• Návrat do školy od 3. mája 2021
     • Návrat do školy od 3. mája 2021

     • Vážení rodičia,

      na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR v uznesení č. 215/2021 z 26. apríla 2021

      je od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti pri navštevovaní prezenčnej formy vzdelávania sa v školách.

      Z uvedeného vyplýva zrušenie povinnosti testovania sa žiakov navštevujúcich 2. stupeň základných škôl.

      V praxi to znamená, že žiaci sa nemusia testovať a od rodičov nebudeme vyžadovať potvrdenie o negatívnom teste.

      Predkladať sa bude Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré naďalej môžete podávať elektronicky cez Edupage alebo vytlačené a podpísané doniesť do školy (tlačivo si stiahnete kliknutím na jeho názov). Čestné vyhlásenie sa podáva k dátumu 3. máj 2021.

     • Deň Zeme

     • Dňa 25.4.2021 sa žiaci 2.B triedy opäť stretli s pracovníčkami NAPANT-u. Aktivity  boli zamerané na poznávanie, vnímanie a ochranu prírody. Prostredníctvom hier si deti overili teoretické vedomosti. Zahrali sa na žabky a autá, skladali vývojové štádiá hmyzu, poznávali liečivé rastliny... Pri putovaní lesnými cestičkami zbierali odpad, ktorý tam nechali tí, ktorí ešte nepochopili, čo nám ľuďom dáva naša Zem.

    • TESTOVANIE
     • TESTOVANIE

     • Testovanie v obci Beňuš pokračuje dňa 24.04.2021 (sobota) pred Obecným úradom v Beňuši od 8:00 hod. do 11:00 hod.

      Je potrebné si priniesť občiansky preukaz, deti do 15 rokov kartičku poistenca. Negatívny test na prezenčné vyučovanie potrebuje jeden zákonný zástupca žiaka a žiaci 5. až 9.ročníka.

      https://benus.sk/xiv-testovanie-24-4-2021/

       

    • Nástup žiakov 5. - 7. ročníka na prezenčné vyučovanie
     • Nástup žiakov 5. - 7. ročníka na prezenčné vyučovanie

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že od 26.04.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 5. - 7. ročníka.

      Podmienkou nástupu je:

      • negatívny test jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom, prípadne výnimka z testovania,
      • negatívny test žiaka, prípadne výnimka z testovania.
      • pred nástupom žiaka do školy je nutné, aby ste najneskôr do nedele, do 20,00 hod., cez aplikáciu Edupage, časť Žiadosti/vyhlásenia, poslali čestné prehlásenie, ktorého prílohou sú kópie negatívnych testov (rodič, žiak), prípadne výnimky.  Pri podávaní elektronického čestného prehlásenia postupujte podľa Návodu na podanie vyhlásenia.

      • Toto potvrdenie budete posielať každý týždeň až do odvolania. 

      • V prípade, že nebudete podávať elektronické vyhlásenie, žiak donesie v pondelok ráno (26.04.2021) do školy: platný negatívny výsledok svojho antigénového alebo PCR testu (nie starší ako 7 dní) resp. potvrdenie o výnimke, podpísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s dátumom 26.04.2021, platný negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného zástupcu (stačí ho mať odfotený v mobile), resp. potvrdenie o výnimke. Žiak bez spomínaných podkladov nebude do školy vpustený. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz.
      • Žiaci budú prichádzať do školy v čase od 7,40 do 8,00 hod. bočným vchodom s odstupmi.
      • Žiaci prejdú ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia).
      • V zmysle vyhlášky ÚVZ SR žiaci 2. stupňa budú vo vnútorných aj vonkajších priestoroch školy používať rúško.
      • Žiaci budú automaticky prihlásení na stravovanie, v prípade odhlásenia zo stravovania je potrebné to individuálne riešiť s vedúcou ŠJ – č.t. 048/6198441 alebo ráno do 8,00 hod. vhodením odhlasovacieho lístka do schránky umiestnenej vo vestibule školy.
      • Ak sa žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania (z dôvodu netestovania žiaka alebo zákonného zástupcu), tak škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu a zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.
      • Pri nástupe žiakov do školy, po dlhotrvajúcom dištančnom vzdelávaní, sa budeme zameriavať aj na postupnú adaptáciu žiakov, preto v týždni od 26.4.-30.4.2021 budú mať žiaci denne najviac 5 vyučovacích hodín podľa upraveného rozvrhu, ktorý bude zverejnený na webovej stránke školy. Počas prezenčnej výučby budú naďalej platiť prísne hygienické opatrenia Rúška – Odstup – Ruky.
      • Žiakom a jednému zákonnému zástupcovi odporúčame dať sa testovať najskôr v sobotu 24.04.2021 s využitím najbližšieho odberného miesta vo svojej obci alebo jej okolí.
    • Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice
     • Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice

     • FOTOALBUM

      Z nôžky na nôžku, pomaly, neisto a s očakávaním viedli krôčiky našich prváčikov do našej školskej knižnice.
      Boli to ich prvé kroky do miestnosti plnej kníh.

      Svoju náruč im otvorila školská knihovníčka, ktorá deti po prvý krát v knižnici privítala rozprávkou. Nečítala ju však sama, pretože o pomoc požiadala nebojácnych prváčikov.
      Tí sa pomaly a pekne zhostili svojej úlohy.
      Po prečítaní rozprávky povedali Sľub čitateľa a čitateľky a pasovaním sa všetci stali novými čitateľmi našej školskej knižnice.
      Milí naši prváci, prajeme Vám, aby ste nezabudli na Vašu prvú cestičku a Vaše kroky nech vedú za knihami plnými rozprávok, básničiek, príbehov a zaujímavostí.
      Tešíme sa na Vašu návštevu!

    • OZNAM K NOSENIU RESPIRÁTOROV
     • OZNAM K NOSENIU RESPIRÁTOROV

     • Podľa Vyhlášky 175 ÚVZ SR, o zmene v používaní respirátorov Vám oznamujeme, že žiaci 2. stupňa od pondelka 19. 4. 2021 môžu používať na prekrytie dýchacích ciest rúško, šál, alebo šatku.

    • Testovanie
     • Testovanie

     • Testovanie v obci Beňuš pokračuje dňa 17.04.2021 (sobota) pred Obecným úradom v Beňuši od 8:00 hod. do 12:30 hod.

      Je potrebné si priniesť občiansky preukaz, deti do 15 rokov kartičku poistenca. Negatívny test na prezenčné vyučovanie potrebuje jeden zákonný zástupca žiaka a žiaci 8. a 9.ročníka.

      https://benus.sk/testovanie-17-4-2021/

    • Oznam pre žiakov 8., 9. ročníka a ich rodičov
     • Oznam pre žiakov 8., 9. ročníka a ich rodičov

     • Vážení rodičia,
      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva sa od 19.04.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 8. a 9. ročníka.

      Škola bude dodržiavať všetky pokyny a usmernenia tak, aby zabezpečila bezpečný návrat žiakov do školy v súlade s odporúčanými hygienickými opatreniami a ich postupnú adaptáciu na výchovno-vzdelávací proces v prezenčnej forme.

      Účasť na vyučovaní bude podmienená pretestovaním jedného zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak.  

      Ako to bude vyzerať:

      • Žiak donesie v pondelok ráno (19.04.2021) do školy:
       platný negatívny výsledok svojho antigénového alebo PCR testu (nie starší ako 7 dní),
       podpísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s dátumom 19.04.2021,
       platný negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného zástupcu.
       Žiak bez spomínaných podkladov nebude do školy vpustený.
      • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:
       a) si môžete vytlačiť a vypísať s dátumom 19.04.2021 (tlačivo si stiahnete kliknutím na jeho názov),
       b) môže zákonný zástupca žiaka z rodičovského konta na EduPage podať elektronicky podľa Návodu na podanie vyhlásenia s dátumom 19.04.2021 (návod si otvoríte kliknutím na jeho názov), zároveň môže priložiť fotografiu platných negatívnych testov. Vyhlásenie je najlepšie zaslať v nedeľu, aby si to triedni učitelia vedeli skontrolovať. 
       Zaslaním elektronického čestného prehlásenia šetríme životné prostredie a nevytvárame zbytočnú papierovú agendu.
      • Žiaci budú prichádzať do školy v čase od 7,40 do 8,00 hod. bočným vchodom s odstupmi.
      • Kto nepošle vyhlásenie spolu s kópiami testov elektronicky, musí pred vstupom do školy odovzdať vyplnené vyhlásenie a predložiť originály testov k nahliadnutiu. Žiakom 8. a 9. ročníka a jednému zákonnému zástupcovi odporúčame dať sa testovať najskôr v sobotu 17.04.2021 s využitím najbližšieho odberného miesta vo svojej obci alebo jej okolí.
      • Výnimka z testovania platí vtedy:
       a) ak žiak prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní,
       b) ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 90 dní (ak žiak neprekonal Covid 19, povinnosť testu žiaka trvá),
       c) ak bol zákonný zástupca očkovaný aj druhou dávkou vakcíny, najmenej 14 dní po zaočkovaní.
      • Žiaci prejdú ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia).
      • V zmysle vyhlášky ÚVZ SR žiaci 2. stupňa budú vo vnútorných aj vonkajších priestoroch školy používať rúško.
      • Žiaci budú automaticky prihlásení na stravovanie, v prípade odhlásenia zo stravovania je potrebné to individuálne riešiť s vedúcou ŠJ – č.t. 048/6198441 alebo ráno do 8,00 hod. vhodením odhlasovacieho lístka do schránky umiestnenej vo vestibule školy.
      • Ak sa žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania (z dôvodu netestovania žiaka alebo zákonného zástupcu), tak škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu a zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.
      • Pri nástupe žiakov 8. a 9. ročníka do školy, po dlhotrvajúcom dištančnom vzdelávaní, sa budeme zameriavať aj na postupnú adaptáciu žiakov, preto v týždni od 19.04. do 23.04.2021 budú mať denne 5 vyučovacích hodín podľa upraveného rozvrhu, ktorý bude zverejnený na webovej stránke školy. Počas prezenčnej výučby budú naďalej platiť prísne hygienické opatrenia Rúška – Odstup – Ruky.

      Žiaci navštevujúci prezenčné vyučovanie sa budú v týždenných intervaloch preukazovať svojim negatívnym antigénovým alebo PCR testom a takisto negatívnym testom zákonného zástupcu a odovzdávať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  až do odvolania alebo zmeny.

      Žiaci 5., 6. a 7. ročníka sa naďalej budú učiť dištančne podľa zverejneného rozvrhu. Podľa vyjadrenia ministra školstva ich návrat do školy na prezenčné vyučovanie je plánovaný na 26.04.2021 (pri priaznivej epidemiologickej situácii).

    • VŠETKOVEDKO 2020/2021
     • VŠETKOVEDKO 2020/2021

     • Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.

      Školský rok 2020/2021 je do značnej miery ovplyvnený pandémiou COVID –  19 a nie je tajomstvom, že vyučovanie prebieha  podľa situácie - prezenčnou alebo dištančnou formou. Hoci sme sa museli vzdať organizovania mnohých podujatí, aktivít a súťaží, teší nás, že súťaž Všetkovedko  prebehla i v tomto školskom roku.

      Napriek sťaženým podmienkam sa nám podarilo dostať až do finále 12. ročníka súťaže Všetkovedko.  Žiaci II. – IV. ročníka dostali šancu ukázať, čo všetko už o svete vedia.

      Fotografie z vyhodnotenia Všetkovedka si môžete pozrieť kliknutím na odkaz Všetkovedko.

      1. decembra 2020  - 43 žiakov našej školy zabojovalo o titul Všetkovedko,  spolu sa do súťaže zapojilo 18 393 detí na Slovensku.

      Súťažilo sa v troch samostatných kategóriách:

      • v kategórii VŠETKOVEDKO 2 súťažili druháci
      • v kategórii VŠETKOVEDKO 3 súťažili tretiaci
      • v kategórii VŠETKOVEDKO 4 súťažili štvrtáci

      Všetky súťažné kategórie mali na vypracovanie testov 40 minút.  Pri každej otázke si mali možnosť vybrať jednu zo štyroch ponúkaných odpovedí.

      Ako to dopadlo? Pozrite si výsledky.

      Všetkovedko 2

      Trieda: 2.A

      Počet zapojených : 10

      Najúspešnejší žiaci, ktorí získali titul Všetkovedko:

      Tomáš Gažúr -  - 163 bodov

      Žiak Tomáš Gažúr okrem titulu Všetkovedko, získal aj titul Všetkovedko školy, čo znamená, že získal najvyšší percentil zo všetkých súťažiacich našej školy. TOMÁŠKO, GRATULUJEME!

      Lukáš Marek Pôbiš -  161 bodov

      Lukáš Macuľa – 140 bodov

      NinaVeselovská – 140 bodov

      Sofia Sabová – 133 bodov

      Rastislav Zubák – 133 bodov

      Bruno Gajdoš – 126 bodov

      Traja zapojení žiaci získali titul – Všetkovedkov učeň.

      Trieda: 2.B

      Počet zapojených: 12

      Najúspešnejší žiaci, ktorí získali titul Všetkovedko:

      Dominika Ďurišová -  161 bodov

      Filip Baliak – 147 bodov

      Lila Hrablayová  – 147 bodov

      Lukas Kocúr – 147 bodov

      Marek Molčan – 147 bodov

      Frederick Gašpar  - 140 bodov

      Nikola Zahorcová – 140 bodov

      Tereza Zubaľová 133 bodov

      Marko Gonda – 126 bodov

      Ema Sásiková – 126 bodov

      Dvaja zapojení žiaci získali titul – Všetkovedkov učeň .

      Všetkovedko 3

      Počet zapojených : 10

      Najúspešnejší žiaci, ktorí získali titul Všetkovedko :

      Patrik Kolarovič - 189 bodov

      Nina Nimmerfollová  - 182 bodov

      Zoja Gašperanová - 175 bodov

      Michal Vigoda – 170 bodov

      Matúš Kovalčík – 149 bodov

      Piati zapojení žiaci získali titul – Všetkovedkov učeň.

      Všetkovedko 4

      Počet zapojených : 11

      Najúspešnejší žiaci, ktorí získali titul Všetkovedko:

      Ema Mišečková  - 198 bodov

      Boris Baran  - 196 bodov

      Alžbeta Gažúrová  - 191 bodov

      Zina Hrablayová – 175 bodov

      Kristína Čopjanová – 161 bodov

      Samuel Mikovíny – 161 bodov

      Veronika Pauliaková – 160 bodov

      Sára Anna Bartošíková – 156 bodov

      Liliana Caponetto – 154 bodov

      Simona Petra Bartošíková – 146 bodov

      Jeden zapojený žiak získal titul – Všetkovedkov učeň.

      Všetkým  žiakom srdečne gratulujeme! Každý zapojený žiak získal nové skúsenosti a rozšíril si svoj obzor.

      Teší nás, že na našej škole máme múdrych a bystrých žiakov. Držíme všetkým prsty, aby sa naďalej rozvíjali a stali sa motiváciou pre tých žiakov, ktorí  ešte nenašli odvahu zapojiť sa do súťaže.

    • Zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022
     • Zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022

     • Vážení rodičia predškolákov, milí budúci prváci!

      ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 bude prebiehať  od 1. apríla do 30. apríla 2021 bez osobnej prítomnosti detí.

      Svoje dieťa môžete zapísať:

      1. elektronicky – prihláška bude otvorená od 6.4.2021 do 30.4.2021, zákonní zástupcovia si na webovom sídle školy vyplnia elektronickú prihlášku dieťaťa do ročníka, vytlačia, podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia a doručia do školy.   
      2. papierovo – prihlášky budú v MŠ na Beňuši a Braväcove od 7.4.2021, prihlášku podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia a doručia do školy.   
      3. osobne (z vážnych dôvodov, napr. žiadate odklad): 13. apríla 2021 (utorok) od 13,00 do 15,30 hod.

      Informácie k zápisu:

      • Zapísané musia byť všetky deti narodené do 31.8.2015.
      • Opätovne musia byť zapísané aj deti, ktoré v tomto školskom roku mali odklad plnenia PŠD.
      • Zápis sa vzťahuje aj na deti s trvalým pobytom na Slovensku, ktoré sú dlhodobo v zahraničí.
      • Osobný zápis bude prebiehať vo vestibule školy s dodržiavaním všetkých epidemiologických opatrení. Zákonní zástupcovia detí sa pri vstupe do budovy školy preukážu platným negatívnym výsledkom testu na Covid 19, prípadne platnou výnimkou z testovania.
      • V prípade, že nebudete tlačiť elektronickú prihlášku, môžete ju podpísať aj v škole, je potrebné predložiť splnomocnenie druhého rodiča (stiahnete si ho kliknutím na odkaz),
      • Zákonný zástupca si prinesie vlastné pero, občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy.
      • 15 € na sadu prvých zošitov a pomôcok, prvú knihu.
      • Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu

      Príslušné dokumenty je možné odovzdať v škole osobne po telefonickom dohovore, poslať poštou, resp. mailom na adrese zsbenus@zsbenus.edu.sk.

      Rozhodnutie o prijatí bude doručené zákonným zástupcom do 15. júna 2021.

    • Oznam – návrat do školy od 7.4.2021
     • Oznam – návrat do školy od 7.4.2021

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že od  7.4.2021 (streda)  sa po veľkonočných prázdninách obnovuje prezenčné vzdelávanie  pre žiakov vo všetkých triedach 1. stupňa ZŠ. 2.stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

      Vstup do budovy školy je povolený len zamestnancom a žiakom. Počas prezenčnej výučby budú naďalej platiť prísne hygienické opatrenia (Rúška – Odstup – Ruky).

      Prevádzka ŠKD bude v bežnom režime od 6,40 hod. do 15,40 hod. Obedy v školskej jedálni sú pre stravníkov automaticky zabezpečené (v prípade, že sa dieťa nebude stravovať v školskej jedálni, zákonný zástupca ho musí odhlásiť).

      Pri nástupe žiaka do školy je nutné odovzdať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho antigénového alebo PCR testu aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti nie staršieho ako 7 dní. 

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:

      • si môžete vytlačiť a vypísať s dátumom 07.04.2021 (tlačivo si stiahnete kliknutím na jeho názov)
      • alebo ho môže zákonný zástupca žiaka z rodičovského konta na EduPage elektronicky podať podľa Návodu na podanie vyhlásenia s dátumom 07.04.2021 (návod si otvoríte kliknutím na jeho názov), zároveň môže priložiť fotografiu platného negatívneho testu.

      Poprosíme rodičov, aby čestné vyhlásenia odovzdávali v elektronickej forme (ak je to možné), fotografiu platného testu môžete priložiť ako prílohu alebo stačí predložiť platný test k nahliadnutiu ráno pri nástupe dieťaťa do školy. Zasielaním elektronického čestného prehlásenia šetríme životné prostredie a nevytvárame zbytočnú papierovú agendu.

       

   • ANKETA