Základná škola Beňuš

Prihlásenie
 • Lampiónový sprievod

  Do galérie Lampiónový sprievod boli pridané fotografie.

 • Týždeň boja proti drogám 2017

  Do galérie Týždeň boja proti drogám 2017 boli pridané fotografie.

  Milé deti, rodičia, starí rodičia a obyvatelia obce Beňuš!

  Európsky týždeň boja proti drogám, pôvodne Týždeň prevencie voči drogám a drogovým závislostiam, oficiálne Európska Komisia vyhlásila raz, a to v roku 1998 - začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých 15 členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne tretí týždeň v novembri - sa  viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

  Aj v tomto roku sa aktivity našej školy súvisiace s protidrogovou tematikou sústreďujú opäť práve na Európsky týždeň boja proti drogám.

  Navštívil nás zamestnanec občianskeho združenia Slovensko bez drog, ktorý v triedach diskutoval so žiakmi o kriminalite mladistvých, sociálno – patologických javoch a ich príčinách a následkoch.

  Dnes 16.novembra 2017 sa naša škola premenila na veľkú mapu a žiaci mohli v jednotlivých triedach navštíviť krajiny našej planéty a dozvedieť sa o ich histórii, tradíciách, zvykoch, jedlách, štátnom zriadení a podobne.

  Dnešný lampiónový sprievod ako je zvykom zavŕši náš týždeň. Všetci sa naň veľmi tešíme a pozývame Vás medzi nás dnes o 16,30 hod. Sprievod sa začne na školskom dvore a ukončí sa pri obecnom úrade, kde sa budete môcť zohriať pri teplom čajíku.

 • Lampiónový sprievod

  Pozývame všetkých malých aj veľkých, rodičov a starých rodičov alebo len tak kohokoľvek, kto bude mať chuť, na LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD, ktorý sa uskutoční dňa 16.11.2017 (štvrtok) o 16.30 hod.
  Prejdime sa spoločne po zotmení uličkami obce Beňuš. Štartujeme z pred školy. Nezabudnite si doniesť lampión, nech si spoločne zasvietime na cestu.
  Návod na jednoduchý lampiónik, ktorý si môžete sami alebo spolu so svojimi rodičmi vyrobiť a môžete pri tom spoločne stráviť čas a dokonca sa pri tom aj zabaviť. Príjemné „lampiónovanie“!
  Návod na prípravu jednoduchého lampiónika

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Moja dedina, ako ju vidím ja...

  Dňa 10.11.2017 sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie detí - víťazov detskej výtvarnej súťaže "Moja dedina, ako ju vidím ja..." vo Veľkom Šariši – v Šariš parku. Súťaž vyhlásil Spolok pre obnovu dediny (SPOD). Cieľom súťaže bolo umožniť deťom vyjadriť kresbou svoj pohľad na miesto, kde žijú, kde sa hrajú a poukázať na to, čo je na živote na dedine zaujímavé, krásne a neobyčajné... Do III. ročníka súťaže sa zapojili deti z celého Slovenska a poštou bolo doručených množstvo výkresov. Oproti minulému ročníku je to nárast takmer dvojnásobný.Výtvarné práce boli veľmi pekné, zaujímavé a bolo veľmi ťažké vybrať z nich najlepšie.
  S radosťou vám oznamujeme, že v kategórii ZŠ a ZUŠ (7 - 9 rokov) sa na 3.mieste umiestnil náš žiak Filip Molčan, ktorému srdečne blahoželáme!
  Z ocenených prác bol vyhotovený kalendár na rok 2018, ktorý bude prezentáciou detských výtvarných talentov.

   

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Druhý novembrový týždeň sa uskutočnil 10. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
  Na školskom kole sa zúčastnilo 11 deviatakov  a ôsmakov, dokončilo ho len osem žiakov. Súťaž sa skladala z písomnej časti, ktorú tvorila práca s textom a transformácia textu a z ústnej časti. Celkovo mohli súťažiaci získať 55 bodov. Kto získal 40 a viac bodov, stal sa úspešným riešiteľom OSJL.

  Na okresnom kole nás bude reprezentovať Lenka Bubelínyová.
  Výsledková listina

   

 • Týždeň boja proti drogám

  Tretí novembrový týždeň je z iniciatívy Európskej únie vyhlásený ako Európsky týždeň boja proti drogám. Tento rok pripadá Týždeň boja proti drogám od 13.11. 2017 do 17.11. 2017. Aj naša škola povie Stop drogám a Áno životu. Ako? V pondelok absolvovali štvrtáci a piataci prednášku s lektorom z občianskeho združenia Slovensko bez drog. Hlavným cieľom prednášky bolo dosiahnuť u žiakov POROZUMENIE toho, prečo DROGY pre nikoho nie sú skutočným riešením bežných problémov. Počas tohto  týždňa budú na škole prebiehať aj iné aktivity, o ktorých Vás budeme informovať.

 • Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku...!

  Do galérie Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku...! boli pridané fotografie

  Hmlisté, upršané novembrové  dni, do slova a do písmena – pochmúrne  a smutné. Čas ako stvorený na peknú knihu.  Ale čo  MY, PRVÁCI? Čítať ešte nevieme. No máme šťastie. Máme okolo seba ľudí, ktorí nám radi pomôžu. Áno, stará mama, starý otec – to sú tí, ktorí si nájdu čas, ktorí nám radi prečítajú rozprávku.  Tak sa i stalo.  Druhý novembrový týždeň nás navštívili dve staré mamy. V stredu 8. 11. prijala pozvanie  stará mama prváčky Alžbetky  - pani  Valéria Šperková  a prečítala nám rozprávku „Lietajúci kufor“  od Hansa Christiana Andersena.  Vo štvrtok 9.11. sa potešil návšteve svojej starej mamy Borisko Baran. Pozvanie prijala bývalá pani učiteľka pani Marta Bošeľová. Tá prváčikom  čítala príbeh „Škola naopak“  a mnohých prváčikov veľmi rozosmial. 

  Milé staré mamy, patrí Vám naše veľké ĎAKUJEM! 

  A VY milí PRVÁCI – už viete, prečo je dobré a správne naučiť sa dobre čítať. Len tak spoznáte množstvo krásnych rozprávok a príbehov.                                                                                                                              .

 • Testovanie 5-2017

  V stredu 22.11.2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018.
  Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ. 
  Žiaci budú testovaní z matematiky (Špecifikácia testu z matematiky),slovenského jazyka a literatúry (Šecifikácia testov z vyučovacích jazykov).
  Viac informácií o T5-2017 nájdete v dokumente 
  Základné informácie T5-2017.

 • Záložka do knihy nás spojila s kamarátmi v Lietave

  Počas októbra, mesiaca školských knižníc, sme v našej škole vyrábali záložky pre žiakov základnej školy v Lietave.
  Lietava sa nachádza v Žilinskom kraji. Zdobí ju krásny hrad Lietava a nádherné prostredie, ktoré by sme určite bližšie radi spoznali.
  V týchto dňoch, po odoslaní našich záložiek, sme dostali balíček od našich nových kamarátov z Lietavy. Ich záložky už zdobia naše rozčítané knihy.
  Ďakujeme Lietavčania, veríme, že sme Vám urobili radosť.
  S pozdravom žiaci zo základnej školy v Beňuši
  FOTOGALÉRIA

 • Deň otvorených dverí v Spojenej škole Poltár

  27.októbra 2017 sa naši deviataci zúčastnili Dňa otvorených dverí v Spojenej škole Poltár. Pre všetkých zúčastnených  -  žiakov, rodičov  i učiteľov bola pripravená prehliadka priestorov školy a odborných učební.  Žiaci sa mohli bližšie zoznámiť so študijnými odbormi,  výsledkami činnosti študentov, používaním modernej didaktickej techniky vo vyučovacom procese a bohatou škálou aktivít, ktorými sa Spojená škola Poltár prezentuje na verejnosti. Do galérie Deň otvorených dverí v Spojenej škole Poltár boli pridané fotografie.

 • Október - Mesiac úcty k starším

  Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová. Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak zoslabol a moje myslenie už nie je také bystré. Nech sú požehnaní tí, čo mi prepáčili, že sa mi dnes vyliala káva.
  Mesiac október bol  v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším. Úcta  k starším by mala byť  prirodzenou súčasťou nášho života, pretože sa nás týka všetkých. Ak chceme, aby si naše deti vážili starších občanov, musíme im to ukázať svojim príkladným správaním , a taktiež ich zapájať do podujatí, kde majú možnosť stretávať sa a komunikovať s nimi.  Naša škola na týchto ľudí určite nezabúda, často si ich  pozýva na rôzne akcie a besedy, práve pre ich životnú múdrosť a bohaté skúsenosti.
  Počas jesenných prázdnin žiaci z tanečného krúžku pri ZŠ Beňuš len „ neleňošili“, ale urobili veľmi dobrý skutok.
  Ako prejav vďaky a úcty  dňa 30. 10. 2017 v kultúrnom dome Braväcovo, spríjemnili pondelkové popoludnie našim starším občanom, milým kultúrnym programom.  Všetkým našim malým tanečníkom, spevákom aj hudobníkom patrí veľká pochvala. A Vám  naše milé  babky a dedkovia,  želáme do budúcich rôčkov pevné zdravie .
  Pani učiteľky Monika a Slávka

 • Halloweenska párty 2017

  Dňa 27.10.2017 sa na našej škole uskutočnil Halloween pre žiakov 2.stupňa. Keďže Halloween sa nesie v znamení duchov, strašidiel, bosoriek a iných bytostí, žiaci si pri tejto príležitosti pripravili hrôzostrašné masky. Program, súťaže, tombolu a občerstvenie pre svojich spolužiakov nachystali deviataci. Vedeli ste, že Halloween má svoj pôvod v Európe? Oslavuje sa hlavne v západnom svete. Pôvod má v Írsku ako pohanský sviatok. Do galérie Halloweenska párty 2017 boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku

  Milý úsmev, láskavé slovo, pokojné pohladenie plné lásky a dobroty. Vie si nájsť čas na vypočutie, pofúka nám boľačku, poláska, poradí...
  Ktože to môže byť? Hádanka je pre nás všetkých ľahká. Nik iný to nie je ako stará mama, či starý otec. Ľudia, ktorí majú pre nás všetkých cenu zlata.
  Jednou z nich je aj stará mama pani Javorčíková, ktorá prijala pozvanie svojej vnučky Adelky a prišla nám, na hodinu čítania, spríjemniť pár minút, čítaním úryvku z knihy Smelý Zajko.
  Keď znel jej hlas triedou, tretiaci pozorne počúvali a sledovali text v knihe, aby potom oni mohli predviesť svoje čitateľské zručnosti. Nechýbalo povzbudenie, či pochválenie za pekné čítanie, aj recitáciu.
  Pýtate sa od koho? No predsa od starej mamy.
  FOTOGALÉRIA

 • Medzinárodný deň školských knižníc
  23. 10. 2017

  Jeden múdry citát hovorí, že: „Najväčším pokladom je dobrá knižnica.“ V našej základnej škole taký poklad máme, sú v ňom uložené stovky kníh, ktoré sú sprístupnené všetkým žiakom a učiteľom našej školy. Tak tomu bolo aj v pondelok, keď celá naša škola oslávila sviatok školských  knižníc a kníh uložených v nich.
  Deň nám otvorila pani starostka obce Katarína Srnková, otvorením čitateľského maratónu a prestrihnutím stuhy na dverách školskej knižnice. V nej sa počas celého dňa striedali kolektívy žiakov a pri čítaní vybraných titulov súťažili o najviac prečítaných slov.
  Ráno nás neprivítala len pani starostka, ale aj jeden výnimočný muž pán Milan Rastislav Štefánik, jemu bol venovaný celý, tento výnimočný deň. Jeho maľovaná maketa v životnej veľkosti, vyhotovená pani učiteľkou Luckou Cabanovou, vyzerala fantasticky a aj vďaka nej na chvíľočku tento vzácny muž ožil.
  A preto, po dočítaní kníh v školskej knižnici kroky žiakov smerovali k M. R. Štefánikovi. Žiaci 2. stupňa (Samko Masaryk, Lukáško Kochan, Peťka Murgašová, Maťko Šperka a Tobo Kubica) nám pripomenuli jeho detstvo dramatizovaným čítaním literárnej ukážky Jaroslava Rezníka, pod názvom Oči plné oblohy. Ich snahu všetci prítomní spolužiaci ocenili veľkým potleskom. V stopách M. R. Štefánika sa mohli žiaci dozvedieť aká bola a čím bola, vo svojom krátkom živote, osoba tohto všestranného človeka. V poslednej časti týchto aktivít žiaci 3. ročníka Filipko Molčan a Jasnička Hrablayová zarecitovali básne venované M. R. Štefánikovi. Tie potom z rozstrihaných veršov mali žiaci jednotlivých tried poskladať do správnej podoby.
  V ďalšej časti žiaci 2. stupňa vytvárali projekty o M. R. Štefánikovi, ich rôzne podoby a vyhľadané zaujímavosti si môžeme prezrieť a prečítať v priestoroch našej chodby.
  Postarala sa o to aj pani učiteľka Kršáková a pani učiteľka Gašperanová, ktoré na chodbe pripravili náučné panely.
  Kým na 2. stupni vytvárali projekty, detičky na 1. stupni stavali z LEGA svojho obľúbeného knižného hrdinu. Stali sa nimi: Smieško, Danka a Janka, Smelý Zajko a Pinoccio s kamarátmi.
  V tento deň sme nezabudli ani na detičky zo susednej materskej školy a pred spaním im naši štvrtáci prečítali rozprávočku, určite aj vďaka nej sa im snívali sladké sníčky.
  Keďže naša základná škola je súčasťou diania v obci Beňuš, naši žiaci spoluobčanom prečítali do obecného rozhlasu literárnu ukážku Jaroslava rezníka Oči plné oblohy.
  Aby toho nebolo málo, navštívilo nás aj divadlo Clipperton, ktorého herci potešili naše srdiečka divadelným predstavením Rumcajs.
  Deň školských knižníc sme oslávili veľkolepo, veríme že toto podujatie priláka našich žiakov k čítaniu kníh a k návšteve našej – školskej, či iných okolitých knižníc.
  Dočítania priatelia! Vaša školská knihovníčka pani učiteľka Slávka
  FOTOGALÉRIA

 • Talent Kláry Jarunkovej v Podbrezovej

  Talent Kláry Jarunkovej je názov 1. ročníka súťaže, ktorú 20. októbra zorganizovala Základná škola Kláry Jarunkovej v Podbrezovej.
  Aj naša škola prijala ponuku a zúčastnila sa na tejto súťaži. Súťažiaci mohli talent prejaviť v troch oblastiach (výtvarnej, literárnej a v speve) a v troch vekových kategóriách. Výsledky potvrdili, že beňušská škola má naozaj talentovaných žiakov, ktorí sa v konkurencii ďalších šiestich škôl nestratili.
  Výtvarná oblasť: 1. miesto Lukáš Ľuptovčiak (4. trieda); literárna oblasť: 3. Lukáš Kochan (6.); 2. Lenka Bubelínyová (8.); spev: 1. Lujza Anna Pôbišová (3.) a špeciálnu cenu riaditeľky ZUŠ získala Natália Šajgalíková (5.).
  Blahoželáme.
  FOTOGALÉRIA

 • Mesiac úcty k starším

  Anjeličku, môj strážničku,
  opatruj moju babičku.
  Koľko sneh má vločiek,
  toľko pozná starká naša
  krásnych rozprávočiek.
  Na starkého pozor dávaj.
  Ale ticho, jemne.
  Náš starký si, anjelik môj,
  každú chvíľu zdriemne.

  Týmito milými veršami , by sme chceli pozdraviť všetky staré mamy, starých otcov, ktorí v mesiaci októbri slávia svoj sviatok.
  Ich jeseň života naplňme väčším priehrštím lásky, úcty  a pozornosti. A nezabúdajme! Každý z nás bude raz starou mamou a starým otcom.
  Na najstarších spoluobčanov nezabúdajú ani žiaci nášho tanečného krúžku pri ZŠ v Beňuši, ktorí ich v nedeľu 22. októbra 2017 potešili spevácko-tanečným pásmom pod názvom Ja som dobrý remeselník.
  Veríme, že im  deti svojimi piesňami, tancami, ale aj hrou na husle potešili srdiečka a naplnili ich radosťou a šťastím.
  Všetkým účinkujúcim za ich veľkú snahu patrí od nás pochvala.
  Pani učiteľka Monika a Slávka
  FOTOGALÉRIA