• K antigénovému testovaniu
     • K antigénovému testovaniu

     • Vážení rodičia,

      práve sme dostali správu z Ministerstva školstva SR, že vzhľadom na enormne vysoký záujem rodičov o samotesty, dostane každé dieťa namiesto 25 kusov už len 5 kusov samotestov. Práve kvôli enormnému záujmu o samotesty, nám ich okresný úrad nedokáže distribuovať tak, ako bolo naplánované. O termíne dodávky nás okresný úrad zatiaľ neinformoval. Hneď ako sa ku samotestom dostaneme, budeme Vás informovať o termíne a spôsobe vydávania testov.

    • K otvoreniu školského roka
     • K otvoreniu školského roka

     • Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom ZŠ Beňuš, že školský rok 2021/2022 sa začína dňa 2.9.2021 o 8,00 hod.
      Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční pre ročníky 2. – 9. v kmeňových triedach bez sprievodu rodičov. Žiaci 1. ročníka s rodičmi sa zhromaždia na školskom dvore a budú postupovať podľa pokynov triednej pani učiteľky.
      Žiadame rodičov, aby nevstupovali do vnútorných priestorov školy.
      Vstup žiakov do budovy školy je podmienený prekrytím horných dýchacích ciest podľa vyhlášky ÚVZ č. 237/2021, podľa ktorej je možné použiť respirátor, rúško, šál alebo šatku (nie ochranný štít).
      Po slávnostnom otvorení školského roka v triedach zostanú žiaci, ktorí sú prihlásení na testovanie kloktaním. Ostatní žiaci odchádzajú domov. Obed sa v tento deň nevydáva a nefunguje ani ŠKD.
      V prvý deň musia všetci žiaci odovzdať vypísané tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
      Vyhlásenie však odporúčame odovzdať elektronicky cez rodičovské konto EduPage.
      Tlačivo žiak predloží aj po každom ďalšom prerušení školskej dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov.

      Ranný školský klub poskytujeme od 3.9.2021 v čase od 6,40 hod.

      Po skončení vyučovania bude školský klub k dispozícii do 15,40 hod. 

      3.9.2021 bude vyučovanie 1. - 4. ročníka končiť štvrtou vyučovacou hodinou, 5. – 9. ročníka piatou vyučovacou hodinou.

      Od pondelka 6.9.2021 sa učí podľa rozvrhu.

      Prajeme Vám príjemné prežitie posledných prázdninových dní a tešíme sa na všetkých žiakov v novom školskom roku 2021/2022.

    • Letná škola 2021
     • Letná škola 2021

     • FOTOALBUM

      1. deň – Malí lesníci
      V pondelok 23.8.2021 sa začala Letná škola v ZŠ Beňuš. Cieľom prvého dňa bolo upevniť a zopakovať vedomosti z Prvouky a Prírodovedy. Ráno sme sa presunuli na LZ Beňuš, kde nás privítali úžasní lesní pracovníci – pán riaditeľ Ing. Matej Vigoda, lesná pedagogička Ing. Martinka Kovalčíková a Zdenko Citterberg – pestovateľ a poľovný referent, ktorí sa nám venovali. Dozvedeli sme sa veľa o poľovníctve a tiež sme si pripomenuli 150. výročie oddelenia lesníctva od baníctva. Takže veľké ďakujeme patrí našim lesným pracovníkom a LESU  ZDAR!
      2. deň – Na Liptove
      Liptov je v súčasnosti jedným z najzaujímavejších a najnavštevovanejších regiónov Slovenska. Neodolali sme preto ani my, účastníci Letnej školy a vybrali sme sa spoznať tento malebný kraj.
      Naše prvé kroky viedli do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. V sprievode milej pani sprievodkyne sme si prezreli expozície: Kras a jaskyne Slovenska, Chránená príroda Slovenska – Zem miesto pre život, Človek, hory, Natura 2000.
      Deti sa na chvíľu ocitli v podzemí jaskýň a dozvedeli sa ako vznikajú, pútavou formou zistili ako vznikol vesmír a naša planéta Zem, mohli obdivovať prekrásne zbierky minerálov, hornín a nerastov. Neskôr sa presunuli do sveta rastlín a živočíchov, ktoré spolunažívajú v spoločenstvách. Veľmi sa im páčilo, keď si mohli vypočuť zvuky vystavených zvierat. V podkroví múzea sa zoznámili s hospodárskymi a voľnočasovými aktivitami človeka v minulosti. Bližšie spoznali baníctvo, lesníctvo, drevárstvo, poľnohospodárstvo, včelárstvo, rybárstvo a poľovníctvo. V závere si prezreli oblečenie, obuv a výstroj, ktoré kedysi ľudia využívali na turistiku, lyžovanie, horolezectvo. Nakoniec nás pani sprievodkyňa pozvala na rozhľadňu, z ktorej sme mali krásny výhľad na mesto Liptovský Mikuláš a okolité kopce.
      Plní zážitkov sme sa išli posilniť výbornou polievkou, aby sme mohli pokračovať do neďalekého Liptovského Jána, kde nás v Mini parku Slovenska čakali slovenské kultúrne pamiatky a železnica.
      Deti mohli spoznať dominanty slovenských miest, ale aj život na dedine. Najviac ich však očarili vláčiky, ktoré premávali zo stanice do stanice, popod mosty a peknou mini slovenskou krajinou.
      Okrem veľkého množstva zážitkov si domov odniesli suveníry a darčeky, ktorými urobili radosť sebe a svojim najbližším.
      Vďaka tomuto výletu sme si spoločne upevnili a prehĺbili vedomosti, ktoré sme nadobudli, prípadne ešte nadobúdať budeme.
      Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a úspešnom priebehu výletu.
      Veríme, že v čarokrásnom Liptove sme neboli posledný krát.

    • TESTOVANIE ŽIAKOV
     • TESTOVANIE ŽIAKOV

     • Vážení rodičia,
      podľa informácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR test NEBUDE podmienkou pre nástup žiakov do školy, no pre tých žiakov (vrátane žiakov, ktorí sú zaočkovaní a aj žiakov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19), ktorých rodičia prejavia najneskôr 25. augusta 2021 (streda) cez rodičovské konto na EduPage záujem, rezort poskytne:
      1. PCR kloktací test.

      Testovanie PCR kloktacím testom je dobrovoľné a bezplatné. Možnosť testovať sa kloktacími PCR testami bude pre žiakov dostupná len jedenkrát a to na začiatku školského roka v škole.
      A/ALEBO
      2. Antigénové samotesty v počte 25 kusov
      a 25 kusov sterilných odberových tyčiniek na dobrovoľné testovanie doma. 
      Testovanie domácimi antigénovými samotestami je dobrovoľné a bezplatné. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.
      Prosíme všetkých rodičo.v, aby svoj záujem/nezáujem o PCR kloktací test a/alebo o antigénové samotesty prejavili v termíne najneskôr 25. augusta 2021 (streda) prostredníctvom formulára, ktorý nájdete po prihlásení do rodičovského konta EduPage v časti PRIHLASOVANIE – PRIDELENÉ AKCIE NA VYPLNENIE. V prípade, že sa rodič v stanovenom termíne nevyjadrí, bude to znamenať, že o testy nemá záujem.
      Ďakujeme za spoluprácu

    • Oznam k začiatku školského roka 2021/2022
     • Oznam k začiatku školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia,

      včera 17.8.2021 prebehla tlačová beseda ministra školstva k novému školskému roku, na základe ktorej Vám prinášame niektoré informácie.
      V školskom roku 2021/2022 sa školy budú opäť riadiť takzvaným „Školským semaforom“. 

      Test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých, ktorí majú záujem, rezort poskytne PCR kloktacie testy. Okrem toho žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. 

      V pondelok 23.08.2021 Vás budeme kontaktovať prostredníctvom Edupage, aby sme zistili Váš záujem. V prípade záujmu škola zabezpečí kloktacie testy, ako aj antigénové testy na domáce testovanie. Ostatné informácie postupne spracujeme a včas zverejníme na našej webovej stránke.

      Prajeme príjemný zvyšok prázdnin.

      Vedenie školy

    • Letná škola 23. - 27.augusta 2021
     • Letná škola 23. - 27.augusta 2021

     • Vážení rodičia!

      Letná škola pre žiakov I.stupňa (pre žiakov, ktorí boli v školskom roku 2020/2021 žiakmi 1. - 4.ročníka), ktorí sa na ňu prihlásili, bude prebiehať od 23.augusta 2021 do 27.augusta 2021 v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod. Obedy pre žiakov budú zabezpečené v školskej jedálni. Tieto budú hradené z finančných prostriedkov Letnej školy.

      Letná škola sa bude zameriavať aj na rozvoj zručností – voľnočasové aktivity v okolí školy, v prírode, socializačné prvky, pohybové aktivity, zážitkové vyučovanie.  

      Deti čaká skvelá zábava, veľa pohybu, hry, súťaže, bádateľské aktivity, objavovanie a iné. Rodičia pre svoje deti zabezpečia desiatu, pitný režim, športové oblečenie, pevnú obuv a prezuvky potrebné pri vstupe do tried na každý deň letnej školy.

      Bližšie informácie k organizácii Letnej školy budú včas zverejnené na stránke školy a budú Vám zaslané aj cez Edupage.

      Tešíme sa na všetky prihlásené deti v našej Letnej škole.

       

     • Pomôcky pre nastupujúcich prvákov

     • Vážení rodičia, milí budúci prváci!

      Vieme, že nástup Vášho dieťaťa do školy prináša rôzne zmeny. Chceme Vám preto uľahčiť zvládnutie týchto zmien a začať školský rok bez stresu. Touto formou Vás chceme informovať o pomôckach, ktoré Vaše deti budú potrebovať v 1. ročníku.

   • ANKETA