• Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • V novembri a v decembri mali žiaci 5. a 9. ročníka možnosť riešiť domáce kolo matematickej olympiády. Traja zo zapojených žiakov sa stali jeho úspešnými riešiteľmi a postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo 29.01.2020 v CVČ v Brezne.

      Mário Gabriel Kerpčár sa ho však nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov. Našim piatakom sa v ňom však veľmi darilo a obidvaja sa stali úspešnými riešiteľmi. Jasnička Hrablayová skončila na krásnom druhom mieste s celkovým počtom bodov 12 a Janko Fábry bol štvrtý s deviatimi bodmi.
      Po niekoľkých rokoch má opäť aj Beňuš tie najlepšie matematické hlavičky na Horehroní. Gratulujeme!
      p. uč. Lilková
      VÝSLEDKOVÁ LISTINA

    • Všetkovedko 2019/2020
     • Všetkovedko 2019/2020

     • 28. novembra sa niektorí žiaci našej školy zapojili do dobrovoľnej súťaže Všetkovedko.
      Bol to 11. ročník tejto súťaže a zúčastnilo sa ho  21 636 slovenských žiakov. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci 2. – 4. ročníka. Z našej školy sa zapojilo 18 žiakov.

      Súťažilo sa v troch samostatných kategóriách:

      • v kategórii VŠETKOVEDKO 2 súťažili druháci
      • v kategórii VŠETKOVEDKO 3 súťažili tretiaci
      • v kategórii VŠETKOVEDKO 4 súťažili štvrtáci

      Tretiaci a štvrtáci mali 40 minút na zodpovedanie 30 otázok. Druháci za 40 minút odpovedali na 24 otázok. Pri každej otázke si mali možnosť vybrať jednu zo štyroch ponúkaných odpovedí. Otázky boli zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli – prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. 

      Ako to dopadlo?

      Všetkovedko 2

      Počet zapojených : 8

      Najúspešnejší žiaci, ktorí získali titul Všetkovedko:

      Zojka Gašperanová - 119 bodov

      Miško Vigoda - 119 bodov

      Všetkovedko 3

      Počet zapojených : 6

      Najúspešnejší žiaci, ktorí získali titul Všetkovedko :

      Alžbetka Gažurová - 188 bodov

      Borisko Baran - 177 bodov

      Kristínka Čopjanová - 174 bodov

      Žiačka Alžbetka Gažurová okrem titulu Všetkovedko, získala aj titul Všetkovedko školy, čo znamená, že získala najvyšší percentil zo všetkých súťažiacich našej školy.

      GRATULUJEME TI ALŽBETKA!

      Všetkovedko 4

      Počet zapojených : 4

      Najúspešnejší žiaci, ktorí získali titul Všetkovedko:

      Samko Lilko - 163 bodov

      Maťko Vigoda - 143 bodov

      Karinka Orságová - 140 bodov

      Všetkým úspešným žiakom srdečne gratulujeme!

      Gratulujeme aj žiakom, ktorí neboli v tomto ročníku súťaže úspešní, pretože získali nové skúsenosti a rozšírili si svoj obzor.

    • Šaliansky Maťko, okresné kolo
     • Šaliansky Maťko, okresné kolo

     • Vo štvrtok 23. januára sa v Centre voľného času v Brezne konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

      Víťazi školského kola Ema Mišečková, Jasna Hrablayová a Jakub Gašperan sa nezľakli početnej a kvalitou takmer vyrovnanej konkurencie a v príjemnej atmosfére podujatia predniesli svoje texty. Ich vystúpenie porotu zaujalo natoľko, že Ema Mišečková i Jakub Gašperan obsadili vo svojej kategórii krásne 3. miesto. Jasna Hrablayová vo svojej kategórii zvíťazila a vyslúžila si postup do krajského kola súťaže. Našim úspešným žiakom srdečne blahoželáme a Jasničke držíme palce i v ďalšom kole.

     • Hlasovanie

     • Milí rodičia, žiaci a priaznivci školy,

      chceme Vás poprosiť o zahlasovanie vo výtvarnej súťaži Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2019/2020, v ktorej naša žiačka Andrejka Macuľová postúpila do celoslovenského kola. Internetové hlasovanie je už spustené, stačí cez facebook dať like práci Andrejky na nasledovnom linku:

      https://www.facebook.com/civilnaochrana112/photos/a.1219501101587456/1219503204920579/?type=3&theater

      Hlasovanie bude ukončené o 12:00 - 24. januára 2020. Slávnostné a oficiálne vyhodnotenie národného kola a internetového hlasovania bude 11.februára 2020 v deň Európskeho čísla tiesňového volania 112.

      Vopred ďakujem!

    • Oznam
     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni, že od mesiaca január 2020 je možné režijné náklady vo výške 4 € za mesiac na žiaka:

      uhrádzať priebežne mesačne v hotovosti (4 €) ako doteraz

      alebo

      uhradiť naraz v januári v hotovosti za zvyšných 6 mesiacov tohto školského roka (24 €).

       

   • ANKETA