• Karanténa žiakov 3.A triedy
     • Karanténa žiakov 3.A triedy

     • Milí rodičia žiakov 3.A triedy,

      po konzultácii s RÚVZ Banská Bystrica zostávajú žiaci 3.A triedy v karanténe do 31.januára 2022 (vrátane), z dôvodu úzkeho kontaktu s viacerými pozitívnymi osobami, ktoré sa v triede vyskytli. V prípade príznakov, odporúčame, aby rodičia týchto žiakov prihlásili svoje deti na PCR test.

      Žiaci  budú mať v čase karantény dištančné vzdelávanie online cez Zoom a úlohy zadávané cez Edupage. K prihláseniu žiak potrebuje meno a heslo na edupage a mať nainštalovanú aplikáciu Zoom (inštalačný súbor nájdete na https://zoom.us/download).

      Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu.

      Prosíme rodičov žiakov, aby žiaci dodržiavali karanténu. KARANTÉNA je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVID-19. Osoba označená ako úzky kontakt alebo podozrivá na ochorenie COVID-19 zostáva doma. Na riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemiologické opatrenia. Pokiaľ dáte dieťa otestovať najskôr 5.deň od úzkeho kontaktu (v stredu) a výsledok PCR testu bude negatívny, karanténu môže ukončiť na 7.deň (piatok). Karanténa sa ďalej nevzťahuje na žiakov, ktorí neboli v škole 21.1.2022 (piatok).

      Žiaci budú na tento čas odhlásení zo stravovania v školskej jedálni. Bližšie informácie k dištančnému vzdelávaniu Vám poskytne triedna pani učiteľka.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali svojho všeobecného lekára.

      Vedenie školy

    • AKTUÁLNA SITUÁCIA V ŠKOLE
     • AKTUÁLNA SITUÁCIA V ŠKOLE

     • Milí rodičia žiakov našej základnej školy!

      Situácia so šírením vírusu sa na našej základnej škole zhoršuje. V základnej škole sú na dištančnom vzdelávaní z dôvodu kontaktu s pozitívnym už 2 triedy a obmedzená je výchovno-vzdelávacia činnosť v 2 triedach z dôvodu karantény pre kontakt s pozitívnym. 

      Všetci, ktorí ste školu požiadali, dostávate samotesty pre svoje deti. Zajtra by nám mali byť doručené ďalšie samotesty - pre 144 žiakov, ktoré Vám postupne budeme doručovať. Prosíme Vás, aby ste nám ich použitie oznamovali.

      Použitie samotestov ste podľa Školského semaforu, ktorý vydalo MŠ SR, povinní škole hlásiť a to prostredníctvom Edupage. V prípade, že nebudeme mať od Vás informáciu o ich použití, strácate nárok na ďalšie testy. Počty vykonaných samotestov pravidelne nahlasujeme na Covid školský semafor a Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici.

      Doporučujeme Vám testovať deti 2x týždenne (v nedeľu večer resp. v pondelok ráno a v stredu večer resp. vo štvrtok ráno), prípadne aj v prípade príznakov respiračného ochorenia.

      V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka je postup nasledovný:

      1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
      2. Rodič telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.
      3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným  hygienicko-epidemiologickým opatreniam a po prerokovaní s RÚVZ vydať rozhodnutie o ďalšom vzdelávaní a karanténe.

      Ďakujeme Vám za spoluprácu a držíme si palce, aby sme ostali zdraví!

    • Karanténa žiakov 5., 6. a 7.triedy
     • Karanténa žiakov 5., 6. a 7.triedy

     • Milí žiaci a rodičia žiakov 5., 6. a 7.triedy,

      po konzultácii s RÚVZ Banská Bystrica zostávajú žiaci 5., 6. a 7.triedy v karanténe do 24.januára 2022 (vrátane), z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívnymi osobami, ktoré sa potvrdili v týchto triedach. V prípade príznakov, odporúčame, aby rodičia týchto žiakov prihlásili svoje deti na PCR test.

      Žiaci  budú mať v čase karantény (od 17.1.2022 do 24.1.2022) dištančné vzdelávanie online cez Zoom a úlohy zadávané cez Edupage. K prihláseniu žiak potrebuje meno a heslo na edupage a mať nainštalovanú aplikáciu Zoom (inštalačný súbor nájdete na https://zoom.us/download).

      Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu.

      Prosíme rodičov žiakov, aby žiaci dodržiavali karanténu. KARANTÉNA je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVID-19. Osoba označená ako úzky kontakt alebo podozrivá na ochorenie COVID-19 zostáva doma. Na riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemiologické opatrenia. Pokiaľ dáte dieťa otestovať najskôr 5. deň od úzkeho kontaktu (v stredu) a výsledok PCR testu bude negatívny, karanténu môže ukončiť na 7. deň (piatok). Karanténa sa ďalej nevzťahuje na žiakov, ktorí neboli v škole 14.1.2022 (piatok).

      V prípade, že dieťa má udelenú výnimku z karantény, toto "Oznámenie o výnimke z karantény podľa vyhlášky" vložte do Edupage cez možnosť „Covid-19“. V prípade, že uplatníte výnimku a žiak bude chodiť do školy, bezodkladne kontaktujte triednu učiteľku a zároveň to oznámte prostredníctvom mailovej adresy zsbenus@zsbenus.edu.sk.

      Všetci žiaci spomínaných ročníkov budú na tento čas odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali svojho všeobecného lekára.

      Vedenie školy

    • Vydávanie Ag samotestov
     • Vydávanie Ag samotestov

     • Základná škola oznamuje rodičom žiakov, že od 11.1.2022 budú vydávané Ag samotesty pre tých žiakov, ktorým boli vydávané aj v minulom kalendárnom roku a pre tých žiakov, ktorí si požiadavku na ne nahlásili do utorka 11.1.2021.

      Testy pre žiakov navštevujúcich školský klub detí budú vydávať pani vychovávateľky v poobedňajších hodinách, keď si prídete vyzdvihnúť svoje deti z ŠKD. Pre ostatných žiakov budú testy vydávať triedne pani učiteľky.

      Žiakov je potrebné testovať pravidelne v nedeľu večer resp. v pondelok ráno a v stredu večer resp. vo štvrtok ráno. O testovaní je potrebné podať informáciu prostredníctvom Edupage.

       

       

    • Škola sa opäť otvára pre všetkých žiakov
     • Škola sa opäť otvára pre všetkých žiakov

     • Na základe oficiálneho vyjadrenia ministra školstva sa od 10.januára 2022 otvára naša základná škola pre všetkých žiakov. V platnosti ostáva nosenie rúšok v škole a samotestovanie žiakov. Samotesty zatiaľ pre Vás nemáme k dispozícii. V prípade, že Vám samotesty zostali z predchádzajúceho obdobia, prosíme, aby ste pred nástupom Vaše deti otestovali a  cez Edupage poslali správu o testovaní obvyklým spôsobom. 

      O ďalších novinkách Vás budeme včas informovať.

      Ďalej Vás žiadame, aby si deti pri nástupe do školy nezabudli priniesť prezuvky a úbor na telesnú výchovu.

      vedenie školy

    • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVA
     • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

      • Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa žiaci vrátia v termíne 10. januára 2022.
      • Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Nájdete ho tu https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.
      • Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.
      • Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.
      • Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov. Celú vyhlášku si viete pozrieť tu https://www.minv.sk/.../vestnik_vlady_sr.../vyhlaska_262.pdf .

       

   • ANKETA