Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Germicídne žiariče do tried 2 180,23 s DPH Obj113/2021 13.10.2021
Faktúra Servis veľkokapacitného multifunkčného zariadenia 52,76 s DPH ZS1601-2017 13.10.2021
Faktúra Paušál PZS za rok 2021 96,00 s DPH 12.10.2021
Faktúra Pracovné zošity zo SJL a z MAT pre žiakov 1. stupňa 135,50 s DPH Obj110/2021 08.10.2021
Faktúra Paušál BOZP a OPP za obdobie 3. Q. 2021 108,00 s DPH 08.10.2021
Faktúra Periodická sústava prvkov pre žiakov 17,68 s DPH Obj111/2021 08.10.2021
Faktúra Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021 218,39 s DPH 08.10.2021
Faktúra Režijné náklady za stravu - zamestnanci, september 2021 413,40 s DPH 15-2021 08.10.2021
Faktúra Stravné zo SF - zamestnanci, september 2021 s DPH 15-2021 08.10.2021
Faktúra Stravné - zamestnanci, september 2021 275,60 s DPH 15-2021 08.10.2021
Faktúra eUčebnica informatiky - Licencie na školský rok pre žiakov 6. a 7. ročníka 105,00 s DPH Obj112/2021 08.10.2021
Faktúra Služby pevnej siete, 01.09.2021 - 30.09.2021 19,99 s DPH 2029723513 08.10.2021
Faktúra Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 149,40 s DPH Obj99/2021 06.10.2021
Objednávka Obj113/2021 Germicídne žiariče do tried s DPH 06.10.2021
Objednávka Obj112/2021 eUčebnica informatiky - Licencie na školský rok pre žiakov 6. a 7. ročníka s DPH 06.10.2021
Faktúra Penové kocky 12,90 s DPH Obj100/2021 05.10.2021
Faktúra Stravovacie poukážky 0,00 s DPH Obj108/2021 05.10.2021
Faktúra Tovar s logom školy z chránenej dielne 945,31 s DPH Obj104/2021 05.10.2021
Faktúra Oprava a ladenie pianína 83,00 bez DPH Obj109/2021 05.10.2021
Faktúra Prevádzka a hospodárenie školy - september 2021 42,39 s DPH Obj91/2021 05.10.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4065
    • ANKETA