banská Bystrica zostávajú žiaci 3.A triedy v karanténe do 31.januára 2022 (vrátane), z dôvodu úzkeho kontaktu s viacerými pozitívnymi osobami, ktoré sa v triede vyskytli. V prípade príznakov, odporúčame, aby rodičia týchto žiakov prihlásili svoje deti na PCR test.

      Žiaci  budú mať v čase karantény dištančné vzdelávanie online cez Zoom a úlohy zadávané cez Edupage. K prihláseniu žiak potrebuje meno a heslo na edupage a mať nainštalovanú aplikáciu Zoom (inštalačný súbor nájdete na https://zoom.us/download).

      Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu.

      Prosíme rodičov žiakov, aby žiaci dodržiavali karanténu. KARANTÉNA je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVID-19. Osoba označená ako úzky kontakt alebo podozrivá na ochorenie COVID-19 zostáva doma. Na riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemiologické opatrenia. Pokiaľ dáte dieťa otestovať najskôr 5.deň od úzkeho kontaktu (v stredu) a výsledok PCR testu bude negatívny, karanténu môže ukončiť na 7.deň (piatok). Karanténa sa ďalej nevzťahuje na žiakov, ktorí neboli v škole 21.1.2022 (piatok).

      Žiaci budú na tento čas odhlásení zo stravovania v školskej jedálni. Bližšie informácie k dištančnému vzdelávaniu Vám poskytne triedna pani učiteľka.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali svojho všeobecného lekára.

      Vedenie školy

    • AKTUÁLNA SITUÁCIA V ŠKOLE
     • AKTUÁLNA SITUÁCIA V ŠKOLE

     • Milí rodičia žiakov našej základnej školy!

      Situácia so šírením vírusu sa na našej základnej škole zhoršuje. V základnej škole sú na dištančnom vzdelávaní z dôvodu kontaktu s pozitívnym už 2 triedy a obmedzená je výchovno-vzdelávacia činnosť v 2 triedach z dôvodu karantény pre kontakt s pozitívnym. 

      Všetci, ktorí ste školu požiadali, dostávate samotesty pre svoje deti. Zajtra by nám mali byť doručené ďalšie samotesty - pre 144 žiakov, ktoré Vám postupne budeme doručovať. Prosíme Vás, aby ste nám ich použitie oznamovali.

      Použitie samotestov ste podľa Školského semaforu, ktorý vydalo MŠ SR, povinní škole hlásiť a to prostredníctvom Edupage. V prípade, že nebudeme mať od Vás informáciu o ich použití, strácate nárok na ďalšie testy. Počty vykonaných samotestov pravidelne nahlasujeme na Covid školský semafor a Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici.

      Doporučujeme Vám testovať deti 2x týždenne (v nedeľu večer resp. v pondelok ráno a v stredu večer resp. vo štvrtok ráno), prípadne aj v prípade príznakov respiračného ochorenia.

      V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka je postup nasledovný:

      1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
      2. Rodič telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.
      3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným  hygienicko-epidemiologickým opatreniam a po prerokovaní s RÚVZ vydať rozhodnutie o ďalšom vzdelávaní a karanténe.

      Ďakujeme Vám za spoluprácu a držíme si palce, aby sme ostali zdraví!

    • Karanténa žiakov 5., 6. a 7.triedy
     • Karanténa žiakov 5., 6. a 7.triedy

     • Milí žiaci a rodičia žiakov 5., 6. a 7.triedy,

      po konzultácii s RÚVZ Banská Bystrica zostávajú žiaci 5., 6. a 7.triedy v karanténe do 24.januára 2022 (vrátane), z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívnymi osobami, ktoré sa potvrdili v týchto triedach. V prípade príznakov, odporúčame, aby rodičia týchto žiakov prihlásili svoje deti na PCR test.

      Žiaci  budú mať v čase karantény (od 17.1.2022 do 24.1.2022) dištančné vzdelávanie online cez Zoom a úlohy zadávané cez Edupage. K prihláseniu žiak potrebuje meno a heslo na edupage a mať nainštalovanú aplikáciu Zoom (inštalačný súbor nájdete na https://zoom.us/download).

      Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu.

      Prosíme rodičov žiakov, aby žiaci dodržiavali karanténu. KARANTÉNA je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVID-19. Osoba označená ako úzky kontakt alebo podozrivá na ochorenie COVID-19 zostáva doma. Na riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemiologické opatrenia. Pokiaľ dáte dieťa otestovať najskôr 5. deň od úzkeho kontaktu (v stredu) a výsledok PCR testu bude negatívny, karanténu môže ukončiť na 7. deň (piatok). Karanténa sa ďalej nevzťahuje na žiakov, ktorí neboli v škole 14.1.2022 (piatok).

      V prípade, že dieťa má udelenú výnimku z karantény, toto "Oznámenie o výnimke z karantény podľa vyhlášky" vložte do Edupage cez možnosť „Covid-19“. V prípade, že uplatníte výnimku a žiak bude chodiť do školy, bezodkladne kontaktujte triednu učiteľku a zároveň to oznámte prostredníctvom mailovej adresy zsbenus@zsbenus.edu.sk.

      Všetci žiaci spomínaných ročníkov budú na tento čas odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali svojho všeobecného lekára.

      Vedenie školy

    • Vydávanie Ag samotestov
     • Vydávanie Ag samotestov

     • Základná škola oznamuje rodičom žiakov, že od 11.1.2022 budú vydávané Ag samotesty pre tých žiakov, ktorým boli vydávané aj v minulom kalendárnom roku a pre tých žiakov, ktorí si požiadavku na ne nahlásili do utorka 11.1.2021.

      Testy pre žiakov navštevujúcich školský klub detí budú vydávať pani vychovávateľky v poobedňajších hodinách, keď si prídete vyzdvihnúť svoje deti z ŠKD. Pre ostatných žiakov budú testy vydávať triedne pani učiteľky.

      Žiakov je potrebné testovať pravidelne v nedeľu večer resp. v pondelok ráno a v stredu večer resp. vo štvrtok ráno. O testovaní je potrebné podať informáciu prostredníctvom Edupage.

       

       

    • Škola sa opäť otvára pre všetkých žiakov
     • Škola sa opäť otvára pre všetkých žiakov

     • Na základe oficiálneho vyjadrenia ministra školstva sa od 10.januára 2022 otvára naša základná škola pre všetkých žiakov. V platnosti ostáva nosenie rúšok v škole a samotestovanie žiakov. Samotesty zatiaľ pre Vás nemáme k dispozícii. V prípade, že Vám samotesty zostali z predchádzajúceho obdobia, prosíme, aby ste pred nástupom Vaše deti otestovali a  cez Edupage poslali správu o testovaní obvyklým spôsobom. 

      O ďalších novinkách Vás budeme včas informovať.

      Ďalej Vás žiadame, aby si deti pri nástupe do školy nezabudli priniesť prezuvky a úbor na telesnú výchovu.

      vedenie školy

    • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVA
     • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

      • Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa žiaci vrátia v termíne 10. januára 2022.
      • Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Nájdete ho tu https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.
      • Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.
      • Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.
      • Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov. Celú vyhlášku si viete pozrieť tu https://www.minv.sk/.../vestnik_vlady_sr.../vyhlaska_262.pdf .

       

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny pre žiakov začínajú v pondelok 20. decembra 2021 a končia v piatok 7. januára 2022.

      Vyučovanie podľa rozvrhu bude pokračovať od pondelka 10. januára 2022.

    • Darované Vianoce od žiakov ZŠ Beňuš
     • Darované Vianoce od žiakov ZŠ Beňuš

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Darované Vianoce.

      „Koľko lásky sa vmesti do krabice od topánok“ – keď sme sa dozvedeli o tejto akcii, neváhali sme ani sekundu a celá naša škola – ZŠ v Beňuši, ako jedna veľká rodina,  podporila tento skvelý nápad. Vianoce sú práve tým časom, keď by nikto nemal byť sám. Naši seniori, hlavne tí, ktorí zostali sami, vedia o tom svoje.  Krabicou plnou lásky, venovanej z lásky sme sa osamelým seniorom obce Beňuš, s priľahlými osadami Gašparovo a Filipovo, pokúsili spríjemniť chvíle samoty. Uvedomili sme si, že naša návšteva, pekné slovo, srdečný  úsmev a trochu času na vypočutie, patrili medzi tie najkrajšie darčeky, aké sme mohli našim seniorom venovať.

      žiaci a učitelia ZŠ v Beňuši

      Ako sme rozdávali krabice plné lásky...

      Na tento deň som sa veľmi tešil, lebo pani učiteľka nám povedala, že po vyučovaní pôjdeme potešiť osamelých seniorov a obdarujeme ich maličkosťami, ktoré sme im zo srdca doniesli a dali, do krásne zabalených škatúľ.
      Bol som zvedavý, aký to bude zážitok. Tešil som sa, že niekoho prekvapíme a spravíme mu radosť.
      Aj tak bolo.
      Najprv sme prišli pred dom uja, ktorý žije sám. Pani učiteľka zaklopala na dvere, všetci sme zaspievali vianočné koledy, povedali vinše a ujovi darovali prvú škatuľu. Bol šťastný. Pekne sa poďakoval.
      Takto sme pokračovali k ďalším seniorom. Trom ujom a trom tetám sme vyčarili úsmev na tvári, ale aj slzu od dojatia.
      Aj my sme sa usmievali a všetci sme sa tešili z tej čarovnej chvíle.

      Brunko Gajdoš III. A

      Pred Vianocami sme boli obdarovať seniorov v našej obci. Pripravili sme im darčekové krabice, v ktorých boli praktické veci. Nezabudli sme ani na koledy a vinše. Bolo to nádherné. Cítila som v srdiečku akú asi radosť majú tí ľudia. Bolo to také dojemné, že na niektorých tvárach sa objavili slzy. Hoci bola zima, hrial nás pocit dobrého skutku. Verím, že sa to stane tradíciou.

      Sofinka Sabová III. A

      Vo štvrtok sme boli odovzdať darčeky pre osamelých seniorov z Beňuša. Zaspievali sme im a zarecitovali. Asi sa potešili, lebo nám ďakovali. Popriali nám, aby sme boli šťastní a dobre sa učili.

      Tomáško Gažúr III. A

       

    • Kŕmenie lesnej zveri
     • Kŕmenie lesnej zveri

     • FOTOALBUM

      Vo štvrtok 9.12.2021 sme sa vybrali do lesa. Pýtate sa, že načo teraz, v tejto zime? Aj v tomto čase je veľmi dôležité ísť do lesa s úmyslom pomôcť zvieratkám. Naši štvrtáci si zopakovali tento dobrý skutok spred troch rokov, kedy ako prváci týmto spôsobom nachovali zvieratká v lese.

      Po dohode s pani lesnou pedagogičkou Ing. Martinkou Kovalčíkovou a jej pomocníkmi z lesnej správy Beňuš sme vyrazili ráno zo ZŠ Beňuš lesáckymi autami na stanovené miesto – Micheľová. Do kŕmidiel sme dali prinesené krmivo – mrkvu, jablká, kukuricu a voňavé seno.

      Keď sme urobili, čo sme mali, presunuli sme sa na nádherné miesto – Vološinec a tam sme si užili skvelú sánkovačku. Dobre nám to padlo na dušičku, aj na telo.

      Veľké ĎAKUJEME patrí pani Ing. Martinke Kovalčíkovej a všetkým lesným pracovníkom z OZ Beňuš, ktorí sa podieľali na tejto krásnej akcii.

    • VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU
     • VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU

     • FOTOALBUM

      Aj tento rok sa usilovní žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej literárnej súťaže Voda pre život život pre vodu. Úlohou súťažiacich bolo napísať básničku alebo príbeh na tému voda. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizačne ich zabezpečovalo mesto Trstená. Cieľom súťaže bolo cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode, k vode ako cennej prírodnine.

      V rámci Slovenska sa do literárnej súťaže zapojilo 485 žiakov z 235 škôl. S radosťou Vám oznamujeme, že aj naša škola patrila medzi tie víťazné. Zviditeľnili ju traja žiaci z 1.stupňa.

      Zoja Bari, žiačka 2. triedy, 1. miesto próza „Moja starká je múdra ”

      Bruno Gajdoš, žiak 3. A triedy, 1. miesto poézia „Voda ”

      Osobitnú kategóriu tvorili žiaci prvých ročníkov, ktorým bola určená výtvarná súťaž. Aj medzi našimi šikovnými prváčikmi sa našiel víťaz, ktorý zaujal porotu.

      Barborka Čopjanová, žiačka 1. triedy, 3. miesto výtvarná súťaž „Veselá žabka ”

      Úplne všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili ďakujeme, no a víťazom patrí veľká gratulácia. Poďakovanie patrí rodičom aj učiteľom, ktorí žiakom pomáhali, motivovali a usmerňovali.

      Vyučujúce 1. stupňa

    • Malí veľkým, veľkí malým a Mikuláš...
     • Malí veľkým, veľkí malým a Mikuláš...

     • Pandémia, nepandémia  a predsa prišiel. Mikuláš nesklamal ani tento rok. Meral dlhú cestu, aby potešil všetky deti. Keď sa objavil v triede, prváci trochu zmeraveli, v ich očiach bolo vidieť i strach, veď prišiel aj s čertom, ešte  že  to zachraňoval anjel. Nerozlučná trojica deti veľmi potešila. Potešili ich aj balíčky plné sladkostí, predsa Mikuláš rád obdarúva a nič za to nežiada. Stačí mu milý úsmev, básnička, či pesnička. Aby si zmysel tohto dňa deti pamätali, pani učiteľka sa rozhodla, že sa prváci stanú malými Mikulášmi. Pripravia darček pre veľkého kamaráta – deviataka, s ktorým sa nemohli stretnúť. Deviataci sa učia online. Pustili sa do toho, so sladkosťami, ktorých dostali neúrekom, sa podelili a pripravili balíček pre veľkého kamoša. Pribalili aj  svoj malý obrázok, pre potešenie. Hoci balíčky zaniesli do IX. triedy, kde našli len pani učiteľku, cítili, že veľkým  kamarátom urobili radosť. Pozrite sa, ako im to išlo od ruky.

      P.S. Mikuláš, anjel a čert – prváci Vás odhalili, po vašom odchode hovorili: „ Veď to boli deviataci! Veď mali botasky.“

      A že sa prváci na Mikuláša pripravili, vypočujte si ich básničky. Naučili sa ich ozaj skvelo.                                                                                                                                                               Deviatakov pozdravujú veselí  prváci.

      Odkaz malých veľkým si môžete pozrieť TU

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Malí veľkým, veľkí malým a Mikuláš.

       

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • V stredu 24.11. sa konalo školské kolo geografickej olympiády, ktoré prvý krát prebiehalo online.

      V kategórii F (6. a 7. ročník) bola zapojená žiačka 7. triedy Jasna Hrablayová, ktorá preukázala svoje znalosti z oblasti geografie Afriky a Ázie a tiež svoj všeobecný rozhľad, vďaka ktorému sa stala úspešnou riešiteľkou súťaže a postupuje do okresného kola
      Srdečne blahoželáme!

  • ANKETA