• Termín prázdnin
     • Termín prázdnin

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      vianočné prázdniny začínajú 21. decembra 2020. Posledný vyučovací deň je 18. december 2020. V tento deň prebieha riadne vyučovanie, vrátane školského klubu.

      Obnovenie vyučovania v základnej škole po vianočných prázdninách Vám bude oznámený na základe rozhodnutia MŠVVaŠ.
      Prosíme Vás, denne sledujte našu stránku, kde Vás budeme včas informovať o všetkých aktualitách. 

     • Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie do školského zariadenia od januára 2021

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku od januára 2021 a  na základe usmernenie MŠVVaŠ SR (zo dňa 17.12.2020) Vás žiadame, aby ste sa do 18. decembra 2020 vyjadrili v dotazníkovom prieskume, či máte:

      • záujem o  pokračovanie vzdelávania  Vášho dieťaťa dištančnou formou

      alebo

      • máte záujme o prezenčnú formu vzdelávania a zároveň súhlasíte  s pretestovaním na ochorenie COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka

      Tento prieskum nájdete vo svojom EDUPAGE, v časti PRIHLASOVANIE. 

      V prípade, že nedokážete dotazník poslať elektronicky cez edupage, môžete si ho stiahnuť TU, vyplniť a vhodiť do schránky na budove školy do 20.12.2020.

      Zdôvodnenie zisťovania záujmu zo zdroja www.minedu.sk:

      Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie (podľa „COVID AUTOMATU“ spracovaného Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorého platnosť sa predpokladá od začiatku roka 2021) je predpoklad, že po vianočných prázdninách nastane situácia, že v okrese, v ktorom má škola sídlo bude potrebné pretestovať zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti, nakoľko sa okres na základe regionálnych indikátorov dostane do fázy II. alebo III. Identifikovaná skupina zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti na testovanie: o 2. stupeň základných škôl, o 2. stupeň základných škôl pre mimoriadne nadané deti, o stredné školy vrátane stredných škôl pre nadané deti.

      V tomto prípade je potrebné v termíne:  

      • do 18. 12. 2020 zrealizuje riaditeľ školy prieskum prostredníctvom dotazníkov, na základe ktorého vyhodnotí záujem o testovanie zo strany zákonných zástupcov žiakov, plnoletých žiakov a zamestnancov. O výsledku informuje zriaďovateľa školy a Radu školy,
      • riaditeľ/zriaďovateľ si zistí možnosti odberového miesta (možnosť objednania MOM a kapacitu MOM na testovanie) pre identifikovanú testovanú skupinu zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti,
      • 21. 12. 2020 do 14:00 nahlási zriaďovateľ školy/školského zariadenia prostredníctvom formulára zverejneného na stránke ministerstva školstva (v Aktuálnych témach – Návrat do škôl, názov formulára: „Formulár na indikatívne zisťovanie záujmu o dodanie množstva potrebných antigénových testov na testovanie na ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2,“ ďalej len „formulár na testovanie“) počet záujemcov o testovanie a miesto testovania za svoje školy a školské zariadenia tak, aby príslušné okresné úrady zabezpečili pre testovacie odberové miesto (MOM) dostatok antigénových testov. Indikatívne zistenie záujmu o testovanie, je potrebné z dôvodu plynulého zabezpečenia logistiky a distribúcie antigénových testov zo strany Ministerstva vnútra SR,
      • 7. 1. 2021 – 9. 1. 2021 odporúčaný termín testovania,
      •  10. 1. 2021 riaditeľ školy vyhodnotí výsledky testovania, informuje Radu školy, a spoločne so zriaďovateľom sa rozhodne o forme vyučovania (prezenčná, dištančná, kombinovaná forma vzdelávania)
      • 11. 1. 2021 začína školské vyučovanie po vianočných prázdninách vo forme vyučovania, akú je schopný zabezpečiť zriaďovateľ školy.
     • Besedovali sme o knihe Chlapci z mesta sa (ne)vedia biť

     • Počas jesene sa žiaci 2.-4.ročníka, v našej školskej knižnici, zoznámili s novou knihou Kristíny Mišovičovej, Chlapci z mesta sa (ne)vedia biť.

      Chlapci a dievčatá spoznali hlavných hrdinov knihy a navzájom sa bližšie zoznámili hrami a aktivitami. V závere, úlohou malých čitateľov bolo nakresliť ilustráciu k prečítaným úryvkom z knihy. Z ilustrácií detí sme urobili výstavku prác. Najkrajšie práce hlasovaním vybrali naše pani učiteľky, pán učiteľ, pani upratovačky a svoje hlasy pridala aj naša pani ekonómka.
      Na základe ich hlasovania sa najkrajšie podarilo ilustrovať príbeh: Martinke Bútorovej (III.), Ninke Nimerffollovej (III.) a Timejke Brndiarovej (II.B).
      Všetkým víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa výtvarných nápadov!
      Poďakovať sa však chceme všetkým, ktorí nelenili, a svoj voľný čas strávili s pastelkami a spomienkami na popoludnie s knihou Kristíny Mišovičovej.
      Tešíme sa na naše ďalšie spoločné stretnutia s knihou.
      Dočítania priatelia!

     • Výtvarná súťaž „Moja dedina, ako ju vidím ja...“

     • Spolok pre obnovu dediny vyhlásil výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou: „ Moja dedina, ako ju vidím ja...“

      Cieľom súťaže je dať deťom priestor výtvarne stvárniť miesta kde vyrastajú, ich tajné zákutia, kde sa chodia hrávať. Aby svojimi kresbami poukázali, prečo je život na dedine zaujímavý, kam ich kroky vedú na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi...

      Medzi ocenenými bola aj naša žiačka Nikolka Zahorcová z II.B triedy, ktorá získala 3.miesto (1.kategória) a bola ocenená peknými cenami.  Nikolke gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni, že poplatky za réžiu bude vyberať až po nástupe žiakov do školy v januári 2021.

     • Mikuláš 2020

     • 7.decembra 2020 zavládla v našej škole atmosféra očakávania a radosti. Prišiel medzi nás svätý Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi - anjelom a čertom. Neobišiel žiadnu triedu a všetkých žiakov obdaroval balíčkom so sladkosťami.

      Do galérie Mikuláš 2020 boli pridané fotografie.

   • ANKETA