• Veľká noc
     • Veľká noc

     • Všetkým žiakom, zamestnancom našej školy a ich rodinám prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

      Veľkonočné prázdniny pre žiakov začínajú vo štvrtok 1. apríla 2021 a končia v utorok 6. apríla 2021.
      Vyučovanie bude opäť pokračovať v stredu 7. apríla 2021 v režime, o ktorom budete včas informovaní.

    • Vyniesli sme Morenu
     • Vyniesli sme Morenu

     • FOTOGALÉRIA

      Vynášanie Moreny je jeden zo zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias. Koná sa začiatkom jari a vyjadruje túžbu skoncovať s chladným počasím. Morena symbolizuje zimu, preto keď ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju utopiť v potoku, alebo upáliť.

      Tak aj my, žiaci 2.A triedy sme sa rozhodli, že už zimy a chladného počasia bolo dosť. Obliekli sme figurínu so slamenou hlavou do krásnych, krojovaných, ženských šiat a so spevom sme ju doniesli na most v Beňuši. Zahrali sme sa hudobno - pohybové hry, zatancovali posledný tanec s Morenou, vyzliekli ju z kroja a zapálili.
      Pri hlasnom odriekaní: „Čľup baba do vody, napiješ sa slobody,“ sme ju hodili do rieky Hron. V nej sa s Morenou pohrávali malé vlnky a pri pohľade na dym sme všetci uverili, že sme spolu s Morenou dolu Hronom pustili nielen zimu, ale aj choroby, smútok a bolesť, ktorých bolo v týchto dňoch viac, než dosť.
      O tom, že sa nám to v tento deň podarilo, presvedčili deti svojimi veselými, usmiatymi tváričkami okoloidúcich. Vyčarili im na tvárach úsmev a verte mi, že aj slniečko žiarilo a hrialo viac, než predtým.

    • Rozvojový projekt "ČÍTAME RADI"
     • Rozvojový projekt "ČÍTAME RADI"

     • MŠVVaŠ SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR vyhlásilo v decembri 2020 výzvu na podávanie žiadosti o rozvojový projekt Čítame radi zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti. Veľmi nás teší, že medzi úspešnými žiadateľmi bola aj naša škola a získala 800 € na nákup kíh.

      Ponuku žiackej knižnice sme tak rozšírili o 105 titulov detských kníh, ktoré sme vybrali na základe odporučenia ministerstva školstva. Nové tituly budú žiakom k dispozícii už od 1.apríla 2021.

      Keďže marec je mesiacom knihy, takémuto darčeku sa veľmi tešíme!

       

    • Vyučovanie od 23.3.2021
     • Vyučovanie od 23.3.2021

     • Po konzultácii s RÚVZ oznamujeme žiakom a rodičom, že od 23.marca 2021 (utorok) pokračujú prezenčne vo vyučovaní žiaci  II.A a II.B triedy. Pre žiakov II.A a II.B triedy bude fungovať ranný aj poobedný školský klub detí.

      Žiaci 4.ročníka od 23.marca 2021 (utorok) prechádzajú na dištančné vzdelávanie z organizačno-personálnych dôvodov. Bližšie informácie obdržíte od triednych učiteliek.

      Pri opätovnom nástupe žiaka do školy je nutné odovzdať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho antigénového alebo PCR testu aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti nie staršieho ako 7 dní. 

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:

      • si môžete vytlačiť a vypísať s dátumom 23.03.2021 (tlačivo si stiahnete kliknutím na jeho názov)
      • alebo ho môže zákonný zástupca žiaka z rodičovského konta na EduPage elektronicky podať podľa Návodu na podanie vyhlásenia s dátumom 22.03.2021 (návod si otvoríte kliknutím na jeho názov), zároveň môže priložiť fotografiu platného negatívneho testu.

      Poprosíme rodičov, aby čestné vyhlásenia odovzdávali v elektronickej forme (ak je to možné), fotografiu platného testu môžete priložiť ako prílohu alebo stačí predložiť platný test k nahliadnutiu ráno pri nástupe dieťaťa do školy. Zasielaním elektronického čestného prehlásenia šetríme životné prostredie a nevytvárame zbytočnú papierovú agendu.

       

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • Riaditeľka Základnej školy Beňuš v súlade s ustanovením §3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č.231/2009 Z.z., podľa §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že  

      dňa 22.marca 2021 (pondelok) udeľuje riaditeľské voľno

      pre žiakov II.A, II.B a IV.triedy

      z dôvodu pozitívneho testu COVID 19 u pedagogického zamestnanca.

      O ďalšom postupe Vás budeme informovať zajtra (pondelok), po inštruktáži RÚVZ. V pondelok nebude fungovať ani ŠKD. Žiaci I. a III.triedy zostávajú v karanténe.

       

    • Oznam - karanténa I.trieda
     • Oznam - karanténa I.trieda

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu potvrdenia pozitívneho výsledku na ochorenie COVID-9 u pedagogického zamestnanca zostávajú žiaci I.triedy v povinnej domácej karanténe v dňoch 19.03.2021  až 01.04.2021 (vrátane). Karanténa sa  týka len žiakov (nie rodinných príslušníkov). Žiadame všetkých o dodržiavanie povinnej karantény. Pri spozorovaní príznakov ochorenia u svojho dieťaťa kontaktujte svojho lekára.

      Usmernenie pre rodičov:

      • Kontaktovať detského lekára a nahlásiť mu, že dieťa je v karanténe z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou (vychovávateľkou).
      • Priebežne sledovať dieťa a v prípade zhoršeného zdravotného stavu dieťaťa neodkladne kontaktovať detského lekára. 
      • Úlohy počas  doby karantény budú žiakom zasielané cez EduPage, bližšie informácie Vám poskytne triedna pani učiteľka.
    • Nástup druhákov do školy v piatok 19. marca 2021
     • Nástup druhákov do školy v piatok 19. marca 2021

     • Vážení rodičia,

      vo štvrtok 18.marca 2021 sa skončí karanténa žiakov II.A a II.B triedy a od piatku 19. marca 2021 sa druháci budú vzdelávať prezenčne v škole.

      Pri opätovnom nástupe žiaka do školy je nutné odovzdať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho antigénového alebo PCR testu aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti nie staršieho ako 7 dní. 

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:

      • si môžete vytlačiť a vypísať s dátumom 19.03.2021 (tlačivo si stiahnete kliknutím na jeho názov)
      • alebo ho môže zákonný zástupca žiaka z rodičovského konta na EduPage elektronicky podať podľa Návodu na podanie vyhlásenia s dátumom 19.03.2021 (návod si otvoríte kliknutím na jeho názov), zároveň môže priložiť fotografiu platného negatívneho testu.

      Poprosíme rodičov, aby čestné vyhlásenia odovzdávali v elektronickej forme (ak je to možné), fotografiu platného testu môžete priložiť ako prílohu alebo stačí predložiť platný test k nahliadnutiu ráno pri nástupe dieťaťa do školy. Zasielaním elektronického čestného prehlásenia šetríme životné prostredie a nevytvárame zbytočnú papierovú agendu.

       

    • OZNAM - KARANTÉNA III.trieda
     • OZNAM - KARANTÉNA III.trieda

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia RÚVZ Banská Bystrica zo dňa 15.03.2021 z dôvodu potvrdenia pozitívneho výsledku na ochorenie COVID-9 u pedagogického zamestnanca majú  žiaci z III.triedy nariadenú povinnú domácu karanténu v dňoch 12.03.2021  až 25.3.2021 (vrátane). Karanténa sa  týka len žiakov (nie rodinných príslušníkov). Žiadame všetkých o dodržiavanie povinnej karantény. Pri spozorovaní príznakov ochorenia u svojho dieťaťa kontaktujte svojho lekára.

      Usmernenie pre rodičov:

      • Kontaktovať detského lekára a nahlásiť mu, že dieťa je v karanténe z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou (triednym učiteľom).
      • Priebežne sledovať dieťa a v prípade zhoršeného zdravotného stavu dieťaťa neodkladne kontaktovať detského lekára. 
      • Úlohy počas  doby karantény budú žiakom zasielané cez EduPage.

       

    • OZNAM - KARANTÉNA
     • OZNAM - KARANTÉNA

     • Na základe rozhodnutia RÚVZ  Banská Bystrica zo dňa 08.03.2021 majú 2 pedagógovia  a žiaci z II.A a II.B triedy nariadenú povinnú domácu karanténu v dňoch 08.03.2021 až 18.3.2021 (vrátane). Karanténa sa  týka len žiakov a pedagógov (nie rodinných príslušníkov). Žiadame všetkých o dodržiavanie povinnej karantény. Pri spozorovaní príznakov ochorenia u svojho dieťaťa kontaktujte svojho lekára.

      V oboch triedach bude prebiehať dištančné vzdelávanie. Žiaci dostanú pokyny od svojich pani učiteliek.

      Sme si vedomí opäť obrovskej záťaže na Vás, vážení rodičia a preto Vás chceme ubezpečiť, že naši pedagógovia budú prihliadať na danú situáciu a aj konkrétne podmienky jednotlivých rodín. Chceme Vás požiadať, aby ste v prípade akýchkoľvek problémov, nejasností ihneď kontaktovali triednu učiteľku.

      Ďakujeme za  pochopenie.

      vedenie školy

    • Oznam k prevádzke školy od 8. marca 2021
     • Oznam k prevádzke školy od 8. marca 2021

     • Vážení rodičia!

      S účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 je umožnené prezenčné vyučovanie na prvom stupni základnej školy prednostne pre:

      • žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce
       Čestné vyhlásenie k dispozícii TU;
      • žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu alebo majú sťažené podmienky dištančného vzdelávania
       Čestné vyhlásenie k dispozícii TU;
      • ale aj žiakov, ktorým aspoň jeden z rodičov má nevyhnutný prezenčný výkon práce alebo je mu umožnená práca formou home office a rodič popri tejto práci nie je schopný poskytnúť dieťaťu plnohodnotnú starostlivosť
       Čestné vyhlásenie k dispozícii TU.

      Príslušné Čestné vyhlásenie je možné podať aj elektronicky cez Edupage ako doteraz.

      Ostatné ustanovenia Rozhodnutia č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 ostávajú nezmenené.

      Zároveň je potrebné dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia, rozhodnutia príslušného RÚVZ a riadiť sa nimi.

      Povinnosti zákonných zástupcov:

      • Podľa možnosti, na základe ktorej je žiakovi umožnené prezenčné vyučovanie v ZŠ, zákonný zástupca je povinný preukázať sa príslušným čestným vyhlásením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
      • Zabezpečiť dieťaťu aspoň 2 rúška na jeden deň.

      Vzdelávanie žiakov 5. - 9. ročníka pokračuje dištančnou formou.

      V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov.

      Ďakujeme za porozumenie!

    • USMERNENIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKA PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY 2021
     • USMERNENIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKA PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY 2021

     •  Reagujúc na vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v priebehu školského roka 2020/2021 uverejňujeme termíny a pokyny  dôležité pre podanie prihlášky žiakov na  štúdium na strednej škole.

      Riaditelia strednej školy zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 26. februára 2021.

      1. Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 31. marca 2021 do Základnej školy Beňuš najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho

      • najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a
      • najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania. 

      Forma podania prihlášky je elektronická (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola), bez podpisu zákonného zástupcu.  

      Na jeden konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku.  

      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný odbor sa prikladá na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. januára 2021 len pre:

      • študijné odbory alebo učebné odbory uvedené na stránke školy v časti Rodičia a žiaci – Pre deviatakov v Prílohe č. 1,
      • študijné odbory na strednej športovej škole (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo),
      • žiaka so zdravotným znevýhodnením.

      Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka sa nachádza tiež na stránke školy v časti Rodičia a žiaci – Pre deviatakov - Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka treba priložiť ku prihláške (do 31.marca 2021) ako kópiu alebo scan.

      2. Výchovný poradca do 15. apríla 2021 prihlášky skontroluje (počet prihlášok, vyplnenie kontaktov na ZZ a termíny PS), podľa potreby kontaktuje ZZ žiaka a chýbajúcu informáciu doplní do prihlášky.

      3. Riaditeľ základnej školy do 16.apríla 2021 podpíše prihlášky žiakov na strednú školu a podpísané prihlášky odošle elektronicky.

      V prípade otázok neváhajte kontaktovať výchovnú poradkyňu Mgr. Dagmar Mihokovú prostredníctvom Edupage resp. telefonicky.

   • ANKETA