• Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny pre žiakov začínajú vo štvrtok 28. októbra 2021.

      V škole sa opäť stretneme v utorok 2. novembra 2021.

    • „S úsmevom na tvári všetko sa podarí...“
     • „S úsmevom na tvári všetko sa podarí...“

     • Takáto veta čaká každý deň prváčikov na nástenke a povzbudzuje ich pri poznávaní písmeniek a čísel. Priniesol nám ju do triedy nový kamarát „Smieško“. Malá, veselá a možno trošku smiešna postavička z knihy Smieško z 1.A, autorky Blaženy Mikšíkovej.  Deti si ho veľmi obľúbili, ale čo je hlavné, ľahšie sa s ním  učia. Veď sa s ním stretávajú v každej básničke pri novom písmenku. A to nie je všetko. Smieško učí deti písať, posmeľuje ich, keď sa im nedarí, odbúrava strach, rozveseľuje ich, rozosmieva, keď  sú smutní a vie sa aj pritúliť. Jeden Smieško však na to nestačí. Vďaka šikovným mamičkám, ockom, tetám, či starkým, má každé dieťa svojho Smieška. Každý je iný, jedinečný, originálny, presne tak, ako jedinečné je dieťa.

      Milí rodičia a rodinní priatelia, ďakujeme. Urobili ste svojmu dieťaťu nesmiernu radosť, no hlavne, našli ste si na svoje dieťa čas a vložili ste do bábky kus seba. Dieťa nie je v triede také samé a prostredníctvom Smieška má pri sebe vždy blízkeho. Pozrite sa, akí sú pekní, milí a usmiati. Dovoľte, aby sme sa s Vami o naše úsmevy podelili.  Ak niektorí úsmev chýba, netrápte sa, určite ho doložíme, lebo veľa prváčikov máme chorých.  Mesiac október je na konci a hoci „Dňu úsmevu“ patril prvý októbrový piatok, myslíme si, že nie je neskoro. Veď usmievať sa treba každý deň a po celý rok, po celý život. Úsmev je liek na dušu a my ľudia sa akosi menej usmievame. Preto: „Úsmev, prosím!“

                                                                                                                                    usmiati prváci

      FOTOALBUM

       

    • Oslavovali sme Medzinárodný deň školských knižníc
     • Oslavovali sme Medzinárodný deň školských knižníc

     • Medzinárodný deň školských knižníc si pripomíname od roku 1999 každoročne. Štvrtý októbrový pondelok tento rok vyšiel na 25. októbra. 
      Tento deň sa stal oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu. Pri príležitosti tohto dňa sme sa opäť snažili získať si väčší počet milovníkov literatúry.

      Pokúsili sme sa o to čitateľskými aktivitami.
      - Našich najmenších kamarátov v MŠ v Beňuši, v Braväcove a v Bacúchu potešili žiaci 4. ročníka, pod vedením pani učiteľky Štefaňákovej rozprávkou O červenej čiapočke.
      - Žiakom našej školy a občanom obcí Beňuš, Braväcovo a Bacúch sa prihovorila Jasnička, Adelka a Kubko, pod vedením pani učiteľky Mihokovej, v rozhlasovej relácii. Relácia bola venovaná životu a tvorbe spisovateľa P. O. Hviezdoslava, pretože 8. novembra si pripomenieme 100. výročie jeho úmrtia.
      - Žiaci si na chodbe našej školy môžu v najbližších dňoch prezrieť výstavku Naj... kníh našej školskej knižnice.
      - A čo by to bol za Deň školských knižníc, keby sme ho neoslávili čítaním? Všetci žiaci našej školy sa zapojili do Čitateľského maratónu a na hodinách slovenského jazyka a literatúry si prečítali úryvky z vybraných titulov. Pri čítaní našim najmenším, tak ako každoročne pomáhali najstarší spolužiaci, deviataci.

      Veríme, že vďaka spomínaným aktivitám žiaci našej školy siahnu vo voľnom čase po pekných knihách, prípadne nájdu cestu do našej školskej knižnice.
      Tak ako vždy, čakajú Vás, milí moji, plné knižné police.

      Všetci ste srdečne vítaní. Dočítania priatelia.                                  

      Vaša školská knihovníčka

    • „Veľkí malým, malí veľkým...“
     • „Veľkí malým, malí veľkým...“

     • FOTOALBUM

      Opäť sme sa stretli a strávili sme spolu príjemné chvíle.

      25.10.2021 sme si pripomenuli Deň školských knižníc. Už niekoľko rokov je tento deň na našej škole  venovaný  intenzívnejšiemu čítaniu. My prváci ešte čítať nevieme, tak sa nám pomoc deviatakov veľmi zišla. Stretli sme sa na prvej vyučovacej hodine. Na stole pani učiteľky na nás čakala kopa nových kníh – naša prvá kniha „Komu patrí slniečko“, autorky Danuši Dragulovej-Faktorovej. Je vzácna, lebo je to darček od našich rodičov. Mohli by sme si v knihe prezerať pekné ilustrácie, dvaja z triedy by si ju dokázali aj prečítať, ale ostatní by sa len prizerali. Ešte že tu bol veľký kamoš, ktorý vie čítať. Spoločne sme si prečítali prvý príbeh – Ako zvonček dostal meno. Potom sme si čítali vo dvojiciach, teda deviataci čítali a prváci počúvali. Prváci si priniesli do školy svoje obľúbené vankúšiky, na nich sa im počúvalo príjemne. Deviataci nám čítali a ešte nás i milo prekvapili. Priniesli nám pekné, vlastnoručne vyrobené záložky, aby sme nezabudli, kde sme prestali čítať. Výborný nápad. Veľmi pekne ĎAKUJEME!

      Sľubujeme, že sa naučíme čítať a na konci školského roka MY prečítame VÁM, milí deviataci. A samozrejme aj VÁM, milí naši rodičia.

      vďační PRVÁCI

    • „Zmerajme si svoje sily!“ - športové aktivity zamerané na boj proti obezite
     • „Zmerajme si svoje sily!“ - športové aktivity zamerané na boj proti obezite

     • FOTOALBUM

      Na úvod malé zamyslenie sa v podobe otázok:

      „Prečo sú dnes  deti obéznejšie ako v minulosti?

      Aké ťažkosti a ochorenia  s obezitou prichádzajú?

      Čo sa s tým dá urobiť ?“

      Odpovede sú veľmi jednoduché.

      V súčasnosti sa obezita považuje za globálnu epidémiu a stala sa z nej civilizačná choroba. Jej vplyv na úmrtnosť a chorobnosť u detských pacientov (ale aj v dospelých) je čoraz vážnejší. Pozor! Málo sa hýbeme, stávame sa pohodlnejšími a hlavne naše deti.  Do školy sa vozíme, veľa času trávime pri počítači, či mobile. Menej sa hráme v prírode. V minulosti to bolo presne opačne. A tak sme v našej škole jeden pekný októbrový deň,  aj keď sme nemali telesnú výchovu, strávili pri športových aktivitách. Žiaci I. stupňa sa vybrali do blízkeho okolia školy, nad zvonicu, a v zmiešaných družstvách  plnili disciplíny - chôdzu do kopca, beh, prenos raneného (panská stolica), beh a skoky cez prekážky, skoky vo vreciach, hod na cieľ a loptové hry. Počasie nám prialo, slniečko akoby vedelo, čo sa chystá a tak sa na nás z oblohy krásne usmievalo a hoci bolo 19. októbra, aj príjemne zohrievalo. Skvelý deň! Našich žiakov musíme pochváliť, nikto sa nehádal, všetci sa snažili, navzájom sa podporovali a pomáhali si. Z desiatich družstiev dve získali plný počet bodov, ale o to tu vôbec nešlo. Všetci sa stali víťazmi, lebo to zvládli, tešili sa a smiali. A hlavne sa hýbali.  Blahoželáme! V škole na deti čakala odmena v podobe ovocného taniera, ako bonus v boji s obezitou. Pevne veríme, že sa tento deň deťom páčil a posledné dni babieho leta strávia v prírode pri športových aktivitách, možno so svojimi súrodencami, či rodičmi.

    • Druháci a ich utorky
     • Druháci a ich utorky

     • FOTOALBUM

      My druháci sa pravidelne v  utorok stretávame na krúžku. Ako nám je a čo robíme?
      Je nám spolu fantasticky. Čítame si, staviame si z lega, lúštime z Vrabčeka a jednoducho „debatíme“.

      Nedávno nám naši spolužiaci vyrábali cukrovú vatu. To bola zábava! Cukor sme mali aj za ušami a stroje na výrobu sa takmer zadreli, ale za ten zážitok to stálo. Tento utorok nám naša pani učiteľka urobila pukance a fajný čajík, vraj aby sa nám dobre čítalo. Pukance sme pojedli, čaj vypili, a potom sme aj kúsok čítali, ale na zemi. Tak sa nám to páči.

      Naša pani učiteľka nás chváli, že sme veľmi dobrí, a preto pre nás vymýšľa zaujímavé aktivity. Ktovie, čo vymyslí na budúce?

      Na záver ešte „ pikošky” z našich radov:

      S: „Ja už mám celé ruky špinavé od tej cukrovej vaty.“
      D: „To nevadí, veď tak by mal aj vyzerať správny VATOVAČ!”

      S: „Ja asi budem túto vatu predávať na Dňoch obce!“
      F: „Héj. A za koľko ju budeš predávať?“
      S: „Ešte neviem, ale asi za jedno euro.“

      Vaši originálni druháci

    • Svetový deň bielej palice
     • Svetový deň bielej palice

     • FOTOALBUM

      Svetový deň bielej palice každoročne pripadá na 15. október. Vďaka tomuto dňu si pripomíname, že medzi nami sa pohybujú výnimoční ľudia, ktorí napriek svojmu zrakovému znevýhodneniu dokážu žiť svoj život naplno, byť úspešní a nezávislí.

      Ich poznávacím znakom je biela palica. Pomôcka, vďaka ktorej sa úroveň života slabozrakých a nevidiacich dá zlepšovať. Kým palica umožňuje postihnutým samostatný pohyb, pomocou Braillovho písma majú prístup k informáciám a k čítaniu kníh. Svet okolo seba neskúmajú zrakom, ale intenzívnejšie využívajú svoje ostatné zmysly: čuch, chuť, hmat a sluch.
      Žiaci 3. A a 3. B si pripomenuli tento deň spoločnými aktivitami:
      - pozreli si náučnú rozprávku, v nej sa deti dozvedeli, aké vzácne sú pre nás zdravé očká,
      - zoznámili sa s Braillovým písmom,
      - vyskúšali si orientáciu v priestore pomocou sluchu a hmatu,
      - naučili sa Pieseň pre tvoje uši, slová ktorej ich upozornili na to, že nielen o svoj zrak, ale aj o ostatné zmysly sa máme dobre starať.
      Život s bielou palicou nie je jednoduchý, niekedy však žiaľ nemáme na výber. O to viac si vážme svoj najväčší dar – ZDRAVIE. Majme oči otvorené a pomáhajme tým, ktorí neboli obdarení, PATRIA MEDZI NÁS.

    • „Spolu to dokážeme!“ – Stavby zvierat z Lego pri príležitosti Svetového dňa zvierat
     • „Spolu to dokážeme!“ – Stavby zvierat z Lego pri príležitosti Svetového dňa zvierat

     • FOTOALBUM

      Priatelia sa niekedy môžu cítiť ako rodina, ktorú ste si vybrali pre seba. Sú tam, aby Vás  podporili. Sú tam, aby sa o Vás starali. Sú tam, aby Vám pomohli.

      Silu priateľstva pocítili naši prváci v piatok 8. októbra 2021, keď sa stretli so svojim veľkým kamarátom – deviatakom a navzájom si pomohli. Pri príležitosti Svetového dňa zvierat sa stretli pri spoločnej aktivite  a postavili  si zvieratko z Lega. Postaviť zvieratko z Lega je pre prváka ťažká úloha a tak  pomoc veľmi  potrebovali. Deviataci prijali  pozvanie prvákov  a vyplatilo sa. Spoločnými silami „Veľkí a malí“ vytvorili milé stvorenia zo zvieracej ríše. Myslím si, že sa vydarili, veď svedčí o tom i výstavka. Deviataci mali možnosť zaspomínať si na chvíle strávené na prvom stupni a prváci sa nemým kamarátom  veľmi potešili. Pyšne a s úsmevom na tvári si ich niesli dolu schodmi, kde si vytvorili  výstavku na pódiu  v chodbe školy. Formou hry si „Veľkí a malí“  pripomenuli dôležitú úlohu nás ľudí, starať sa  a ochraňovať zvieratká. Ďakujeme za príjemne strávené spoločné chvíle.

      prváci, deviataci  a triedne  pani učiteľky

    • Nástup šiestakov do školy
     • Nástup šiestakov do školy

     • V sobotu 9.októbra 2021 sa skončila karanténa žiakov VI.triedy a od pondelka 11.októbra 2021 sa šiestaci budú vzdelávať prezenčne v škole. Pri nástupe žiaka do školy je nutné odovzdať Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti (cez edupage resp. písomne).

    • Vyhláška ÚVZ - úprava povinnosti nosenia rúšok
     • Vyhláška ÚVZ - úprava povinnosti nosenia rúšok

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 4.10.2021 bude v platnosti nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá upravuje povinnosť nosenia rúšok nasledovne:

      1. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest sa nevzťahuje na žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, t.z. že rúška nie sú povinné počas výučby v triede.
      2. Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri školy mimo uzavretého kolektívu, napr. chodba, toalety, šatne, jedáleň a pod.
      3. V prípade výučby zmiešaných skupín a v prípade hromadných podujatí ostáva nosenie rúšok pre žiakov povinné.
      4. Nosenie rúšok u detí odporúčame a považujeme ho za účinnú prevenciu nákazy vírusom SARS-CoV-2 a ďalších respiračných ochorení, ako je napríklad chrípka a podobné ochorenia.

      Vyhlášku, ktorá vyšla vo Vestníku vlády SR ponúkame na zhliadnutie tu.

    • Oznam k dištančnému vzdelávaniu žiakov 6.ročníka
     • Oznam k dištančnému vzdelávaniu žiakov 6.ročníka

     • Na základe vyjadrenia epidemiologického oddelenia RÚVZ  žiaci 6.ročníka musia byť v karanténe do 9.októbra 2021 (vrátane). Žiaci  budú mať v tomto období dištančné vzdelávanie online cez Zoom a zadávaním úloh cez edupage podľa platného rozvrhu.

      Na osoby s výnimkou z karantény, t.z. riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav. Samozrejme stále dodržiavajú protiepidemiologické opatrenia. Pokiaľ dáte dieťa otestovať najskôr 5.deň od úzkeho kontaktu (teda v pondelok) a výsledok PCR testu bude negatívny, karanténu môže ukončiť na 7. deň.

    • Európsky deň jazykov – European day of languages
     • Európsky deň jazykov – European day of languages

     • Každý rok oslavujeme tento deň aj na našej škole. Cez rôzne aktivity si pripomíname, aké je dôležité učiť sa jazyky iných krajín.

      29.9.2021 sme sa zúčastnili besedy v Mestskej knižnici Brezno, kde pani Bačová cez literárnu tvorbu v ruskom a anglickom jazyku obohatila poznanie detí, aké je prínosné poznať viac jazykov, poznať viac kultúr a ich bohatstvo.
      V mestskom parku v Brezne sme si prezreli rezbársku výstavu „Remeselníkov“, kde sme čítali informačné tabule v anglickom jazyku. Bola radosť vidieť ako sa snažia.
      Prajem našim žiakom, aby mali i naďalej chuť do speakovania.

   • ANKETA