• Online súťaž Informatický bobor
     • Online súťaž Informatický bobor

     • V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras a po slovensky Informatický bobor.
      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov.
      Na online súťaži Informatický bobor sa v tomto roku zúčastnilo 55 064 súťažiacich z 804 škôl, patrili medzi nich aj žiaci našej školy z V. až IX. triedy. 18 našich žiakov sa zaradilo medzi úspešných riešiteľov tohto ročníka súťaže:
      V kategórii Bobrík: Matúš Bubelíny, Samuel Lilko, Matej Vigoda, Silvia Libičová, Adam Kudyba, Karin Orságová, Andrea Macuľová (všetci V. trieda).
      V kategórii Benjamín: Samuel Adam Kerpčár, Daniela Houšková, Adela Javorčíková, Filip Kán, Jasna Hrablayová (všetci VI. trieda).
      V kategórii Kadet: Radka Mária Kerpčárová (IX. trieda), Dárius Ďuriš (VIII. trieda), Adam Podhorský (VIII. trieda), Martin Kudzbel (IX. trieda), Žofia Vraniaková (IX. trieda), Jakub Gašperan (VIII. trieda), Petra Murgašová (IX. trieda).
      Gratulujeme!

    • Jesenné prázdniny - druhá časť
     • Jesenné prázdniny - druhá časť

     • Druhá časť jesenných prázdnin pre všetkých žiakov začína v piatok 6. novembra 2020 a končí v pondelok 9. novembra 2020.

      a) So žiakmi prvého stupňa sa stretneme v škole v utorok 10. novembra 2020. 

      Zákonný zástupca žiaka prvého stupňa predloží pri nástupe svojho dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo bolo žiakom odovzdané pri odchode zo školy na prázdniny, nájdete ho v časti Na stiahnutie, rodičom bude v tlačenej podobe k dispozícii aj v utorok ráno pri vstupe do budovy školy.

      b) Pre žiakov druhého stupňa v utorok 10. novembra 2020 pokračuje dištančné vzdelávanie podľa zverejneného rozvrhu.

      Milí žiaci a rodičia,
      kto a za akých podmienok môže vstupovať do priestorov školy si môžete prečítať v dokumente Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“.

      Prosíme všetkých zákonných zástupcov, aby ste informovali svojho triedneho učiteľa o prípadnej zmene zdravotného stavu svojho dieťaťa.

      https://www.minedu.sk/25544-sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-8-11-2020-testovane-okresy/

   • ANKETA