• Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny pre žiakov začínajú v pondelok 20. decembra 2021 a končia v piatok 7. januára 2022.

      Vyučovanie podľa rozvrhu bude pokračovať od pondelka 10. januára 2022.

    • Darované Vianoce od žiakov ZŠ Beňuš
     • Darované Vianoce od žiakov ZŠ Beňuš

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Darované Vianoce.

      „Koľko lásky sa vmesti do krabice od topánok“ – keď sme sa dozvedeli o tejto akcii, neváhali sme ani sekundu a celá naša škola – ZŠ v Beňuši, ako jedna veľká rodina,  podporila tento skvelý nápad. Vianoce sú práve tým časom, keď by nikto nemal byť sám. Naši seniori, hlavne tí, ktorí zostali sami, vedia o tom svoje.  Krabicou plnou lásky, venovanej z lásky sme sa osamelým seniorom obce Beňuš, s priľahlými osadami Gašparovo a Filipovo, pokúsili spríjemniť chvíle samoty. Uvedomili sme si, že naša návšteva, pekné slovo, srdečný  úsmev a trochu času na vypočutie, patrili medzi tie najkrajšie darčeky, aké sme mohli našim seniorom venovať.

      žiaci a učitelia ZŠ v Beňuši

      Ako sme rozdávali krabice plné lásky...

      Na tento deň som sa veľmi tešil, lebo pani učiteľka nám povedala, že po vyučovaní pôjdeme potešiť osamelých seniorov a obdarujeme ich maličkosťami, ktoré sme im zo srdca doniesli a dali, do krásne zabalených škatúľ.
      Bol som zvedavý, aký to bude zážitok. Tešil som sa, že niekoho prekvapíme a spravíme mu radosť.
      Aj tak bolo.
      Najprv sme prišli pred dom uja, ktorý žije sám. Pani učiteľka zaklopala na dvere, všetci sme zaspievali vianočné koledy, povedali vinše a ujovi darovali prvú škatuľu. Bol šťastný. Pekne sa poďakoval.
      Takto sme pokračovali k ďalším seniorom. Trom ujom a trom tetám sme vyčarili úsmev na tvári, ale aj slzu od dojatia.
      Aj my sme sa usmievali a všetci sme sa tešili z tej čarovnej chvíle.

      Brunko Gajdoš III. A

      Pred Vianocami sme boli obdarovať seniorov v našej obci. Pripravili sme im darčekové krabice, v ktorých boli praktické veci. Nezabudli sme ani na koledy a vinše. Bolo to nádherné. Cítila som v srdiečku akú asi radosť majú tí ľudia. Bolo to také dojemné, že na niektorých tvárach sa objavili slzy. Hoci bola zima, hrial nás pocit dobrého skutku. Verím, že sa to stane tradíciou.

      Sofinka Sabová III. A

      Vo štvrtok sme boli odovzdať darčeky pre osamelých seniorov z Beňuša. Zaspievali sme im a zarecitovali. Asi sa potešili, lebo nám ďakovali. Popriali nám, aby sme boli šťastní a dobre sa učili.

      Tomáško Gažúr III. A

       

    • Kŕmenie lesnej zveri
     • Kŕmenie lesnej zveri

     • FOTOALBUM

      Vo štvrtok 9.12.2021 sme sa vybrali do lesa. Pýtate sa, že načo teraz, v tejto zime? Aj v tomto čase je veľmi dôležité ísť do lesa s úmyslom pomôcť zvieratkám. Naši štvrtáci si zopakovali tento dobrý skutok spred troch rokov, kedy ako prváci týmto spôsobom nachovali zvieratká v lese.

      Po dohode s pani lesnou pedagogičkou Ing. Martinkou Kovalčíkovou a jej pomocníkmi z lesnej správy Beňuš sme vyrazili ráno zo ZŠ Beňuš lesáckymi autami na stanovené miesto – Micheľová. Do kŕmidiel sme dali prinesené krmivo – mrkvu, jablká, kukuricu a voňavé seno.

      Keď sme urobili, čo sme mali, presunuli sme sa na nádherné miesto – Vološinec a tam sme si užili skvelú sánkovačku. Dobre nám to padlo na dušičku, aj na telo.

      Veľké ĎAKUJEME patrí pani Ing. Martinke Kovalčíkovej a všetkým lesným pracovníkom z OZ Beňuš, ktorí sa podieľali na tejto krásnej akcii.

    • VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU
     • VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU

     • FOTOALBUM

      Aj tento rok sa usilovní žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej literárnej súťaže Voda pre život život pre vodu. Úlohou súťažiacich bolo napísať básničku alebo príbeh na tému voda. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizačne ich zabezpečovalo mesto Trstená. Cieľom súťaže bolo cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode, k vode ako cennej prírodnine.

      V rámci Slovenska sa do literárnej súťaže zapojilo 485 žiakov z 235 škôl. S radosťou Vám oznamujeme, že aj naša škola patrila medzi tie víťazné. Zviditeľnili ju traja žiaci z 1.stupňa.

      Zoja Bari, žiačka 2. triedy, 1. miesto próza „Moja starká je múdra ”

      Bruno Gajdoš, žiak 3. A triedy, 1. miesto poézia „Voda ”

      Osobitnú kategóriu tvorili žiaci prvých ročníkov, ktorým bola určená výtvarná súťaž. Aj medzi našimi šikovnými prváčikmi sa našiel víťaz, ktorý zaujal porotu.

      Barborka Čopjanová, žiačka 1. triedy, 3. miesto výtvarná súťaž „Veselá žabka ”

      Úplne všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili ďakujeme, no a víťazom patrí veľká gratulácia. Poďakovanie patrí rodičom aj učiteľom, ktorí žiakom pomáhali, motivovali a usmerňovali.

      Vyučujúce 1. stupňa

    • Malí veľkým, veľkí malým a Mikuláš...
     • Malí veľkým, veľkí malým a Mikuláš...

     • Pandémia, nepandémia  a predsa prišiel. Mikuláš nesklamal ani tento rok. Meral dlhú cestu, aby potešil všetky deti. Keď sa objavil v triede, prváci trochu zmeraveli, v ich očiach bolo vidieť i strach, veď prišiel aj s čertom, ešte  že  to zachraňoval anjel. Nerozlučná trojica deti veľmi potešila. Potešili ich aj balíčky plné sladkostí, predsa Mikuláš rád obdarúva a nič za to nežiada. Stačí mu milý úsmev, básnička, či pesnička. Aby si zmysel tohto dňa deti pamätali, pani učiteľka sa rozhodla, že sa prváci stanú malými Mikulášmi. Pripravia darček pre veľkého kamaráta – deviataka, s ktorým sa nemohli stretnúť. Deviataci sa učia online. Pustili sa do toho, so sladkosťami, ktorých dostali neúrekom, sa podelili a pripravili balíček pre veľkého kamoša. Pribalili aj  svoj malý obrázok, pre potešenie. Hoci balíčky zaniesli do IX. triedy, kde našli len pani učiteľku, cítili, že veľkým  kamarátom urobili radosť. Pozrite sa, ako im to išlo od ruky.

      P.S. Mikuláš, anjel a čert – prváci Vás odhalili, po vašom odchode hovorili: „ Veď to boli deviataci! Veď mali botasky.“

      A že sa prváci na Mikuláša pripravili, vypočujte si ich básničky. Naučili sa ich ozaj skvelo.                                                                                                                                                               Deviatakov pozdravujú veselí  prváci.

      Odkaz malých veľkým si môžete pozrieť TU

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Malí veľkým, veľkí malým a Mikuláš.

       

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • V stredu 24.11. sa konalo školské kolo geografickej olympiády, ktoré prvý krát prebiehalo online.

      V kategórii F (6. a 7. ročník) bola zapojená žiačka 7. triedy Jasna Hrablayová, ktorá preukázala svoje znalosti z oblasti geografie Afriky a Ázie a tiež svoj všeobecný rozhľad, vďaka ktorému sa stala úspešnou riešiteľkou súťaže a postupuje do okresného kola
      Srdečne blahoželáme!

     • Druháci zdobili vianočný stromček

     • Už sa nám pomaličky zvianočnieva, prichádzajú sviatky pokoja, radosti a veselosti. V každej domácnosti nesmie chýbať vianočný stromček a naša škola nie je výnimkou.

      Tento rok nám stromček vyzdobili druháci. Nechýbali vianočné koledy, úsmev na tváričke a iskričky v očkách. Mikuláš našu školu určite nájde.

     • Veľké víťazstvo

     • FOTOALBUM

      Aj tento rok sa jeseň v našej škole niesla v duchu šípok. Deti začali v septembri znášať kilá a každý deň lesníci odvážali plné debničky. Zber sa u nás skončil v októbri, kedy prišlo posledné 1089. kilečko plus nejaké drobné. Krásny výsledok spoločného úsilia.

      S veľkým napätím sme očakávali výsledok celoslovenského vyhodnotenia. Dočkali sme sa a nie hocičoho, ale rovno druhého miesta v rámci Slovenskej republiky, ktoré získala IV. trieda. Z tejto triedy sa do zberu zapojili všetci žiaci a spolu priniesli 288,5 kg. Z toho najviac nazbierala Zojka Gašperanová – 150 kg, začo si vyslúžila 3. miesto v rámci SR a prvé miesto v našej škole. Gratulujeme!

      Ďalšími veľkými zberačmi boli Maťko Srnka z druhej triedy – 117 kg, Sofinka Sabová z III.A a Igorko Ďurečka zo IV.triedy. Tiež im srdečne blahoželáme.

      Ďakujeme aj koordinátorke – lesnej pedagogičke pani Ing. Martinke Kovalčíkovej a jej kolegom, ktorí zabezpečovali odvoz šípok z našej školy a ktorí sa postarali o krásne odmeny pre našich zberačov.

      Už teraz sa tešíme na skvelý šípkový čajík!

    • Zima v I. triede
     • Zima v I. triede

     • 1.decembra  sme sa zobudili do krásne zasneženého rána. Očká detí, najmä tých najmenších, zažiarili. Krajina sa skryla pod bielou perinou. Sniežik deti  veľmi potešil. Určite sa  milo prekvapili a prekvapenie na nich čakalo i v škole. Veď aj do I. triedy zavítala zima. Bolo ju cítiť zo všetkých kútov triedy. Pretože veľa prvákov v škole chýba, chceme sa s Vami o našu zimu podeliť. Zimu a dni v decembri, bohaté na zvyky a tradície, si chceme pripomínať plnením úloh z adventného kalendára. Ráno  začíname  prečítaním  kratučkých príbehov, v ktorých sú  ukryté ponaučenia a úlohy. Úlohy by nám mali pomôcť stať sa lepšími, pokojnejšími, tichšími. Začali sme dnes a na oblohe medzi vločkami sa objavila prvá hviezdička, symbol prvej splnenej úlohy. Chceli by sme ich tam pridať, dve, tri, štyri ..... veľa a tak privítať Vianoce. Aby sme nezabudli, čakáme i na príchod Mikuláša. Spievame o ňom pesničky a učíme sa básničky. Pripravili sme mu i  pekné práce. Pozrite sa. Veríme, že sa nám bude i naďalej takto dariť a splníme  si veľa dobrých  predsavzatí.

                                                                                                                         Vaši prváci

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Zima v 1.triede.

    • Polomské štyri zvony 2021 – „V zdravom tele – zdravý duch!“
     • Polomské štyri zvony 2021 – „V zdravom tele – zdravý duch!“

     • FOTOALBUM

      Žiaci našej školy sa zapojili do regionálnej súťaže, ktorú organizovala ZŠ Polomka.

      Súťažili vo vlastnej literárnej a výtvarnej tvorbe. Témou ich prác bol zdravý životný štýl, zdravé stravovanie a výživa. Ich práce odzrkadľujú postoj k problému súčasnej doby, ktorým je obezita detí. Zapojilo sa veľa detí, ale úspešnými boli:

      Literárna tvorba:
      1. kategória:
      2. miesto - Matej Srnka (II.),
      3. miesto - Samuel Kochan (II.)

      2. kategória:
      2. miesto - Barbora Žofčinová (VI.),
      3. miesto – Samuel Lilko

      Výtvarná tvorba:

      1. kategória:
      1. miesto – Lukáš Marek Pôbiš (III. A), Tomáš Gažúr (III. A), Nina Veselovská (III. A), Lea Tokárová (III. A)
      2. miesto – Lukas Kocúr (III. B), Elin Bútorová (III. B), Viliam Kováčik (III. B), Nikola Zahorcová (III. B), Marek Molčan (III. B), Marko Gonda (III. B), Lila Hrablayová (III. B)
      3. miesto – Zara Srnková (I.), Michal Krnáč (I.)

      Všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže ďakujeme a výhercom srdečne gratulujeme ku krásnym umiestneniam.

    • Deň počítačovej bezpečnosti
     • Deň počítačovej bezpečnosti

     • Informačné technológie sú neodmysliteľnou súčasťou života detí. 30. november bol Dňom počítačovej bezpečnosti. Je určený na zvýšenie informovanosti ľudí o nevyhnutnosti počítačovej bezpečnosti pred rôznymi hrozbami.

      Tejto problematike sme sa venovali aj na našej škole. Hlavnou témou na hodinách informatiky v 3. a 4. ročníku bola bezpečnosť počítačov. Žiaci sa hravou formou zoznámili s pojmom „digitálna stopa“. Oboznámili sa s najčastejšími hrozbami a nástrahami, ktoré striehnu na internete. Dôležité je, aby boli informované ako sa môžu chrániť pred nimi, hlavne pri komunikácii na sociálnych sieťach.
      FOTOALBUM

  • ANKETA