Základná škola Beňuš

Prihlásenie
 • Deň otvorených dverí

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční 23.5.2018 (streda) v čase od 14:30 hod. do 16:30 hod.

  U triednej pani učiteľky máte možnosť získať informácie o prospechu a správaní svojho syna (svojej dcéry) a iné. V prípade potreby je možná konzultácia s vyučujúcimi jednotlivých predmetov.

  Tešíme sa na stretnutie.

 • Oznam

  Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich do školy z obcí Bacúch a Braväcovo, že dopravné žiakom za mesiace marec a apríl bude vyplácané v dňoch 22.5.2018 (utorok) a 23.5.2018 (streda) v čase od 7:45 hod. do 15:15 hod. v kancelárii ekonómky školy.

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia,

  prostredníctvom pokynov a formulára, ktoré nájdete vo vrchnom menu v časti ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA, môžete prihlásiť svoje dieťa do Základnej školy v Beňuši.

 • Deň matiek

  Boh stvoril lásku a dal jej meno mama...

  O mamách, ich láske i dobrote sa toho povedalo i napísalo veľa... a predsa toho nie je dosť. Slovo mama je jediné, pri ktorom nemusí stáť prídavné meno. Toto zázračné slovo nesie v sebe obetavosť, krásu, jedinečnosť, vzácnosť, starostlivosť, pracovitosť, pochopenie a nekonečnú lásku.
  Práve mama, je tým človekom, ktorý nám daroval to najcennejšie, čo vôbec môže človek človeku darovať - ľudský život. Mama je prvým človekom, ktorý nás s láskou objal pri príchode na svet a ponúkol nám jedlo pre telo aj dušu.
  Druhá májová nedeľa je každoročnou príležitosťou spomenúť si na najdrahšieho človeka pre každého z nás. Tento deň patrí všetkým mamám, mamkám, mamičkám a starým mamám. Ani my žiaci prvého stupňa, sme na tento významný deň nezabudli. Slnečnú, mamičkovskú nedeľu sme im spríjemnili básničkami, pesničkami a tancami. Do rytmu nám na harmonike hral ujo Jožko Gašperan, spolu so žiakmi našej školy, Jakubkom Gašperanom a Maťkom Šperkom, ktorí nám hrali na husličkách. Mamičky nás mali možnosť vidieť v zasadačke OÚ v Beňuši a tiež v kultúrnom dome v Braväcove. Bol to pre nás náročnejší deň, ale čo človek neurobí pre svoju mamičku? V závere by sme sa chceli poďakovať našim šikovným deťúrencom z tanečného krúžku a tiež našej skvelej a ochotnej hudbe. Milé mamičky a staré mamy, želáme vám pevné zdravie a božské požehnanie.
  P. uč. Slávka a Monika 
  A nezabudnite!
  Mamy držia svoje deti na rukách len krátko, ale vo svojich srdciach navždy.
  FOTOGALÉRIA

   

 • Divadelné predstavenie Smelý Zajko

  Kto by nemal rád rozprávočky? Rozprávočka poteší nielen najmenších. Žiakov 1. stupňa potešila správa, že sa v jeden májový štvrtok nebudú učiť, ale pocestujú za rozprávkou až do  Divadla J. G.Tajovského vo Zvolene.

  Tam na nás čakali herci divadla s predstavením Smelý Zajko. Pohodlne sme sa usadili a so záujmom sme sledovali, ako večne zasnívaný Zajko prekonal svoj strach a vybral sa do sveta, kde ho postretlo veľa dobrodružstiev. Vďaka stretnutiu s Bábkarom však Zajko uveril, že sa môže stať smelým a môže premeniť sny na skutočnosť. Rozprávku sprevádzali originálne piesne a pútavé vizuálne spracovanie.
  Ďakujeme hercom divadla za pekný zážitok. Dovidenia, niekedy opäť, vo Zvolene.

 • Dopravná súťaž 2018

  Do galérie Dopravná súťaž 2018 boli pridané fotografie.

 • Výchovný koncert SZUŠ Polomka 2018

  Do galérie Výchovný koncert SZUŠ Polomka 2018 boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Slávik Slovenska - okresné kolo v Brezne

  Okresné kolo Slávika Slovenska sa  konalo 4. mája  2018 v Brezne.  Atmosféru krásneho slnečného rána dotváral nádherný spev. ZUŠ v Brezne  od skorého rána  hrala a spievala. Ľudové piesne zneli zo všetkých kútov tried i chodieb. To sa „slávici “,víťazi školských kôl , chystali obhájiť si svoje schopnosti v speve.  A my  žiaci  ZŠ v Beňuši , sme boli pritom. Tri dievčatá, vyobliekané v krásnych krojoch, dôstojne reprezentovali našu školu. Medzi najlepších sa  posunula Karolínka Matulíková, v III. kategórii sa umiestnila na 3. mieste, Lujzička Anna Pôbišová  reprezentovala I. kategóriu a Lea Dolinská  II. kategóriu . Hoci sa tieto dievčatá neumiestnili na žiadnom mieste, spievali nádherne a prispeli  k dobrému menu našej školy.

  Dievčatá, ďakujeme a nech Vám to zlato, ktoré máte ukryté v hrdielkach, dlho  krásne znie.

                                                                                                                  pani učiteľka Zuzka
  FOTOGALÉRIA

 • Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!

  Pod týmto názvom bol vyhlásený 14. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže. 
  Celoslovenská čitateľská súťaž je zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl. Realizuje sa v školách a knižniciach vďaka ochotným pedagógom a knihovníkom, ktorí sú koordinátormi súťaže a prihlasujú svoje triedne kolektívy do tejto zaujímavej súťaže. Cieľom súťaže je motivovať deti k čítaniu hodnotnej detskej literatúry, k rozhovorom o prečítanom, tvorivým aktivitám v školách, ale i v rodinách. Podporuje predstavivosť, slovnú zásobu, rozvoj fantázie a posmeľuje deti k rozprávaniu o prečítanom, konfrontovaniu vlastného vnímania literárneho textu v triednom kolektíve.
  V tomto školskom roku sme sa do čitateľskej súťaže zapojili aj my, žiaci druhého a tretieho ročníka. V popoludňajších hodinách sme sa stretávali v školskej knižnici, kde sme si spoločne čítali, rozprávali sa, písali a kreslili. Pri každom spoločnom stretnutí sme spoznali novú detskú knihu a jej hrdinov. Po prečítaní úryvku z predstavenej knihy sme vždy diskutovali a vyjadrovali vlastný názor k prečítanému. V druhej časti nášho spoločného stretnutia nasledovala samostatná práca, pri ktorej sme sa hrali na spisovateľov a ilustrátorov. Tvorili sme svoje vlastné knihy, do ktorých sme písali odpovede na súťažné otázky a tieto sme výtvarne dotvárali. Naše spoločne prežité popoludnia sa niesli v duchu príjemnej, priateľskej a pracovnej atmosféry. Keď boli naše krásne knihy hotové, tak nám ich pani učiteľky zviazali a potom ďalej pocestovali do školskej súťaže o najkrajšiu Osmijankovu knihu. Hlasovali všetci pedagógovia našej školy, ale veru mali čo rozmýšľať, pretože všetky knihy boli krásne. Nakoniec sa rozhodli takto:
                                                           1. miesto- Lujza Anna Pôbišová ( 3. ročník)

                                                           2. miesto – Jasna Hrablayová  ( 3. ročník)

                                                           3. miesto – Adela Javorčíková   ( 3. ročník)

                                                           4.miesto – Karin Orságová (2.ročník)

                                                           5. miesto – Andrea Macuľová   (2.ročník)

                                                           6. miesto – Samuel Lilko  (2.ročník)

  Víťazom, ale aj všetkým zapojeným žiakom gratulujeme­! Teraz budú naše knihy cestovať do celoslovenskej súťaže. Aj keď možno nezvíťazíme, budeme sa tešiť z toho, že sme urobili niečo pre seba a posunuli sa aspoň o kúsok vpred. Vyhodnotenie súťaže bude na Deň detí, tak nám prosím, držte palce!

  pani učiteľka Slávka a Monika
  FOTOALBUM

 • Jar Kláry Jarunkovej v Šumiaci

  V posledný aprílový piatok sme si narodeniny významnej slovenskej spisovateľky detskej literatúry Kláry Jarunkovej pripomenuli v Základnej škole v Šumiaci, kde sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy venovaná tejto autorke.
  Už zavčasu ráno sa  v škole schádzali recitátori z celého regiónu. Všetkých vítalo nádherné slniečko, ktoré sa vykotúľalo spoza Kráľovej hole. V silnej konkurencii sa nestratili ani naši recitátori, práve naopak, opäť potvrdili svoje kvality.
  Dárius Ďuriš (próza) v II.  kategórii (4. - 6.ročník)  a Alexandra Podhorská (próza) v kategórii najstarších vyhrali, Adelka Javorčíková (poézia) v kategórii najmladších a Jakub Gašperan (poézia) v II. kategórii obsadili 2. miesto. Karolína Matulíková v najstaršej kategórii so svojou poéziou skončila na 3. mieste.
  V mene školy im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 • Les ukrytý v knihe 2018

  Do galérie Les ukrytý v knihe 2018 boli pridané fotografie.

 • Deň Zeme 2018

  22.apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané v  prospech našej planéty. A tak sme aj my, žiaci a učitelia zo ZŠ Beňuš, venovali piatok, 20.apríla 2018 našej Zemi. Prváci a štvrtáci spolu so strážkyňou z NAPANT-u diskutovali na tému odpady a separácia. Svoje vedomosti potom zúročili v praktických aktivitách. Lesní pedagógovia z Lesov SR - OZ Beňuš prostredníctvom kníh poukázali druhákom a tretiakom na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a súčasne na potrebu samotného čítania. Piataci absolvovali workshop so strážcami NAPANT-u a šiestaci sa zahrali na básnikov a zložili na tému Dňa Zeme nádherné básne. V siedmej triede sa konala tvorivá dielňa a ôsmaci venovali celý deň upratovaniu a úprave areálu školy. Následne sa aj ostatné triedy pustili do úpravy areálu školy, zberu odpadkov v obci a deviataci vyčistili aj brehy Hrona v obci. Zážitkovým učením a netradičnými formami vyučovania majú žiaci oveľa lepšiu možnosť stotožniť sa s myšlienkou, že ochrana prírody a životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej planéty. Je zároveň príležitosťou nájsť spôsoby a naučiť žiakov žiť v súlade a v harmónii s touto nádhernou planétou.
  Do galérie Deň Zeme 2018 boli pridané fotografie.

 • Slávik musí spievať...

  A veru spieval. Malí i veľkí speváci našej školy sa predstavili v interpretácii ľudových piesní  v  28. ročníku speváckej súťaže Slávik Slovenska. Školské kolo sa konalo 17.apríla 2018.Tak ako po uplynulé roky, žiaci boli rozdelení do troch kategórií, z ktorých víťazi postupujú do okresných kôl. Do školského kola sa zapojilo 28 žiakov školy. Najpočetnejšia bola I. kategória – žiaci 1. – 3. ročníka, mali sme tu až 20 šikovných speváčok a spevákov.  II. a III. kategóriu spolu reprezentovalo 8 žiakov. V ich podaní zazneli prevažne piesne  nášho regiónu, ale  zazneli i piesne z iných regiónov  Slovenska. Vypočuli sme si piesne známe, ale i tie, ktoré sme počuli prvýkrát.

  Výkony žiakov pozorne sledovala porota v zložení – bývalá  pani učiteľka ZUŠ Evka Brucháčková, pani riaditeľka MŠ v Braväcove Monika Matulíková, pán Jozef Gašperan, pani učiteľka Monika Murgašová a pani učiteľka Slávka Gašperanová. Ďakujeme!

  A našim spevákom sa to podarilo takto:

     I.kategória - žiaci 1.- 3. ročníka

  1. miesto – Lujza Anna Pôbišová (3.ročník)    
  2. miesto –  Adelka Javorčíková   (3.ročník)             
  3. miesto – Alžetka Gažúrová       (1.ročník)       

  II. kategória - žiaci 4. – 6. ročníka

  1. miesto  - Lea Dolinská          (4.ročník)    
  2. miesto – Jakub Gašperan     (5.ročník)    
  3. miesto – Sára Nemčoková    (4.ročník)    

  III. kategória -  žiaci 7. – 9. ročníka

  1. miesto – Karolína Matulíková   (8.ročník)

  BLAHOŽELÁME!

  Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať našu školu na okresnom kole v Brezne.

  Posolstvom našich predkov – ľudovou piesňou - tak na krátku chvíľu ožila naša škola. Zanietenosťou učiteľov, rodičov i starých rodičov,  ktorí sa na príprave žiakov podieľali, sa tak určite podarilo zasiať do detských duší prekrásne posolstvo našich tradícií, aby žili aj pre ďalšie generácie. Veď ak si nebudeme vážiť a pripomínať svoje hodnoty, ľahko sa nám môže stať, že o ne prídeme!

  Slávik musí spievať, aby prežil.
  A Vy „NAŠI SLÁVICI“ musíte  spievať, aby s Vami  prežila naša prekrásna slovenská ľudová pieseň. Víťazom v jednotlivých kategóriách budeme držať prsty v postupových kolách.

  A čo si myslia múdri ľudia?

  "Spevák je ako maliar, ktorý prostredníctvom svojho hlasu maľuje obraz plný vznešených citov."

  "Hudba je ako láska. Čistá, nevinná a krásna, no predsa majú jeden rozdiel: Hudba ti nikdy nemôže ublížiť!"

  Želám všetkým veľa lásky!

  FOTOGALÉRIA                             

    pani učiteľka Zuzka Ľuptáková

 • Deň narcisov 13.4.2018

  Piatok 13.4.2018 sa naša škola zapojila do zbierky, vďaka ktorej rok čo rok pomáhame ľuďom bojujúcim so zákernou rakovinou. Žiačky 8.a 9. triedy vyrazili do ulíc našej obce a pod heslom "Zmeňme spolu PIATOK 13 na lepší deň, Deň narcisov". Podarilo sa im vyzbierať peknú sumu: 270 €, ktorá bola poslaná na účet Ligy proti rakovine. Všetkým, ktorí prispeli veľmi pekne ďakujeme!

 • "Zlatá brána otvorená" - zápis do 1.ročníka

  Hoci na našej škole nie je „zlatá brána“, dôležité je, že je otvorená a to pre všetkých. Dňa 11.apríla 2018 sa otvorila pre všetkých budúcich prváčikov. O 15,00 hodine sa objavili prví hostia, nesmelí prváčikovia za doprovodu svojich mamičiek a oteckov. Ruka v ruke kráčali po školskej chodbe, kde ich privítali naši štvrtáci, odovzdali im pamätný odznak, náramok a povzbudili ich milým slovom. Ešte foto s rodičmi na pamiatku, niekoľko schodov a naši predškoláci sa  ocitli  v triede, kde netrpezlivo čakali, čo sa bude diať. O 15,15 hodine sedelo v triede 13 párov očiek – zvedavých, veselých, smelých, ale i ustráchaných, trošku vyplašených. Zvieratká z lesa a zo ZOO majú však  čarovnú moc. Po chvíľočke odbúrali napätie z detí i pani učiteľky. Predškoláci sa hravo pustili do pripravených úloh a všetky zvládli veľmi úspešne.  Za odmenu dostali lienku, ktorú im vyrobila pani učiteľka Darinka  Matisová. Ďakujeme!  Po spoločných úlohách si ich odviedla pani učiteľka do inej triedy, kde si mali deti možnosť vyskúšať školské lavice. Mali tu pripravených niekoľko úloh, na ktorých pracovali deti samostatne. Ani tu sa nedali zaskočiť a všetci sa veľmi snažili. S rukami plnými malých darčekov sa spokojne vrátili k svojim rodičom. Myslím si, že sme spolu strávili  veľmi príjemné popoludnie. Za jeho zdarný priebeh patrí veľké poďakovanie pani riaditeľke  Ivke Bartoňkovej, pani učiteľkám Darinke Matisovej, Martuške Kršákovej a tiež pani vychovávateľke Lucke Medveďovej. Ďakujem aj deviatačkám Dianke a Peťke. A milí štvrtáci „zvieratká z lesa“ – bez Vás  by to nebolo ono!   

  Hoci na našej škole nie je „zlatá brána“, zlato sa u nás nájde  - v podobe múdrych vecí, ktoré škola ponúka. Už teraz sa na Vás tešíme, milé deti i rodičia!

                                                                                                    pani učiteľka Zuzka

 • Prednášky prvej pomoci s pracovníkmi a dobrovoľníkmi Červeného kríža

  Každý človek je v núdzi odkázaný na pomoc iných ľudí. Preto je dôležité vedieť základy prvej pomoci už v školskom veku.

  A práve preto sme si do našej školy pozvali tých najpovolanejších – pracovníkov z organizácie Slovenský červený kríž a ich dobrovoľníkov,  ktorí počas 90 minút oboznámili žiakov 6. a 7. ročníka so zásadami poskytovania prvej pomoci a následne jednu vyučovaciu hodinu venovali žiakom 8. a 9. ročníka, ktorí sa dozvedeli o histórii, význame, poslaní a činnosti Červeného kríža na Slovensku a vo svete.
  Ako sa hovorí lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, preto veríme, že si žiaci z prednášok a ukážok odniesli, čo najviac poznatkov.
  A čo si máme všetci zapamätať? Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna. Niekedy stačí len to , že neostaneme ľahostajní, zavoláme pomoc a môžeme tým zachrániť ľudský život.
  FOTOALBUM

 • Korčuľovanie na zimnom štadióne

  Do galérie Korčuľovanie na zimnom štadióne boli pridané fotografie.

 • Výsledky súťaže EXPERT geniality show

  EXPERT geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. V tomto školskom roku sa do naj zapojilo 10 žiakov 6. - 9. ročníka našej školy.

  Najúspešnejší žiaci:
  Mário Gabriel Kerpčár (VII. trieda) obsadil v téme Mozgolamy 52. miesto a v téme Dejiny, udalosti, umenie 26. miesto, v celkovom poradí 44. miesto, získal čestný titul TOP EXPERT.
  Marek Ličko (IX. trieda) bol úspešný v riešení úloh z témy Do you speak English?, obsadil 27. miesto v tejto téme, v téme Mozgolamy 91. miesto, v celkovom poradí 43. miesto, získal čestný titul TOP EXPERT.
  Petra Bubelínyová (IX. trieda) bola úspešná v riešení úloh z témy Mozgolamy, obsadila 165. miesto v tejto téme, získala čestný titul EXPERT.

 • Literárny kvíz II. stupňa

  Ďalším marcovým podujatím, ktoré je venované knihe, sa stal literárny kvíz. Hoci je podujatím tradičným, nie je rovnakým. Preto sa tento rok niesol v znamení hesla Zahrajme si rozprávku. Téma sa stretla so záujmom, a tak sa v pondelok 26. marca šiesta trieda zmenila na školské divadelné javisko.

  Postupne sa predstavili piataci s bábkovým divadielkom, šiestaci s moderným rozprávkovým príbehom, siedmaci  a „etikári“ s klasickými rozprávkami  Červená čiapočka a Soľ nad zlato. Veľkým pozitívom boli kvalitne zhotovené bábky, kostýmy a rekvizity, ale najmä veľká ochota pomôcť pri chýbajúcich hercoch (choroby) aj kamarátom z inej triedy. Smutní sme, že nakoniec na kvíz neprišli ôsmaci, aj keď sa naň pripravovali a veľká hanba patrí najstarším deviatakom, ktorí ani neprejavili snahu sa na kvíz pripraviť. Výkony kamarátov hodnotila žiacka porota, stotožnili sa s ňou aj vyučujúce a poradie je nasledovné: 1. miesto – piataci, 2. miesto si rozdelil šiestaci a siedmaci a na 3. mieste skončili žiaci navštevujúci etickú výchovu.
  FOTOGALÉRIA

strana: