• iBobor
     • iBobor

     • iBobor je online informatická súťaž, ktorej symbolom je usilovný, inteligentný a čulý bobor. Súťaž je rozšírená v mnohých krajinách, v minulom školskom roku sa konala v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u žiakov, súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Ako sa darilo našim žiakom 2. stupňa v tomto ročníku súťaže?
      Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov", teda úspešný riešiteľ musí dosiahnuť aspoň 50 bodov. Z našej školy je to týchto 7 žiakov:
      5. ročník:
      Jasna Hrablayová - 96 bodov (100. percentil),
      Lujza Anna Pôbišová - 67 bodov (58. percentil),
      Samuel Adam Kerpčár - 66 bodov (57. percentil),
      7. ročník:
      Dárius Ďuriš - 57,34 bodov (88. percentil),
      9. ročník:
      Oliver Kán - 56,02 bodov (84. percentil),
      Ema Pauliaková - 56,01 bodov (81. percentil),
      Mário Gabriel Kerpčár - 50,69 bodov (75. percentil).
      Gratulujeme! 

    • Výchovný koncert Labyrint 2019
     • Výchovný koncert Labyrint 2019

     • V piatok 20. novembra 2019 sa na našej škole v rámci Týždňa boja proti drogám konal výchovný koncert umeleckej agentúry AMOS s názvom LABYRINT, ktorý bol zameraný na viaceré negatívne stránky života a nástrahy, s ktorými sa žiaci stretávajú. Poukázal na rôzne formy násilného správania a intolerancie, ako rasizmus a šikanovanie; pozitíva, aj negatíva internetu a chatovania, internetovú zoznamka, sociálne siete, ako aj závislosti na automatoch, počítačoch a mobilných telefónoch, fajčení, alkohole a omamných látkach. Osobitnou témou koncertu bola aj „moderná" forma šikanovania cez elektronické médiá, tzv. kyberšikana. Súčasťou programu bola hudobná zložka, v ktorej hrali dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok boli deti vťahované do deja programu a za správne odpovede.
      Do galérie Výchovný koncert Labyrint 2019 boli pridané fotografie.

    • Exkurzia Dolný Kubín - Ružomberok
     • Exkurzia Dolný Kubín - Ružomberok

     • FOTOALBUM

      Kým žiaci piateho ročníka 20. novembra na plné obrátky rozmýšľali o úlohách zo slovenského jazyka a matematiky v rámci celoslovenského testovania T-5, starší žiaci si užívali pekný deň na literárno-výtvarnej exkurzii.

      Najprv sme sa zastavili v oravskej dedine Jasenová, kde sme si  pri soche a rodnom dome pripomenuli známeho realistického spisovateľa Martina Kukučína a spomenuli si aj na niektoré jeho čítané či televízne spracované diela, napríklad Z teplého hniezda alebo Rysavá jalovica. 

      Ďalšie kroky nás zaviedli do Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, konkrétne do jednej z ôsmich stálych expozícií, ktorá sídli v historickej budove Čaplovičovej knižnice. Bola to literárna expozícia, ktorú mohli návštevníci obdivovať už v roku 1954 a vďaka ktorej  je Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava najstarším literárnym múzeom na Slovensku. Táto expozícia prezentuje život a dielo jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov a spisovateľov, Pavla Országha Hviezdoslava. Okrem textového a obrazového materiálu tu možno vidieť originálne osobné pamiatky z Hviezdoslavovej pozostalosti – autenticky zariadenú pracovňu a časť salónu s množstvom predmetov osobnej potreby. Pani lektorka nám porozprávala o živote spisovateľa,  zarecitovala úryvky z jeho básní a spoločne sme vyplnili pracovný list. Pred budovou knižnice sa nachádza monumentálna bronzová socha P. O. Hviezdoslava v nadživotnej veľkosti, pri ktorej sme sa odfotili.

      Potom sme pokračovali do Ružomberka, kde v netradične projektovanej budove galérie je prezentované výtvarné dielo ružomberského rodáka Ľudovíta Fullu, jedného zo zakladateľov moderného maliarstva a grafiky na Slovensku. Sprístupnený je aj majstrov ateliér a obývacie priestory. Okrem stálej expozície venovanej Fullovi sa v galérii každoročne konajú i rôzne krátkodobé výstavy.

      Tu nás veľmi zaujali interaktívne programy motivačno-kreatívneho charakteru zamerané na poznávanie diela Ľudovíta Fullu, ako aj na aktuálnu dočasnú výstavu. Rozdelili sme sa do troch skupín a postupne sme absolvovali tri aktivity. Prvá skupina mala prestavať, zariadiť  niektorú z izieb Ľudovíta Fullu a to prostredníctvom skladačky lego. Vznikli jedinečné a originálne kompozície a neobvyklé riešenia. Druhá skupina si skúšala orientáciu a navigáciu v galerijnom prostredí. Na základe malého kúska z obrazu hľadala vo výstavných priestoroch veľký obraz, z ktorého kúsok pochádzal. Potom na základe farebných odtieňov písala rozprávku. Tretia skupina hrala spoločenská hru, pomocou ktorej sa jej účastníci zoznamovali s dielom Ľudovíta Fullu a zároveň rozvíjali nielen svoju predstavivosť, ale aj komunikačné schopnosti.

      Všetky tieto aktivity zaujímavou a netradičnou formou rozvíjali a preskúšali naše verbálne, logické či motorické danosti. Čas rýchlo ubehol a nás čakala cesta domov.

    • Lampiónový sprievod
     • Lampiónový sprievod

     • FOTOALBUM

      Piatkový večer má asi každý školák a pracujúci ”dospelák“ rád, pretože sa nemusí pripravovať na nasledujúci deň a večer si môže vychutnávať sladkým leňošením. Ale piatok, 15.11.2019, nepatril k tým zvyčajným piatkom, na ktoré sme zvyknutí. V podvečerných hodinách sa žiaci našej školy aj s niektorými rodičmi stretli pred budovou našej základnej školy. Dôvodom nášho stretnutia bol plánovaný Lampiónový sprievod, ktorým sme si chceli pripomenúť výročie Nežnej revolúcie.

      Po úvodnom privítaní a organizačných pokynoch sme konečne rozsvietili pripravené lampióny a lampášiky. Naša trasa bola prispôsobená detským nožičkám a viedla časťou nazývanou ”Pohančiská“. Pochod sa niesol v smutnejšej atmosfére, bez hudby z obecného rozhlasu, pretože aj my sme chceli vzdať úctu obetiam tragickej nehody, za ktoré bol na dnešný deň vyhlásený štátny smútok. Lampiónový sprievod sme ukončili teplým čajíkom v penzióne Hron.
      Bol to príjemný večer s magickou atmosférou svetielok, podfarbený spokojným džavotom našich detí.
      Na záver sa chceme poďakovať všetkým účastníkom Lampiónového sprievodu, rodičovskému združeniu za zabezpečenie čaju, ústretovému majiteľovi Penziónu Hron, ochotným pani učiteľkám a samozrejme vedeniu našej školy, ktoré podporuje naše akcie.
      MM

    • Návrat k tradičným remeslám, alebo rozvíjanie jemnej motoriky...
     • Návrat k tradičným remeslám, alebo rozvíjanie jemnej motoriky...

     • FOTOALBUM

      Milí rodičia žiakov štvrtého ročníka,
      dovoľte mi, aby som milé fotografie doplnila aspoň krátkym komentárom. Všimla som si, že niektoré deti v našej triede majú problém pri viazaní švihadla, viazaní mašličiek, napríklad na šarkanov, alebo zapletaní vrkoča. Chcela som im pomôcť, no a najlepším spôsobom je vytvoriť podmienky a podnety na rozvíjanie jemnej motoriky. Nakúpila som vlny, z internetu objednala stavebnicu na pletenie a začala som najskôr trénovať ja. Celkom mi to išlo, našťastie som si to ešte z mojich detských čias pamätala. Na nesledujúcej hodine výtvarnej výchovy sme začali s tvrdým tréningom našich neposlušných prstov. Niektorí sme sa zo začiatku zapotili, ale... trpezlivosť ruže prináša.

      A ako to vyzerá dnes? Pletie, zapletá, prepletá celá trieda, a to ešte aj cez prestávky. Kolegyne, ktoré majú dozor sú spokojné.

      Za to, že to všetci dokázali, som na nich veľmi pyšná. Tréning jemnej motoriky však nekončí, v blízkej budúcnosti budeme pokračovať v náročnejšej činnosti ako sú štrikovanie a hačkovanie.  Ale najskôr musím ísť na zácvik ja, ku svojej mame.

      Všetko čo sa naše deti naučia sa im môže raz v živote zísť a určite ich to posúva o krôčik ďalej.

      Ešte niekoľko ”pikošiek” na záver:  

      Chlapec: „A načo sa mám učiť štrikovať, keď chlapi neštrikujú?”

      U: „No moji zlatí, keď my ženy vieme rúbať drevo, kosiť, tak vy tiež môžete vedieť štrikovať. ”

      Po týždni nácviku:

      Chlapec: „Ja som voľáky na tom štrikovaní závislý, či čo.”

      Chlapec:„ Mňa voľáko z toho bolia prsty, ale ja to neviem prestať robiť.”

      MM

    • Súťaž vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok
     • Súťaž vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok

     • Dňa 14.11.2019 sa časť žiakov z 3. a 4. ročníka zúčastnila okresného kola vo vybíjanej najmladších žiakov. Súťaž sa konala v ZŠ Valaská. Na tento deň sa žiaci veľmi tešili, ale zároveň sa  obávali súpera, ktorého silu nevedeli vopred odhadnúť.

      Súťaže sa zúčastnilo päť družstiev, vrátane nás. Prvý zápas sme hrali so Základnou školou Karola Rapoša Brezno, bol to excelentný zápas. Naši žiaci hrali s veľkým nasadením, prihrávky boli presné, premyslené, v hre sa udržal najvyšší  počet hráčov. V ďalších troch zápasoch sa našim žiakom  darilo menej. Robili viacej chýb, prihrávky boli síce výborné, ale nepresné, niekoľkokrát sme prišli o loptu kvôli prešľapom a hlavne sa vytratilo tu prvotné športové nasadenie.

      Prehľad zápasov:

      1. zápas   ZŠ Beňuš – K. Rapoša Brezno  – výhra pre Beňuš 

      2. zápas   ZŠ Beňuš – ZŠ Čierny Balog – prehra pre Beňuš

      3. zápas ZŠ Beňuš – ZŠ Pionierska 2 – remíza

      4. zápas ZŠ Beňuš – ZŠ Valaská – prehra pre Beňuš

      V konečnom hodnotení sme sa ocitli na treťom mieste spolu so ZŠ Pionierska 2, ale v takejto nerozhodnej situácii rozhoduje počet vybitých hráčov vo všetkých zápasoch. A keďže počet vybitých žiakov bol u nás vyšší ako u súperiacej školy, skončili sme celkovo na štvrtom mieste. 

      Trošku sme boli sklamaní a smutní... „krompľová“ !

      Napriek tomu, že nemáme ideálne podmienky na športovanie, sme podali výkon, za ktorý sa nemusí naša škola ani my hanbiť.

      V závere chcem všetkých zúčastnených žiakov pochváliť za vzorné a bezproblémové  správanie. Osobitná pochvala patrí žiakom, ktorých prihrávky boli ukážkové a najlepšie zo všetkých družstiev. Sú to títo žiaci: Jakub Bubelíny, Dávid Nikolas Pôbiš a Dávid Šajgalík.

      MM

     • Polomské štyri zvony

     • Ticho, pokoj... ticho... učím sa báseň alebo text. Ticho, slovník, mama, oco... tvorím báseň, tvorím príbeh. Takto to možno vyzeralo v niektorých rodinách beňušských žiakov v posledných týždňoch.

      Naučené texty, prinesené slohy. Téma ťažká: Na slávu pobitých a pre výstrahu deťom...“ Tí, ktorí sa s touto témou „pobili“, netrpezlivo očakávali výsledky. A dvanásty novembrový deň ich priniesol. V tento deň sa opäť po dvoch rokoch  rozozvučali Polomské štyri zvony - zvony regionálnej súťaže žiakov a žiačok Horehronia v recitácii poézie a prózy a tiež súťaže vo vlastnej tvorbe poézie a prózy. Do Polomky pricestovali súťažiaci niekoľkých horehronských škôl, aby si vzájomne zmerali sily. Ako to dopadlo pre našich žiakov?

      Prednes

      I. kategória: poézia – 1. miesto Silvia Libičová; próza – 3. miesto Michal Vigoda

      II. kategória: poézia – 1. miesto Jakub Gašperan; próza – 2. miesto Dárius Ďuriš

      III. kategória: próza – 1. miesto Petra Murgašová.

      Vlastná tvorba

      I. kategória: poézia: 1. miesto Andrea Macuľová, 2. miesto David Nikolas Pôbiš, 3. miesto Karin Orságová;

      próza: 1. miesto Matúš Bubelíny, 2. miesto Samuel Lilko.

      Všetci ocenení žiaci sú zo štvrtej triedy. Okrem pekné práce v tejto kategórii napísali aj Kristína Čopjanová a Ema Mišečková z tretej triedy a štvrtáci Silvia Libičová,  Barbora Žofčinová, Mário Krkoška.

      II. kategória: próza: 1. miesto Ema Citterbergová, 3.miesto Vanesa Zahorcová.

      Zapojili sa aj žiaci Adelka Javorčíková, Jasna Hrablayová, Lujza Anna Pôbišová, Filip Molčan, Tamara Kubandová.

      III. kategória: poézia: 2. miesto Lenka Lopušná. Peknou básničkou prispela aj Ema Pauliaková a Lenka pridala ešte aj príbeh do prózy.

      Všetkým zapojeným ďakujeme za vynaloženú námahu a víťazom srdečne blahoželáme!

      Do galérie Polomské štyri zvony boli pridané fotografie.

    • Červené maky ako symbol utrpenia
     • Červené maky ako symbol utrpenia

     • FOTOALBUM

      Na poliach flámskych kvitnú maky divé,           
      rad za radom lemujú biele kríže clivé.                                           
      Tu ležíme. Na oblohe škovránky statočne
      svoju pieseň spievajú, hukotom zbraní
      pod nimi neprestajne rušenú.

      Deň veteránov alebo aj Deň červených makov je pamätný deň venovaný pamiatke vojnových veteránov. Pripomína sa celosvetovo 11. novembra.
      11. november bol vybraný symbolicky, pretože v tento deň v roku 1918 podpísali prímerie Spojenci a Nemecko, čím na západnom fronte ukončili boje 1. svetovej vojny.
      Symbolom Dňa veteránov sa stal kvet vlčieho maku. Tento symbol má pôvod v básni „In Flanders fields“ (V poliach Flámska), ktorú v roku 1915 napísal kanadský chirurg John Mc Crae, ktorý slúžil na západnom fronte, neďaleko belgického mesta Ypres. 
      11.11.2019 o 11 hodine a 11 minúte sa pri pamätníku  padlých z 1. svetovej vojny konala v našej obci pietna spomienka na všetkých vojakov, ktorí položili svoje životy v 1. a 2. svetovej vojne.
      Na tejto pietnej spomienke sa aktívnym spôsobom zúčastnili aj naši deviataci. Jakub Rafaj predniesol báseň Na Flámskych poliach a dievčatá Lenka Lopušná, Ema Pauliaková, Nina Škantárová a Sabína Vojtková-Kubandová symbolicky zapálili kahance pri pamätníku padlých. Ostatní deviataci a dve vyučujúce, Marta Kršáková a Lucia Cabanová, tiež vzdali úctu padlým vojakom.
      Spomienku pripravil Obecný úrad Beňuš pod vedením starostky pani Kataríny Srnkovej. Deň červených makov si spolu s ostatnými prišli pripomenúť aj dvaja vyslúžili dôstojníci slovenskej armády pán Vladimír Neupauer a pán Ján Filo a dvaja členovia DHZ Gašparovo pán Pavol Citterberg a pán Gabriel Citterberg.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka
     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • FOTOALBUM

      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je jednou z foriem záujmovej činnosti žiakov základných aj stredných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

      Školské kolá začínajú vždy v jeseň a tak druhý novembrový týždeň bol aj na našej škole venovaný Olympiáde zo slovenského jazyka, ktorá je v rámci základných škôl určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž sa skladá z troch častí, z písomnej časti (má formu deviatackého testovania), z transformácie textu (zmena slohového žánru) a z ústnej časti.
      Na prvej časti školského kola sa zúčastnilo 21 deviatakov  a ôsmakov, ďalšie dve dokončilo len jedenásť žiakov. Celkovo mohli súťažiaci získať 55 bodov. Kto získal 40 a viac bodov, stal sa úspešným riešiteľom OSJL. V tomto roku bola porota spokojná s prístupom žiakov k súťaži, ale aj s ich výkonmi, najmä v tretej časti.
      Na okresnom kole nás bude reprezentovať deviatačka Emka Pauliaková. Želáme jej veľa úspechov!
      VÝSLEDKOVÁ LISTINA

    • Veľký úspech
     • Veľký úspech

     • Od začiatku školského roka do 21.10.2019 prebiehala na našej škole súťaž v zbere šípok. Zapojili sa znovu aj žiaci druhého ročníka a tak ako aj vlani, sú znovu víťazi na našej škole. No, teraz nielen víťazi na našej škole, ale dosiahli veľký úspech, pretože sa umiestnili na druhom mieste v rámci celého Slovenska. Nazbierali spolu 274,5 kg. 

      Nejaké to kilečko priniesli všetci spomínaní žiaci, ale Martinko Lunter nazbieral 106,2 kg šípok a umiestnil sa na piatom mieste v rámci Slovenska. Musíme spomenúť aj Zojku Gašperanovú, ktorá priniesla viac ako 80 kg a Ninku Nimmerfollovú, ktorá prispela viac ako dvadsiatimi kilogramami. To je top trojka medzi druhákmi v zbieraní šípok.
      Chcem sa veľmi poďakovať rodičom, starým rodičom a známym druháčikov, ktorí pomohli pri veľkom zbere šípok.
      Prajem už teraz veľa chuti pri zbieraní v budúcom školskom roku!

    • Rozprávkové putovanie za tromi krásami sveta
     • Rozprávkové putovanie za tromi krásami sveta

     • Žiaci 1. - 5. ročníka zažili 5.11.2019 nezvyčajný vyučovací deň, keď sa v sprievode pani učiteliek vybrali hľadať tri krásy sveta. Našli ich v pútavej rozprávke Jána Kákoša O troch krásach sveta, napísanej na motívy Dobšinského. Odohráva sa v rozprávkovom kráľovstve a hovorí o túžbe nájsť naplnenie svojich snov.

      Len čo bolo hľadisko plné džavotavých detí, herci Divadla J. G. Tajovského nám predstavili príbeh mladého kráľa, ktorý márne hľadá čarovný vrch s tromi krásami sveta. Namiesto nich nájde krásnu, múdru a skromnú dievčinu, s ktorou sa ožení. Jej závistlivé sestry sú navonok priateľské, ale v skutočnosti sa intrigami usilujú prekaziť ich šťastie. A práve vtedy je kráľ povolaný do vojny.

      Nemusíte sa obávať, aj v tejto rozprávke dobro zvíťazilo nad zlom. S veľkou radosťou a nadšením sme hercom v závere divadelného predstavenia zatlieskali a boli sme očarení nielen ich výkonmi, ale aj krásnou scénou, osvetlením  a hereckými kostýmami.

      Bodkou za našim rozprávkovým putovaním bola malá exkurzia zákulisím divadla. Deti si mohli prezrieť, čo všetko sa skrýva za vznikom takejto krásnej rozprávky. Prezreli si pracovisko osvetľovača, maskéra, ale nahliadli aj do hereckej garderóby.
      Touto cestou sa chceme poďakovať celému kolektívu láskavých ľudí divadla vo Zvolene, ktorí nás sprevádzali a postarali sa o nás.

      Návštevou Divadla J. G. Tajovského sme si zároveň pripomenuli 100. výročie vzniku SND, prvého profesionálneho divadla na Slovensku, ktoré bude v marci 2020.

      Veríme, že si dnešné krásne zážitky dlho uchováme vo svojich srdiečkach.

      P. učiteľky, s. vychovávateľky a ich žiaci

   • ANKETA