• Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • V novembri a v decembri mali žiaci 5. a 9. ročníka možnosť riešiť domáce kolo matematickej olympiády. Traja zo zapojených žiakov sa stali jeho úspešnými riešiteľmi a postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo 29.01.2020 v CVČ v Brezne.

      Mário Gabriel Kerpčár sa ho však nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov. Našim piatakom sa v ňom však veľmi darilo a obidvaja sa stali úspešnými riešiteľmi. Jasnička Hrablayová skončila na krásnom druhom mieste s celkovým počtom bodov 12 a Janko Fábry bol štvrtý s deviatimi bodmi.
      Po niekoľkých rokoch má opäť aj Beňuš tie najlepšie matematické hlavičky na Horehroní. Gratulujeme!
      p. uč. Lilková
      VÝSLEDKOVÁ LISTINA

    • Všetkovedko 2019/2020
     • Všetkovedko 2019/2020

     • 28. novembra sa niektorí žiaci našej školy zapojili do dobrovoľnej súťaže Všetkovedko.
      Bol to 11. ročník tejto súťaže a zúčastnilo sa ho  21 636 slovenských žiakov. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci 2. – 4. ročníka. Z našej školy sa zapojilo 18 žiakov.

      Súťažilo sa v troch samostatných kategóriách:

      • v kategórii VŠETKOVEDKO 2 súťažili druháci
      • v kategórii VŠETKOVEDKO 3 súťažili tretiaci
      • v kategórii VŠETKOVEDKO 4 súťažili štvrtáci

      Tretiaci a štvrtáci mali 40 minút na zodpovedanie 30 otázok. Druháci za 40 minút odpovedali na 24 otázok. Pri každej otázke si mali možnosť vybrať jednu zo štyroch ponúkaných odpovedí. Otázky boli zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli – prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. 

      Ako to dopadlo?

      Všetkovedko 2

      Počet zapojených : 8

      Najúspešnejší žiaci, ktorí získali titul Všetkovedko:

      Zojka Gašperanová - 119 bodov

      Miško Vigoda - 119 bodov

      Všetkovedko 3

      Počet zapojených : 6

      Najúspešnejší žiaci, ktorí získali titul Všetkovedko :

      Alžbetka Gažurová - 188 bodov

      Borisko Baran - 177 bodov

      Kristínka Čopjanová - 174 bodov

      Žiačka Alžbetka Gažurová okrem titulu Všetkovedko, získala aj titul Všetkovedko školy, čo znamená, že získala najvyšší percentil zo všetkých súťažiacich našej školy.

      GRATULUJEME TI ALŽBETKA!

      Všetkovedko 4

      Počet zapojených : 4

      Najúspešnejší žiaci, ktorí získali titul Všetkovedko:

      Samko Lilko - 163 bodov

      Maťko Vigoda - 143 bodov

      Karinka Orságová - 140 bodov

      Všetkým úspešným žiakom srdečne gratulujeme!

      Gratulujeme aj žiakom, ktorí neboli v tomto ročníku súťaže úspešní, pretože získali nové skúsenosti a rozšírili si svoj obzor.

    • Šaliansky Maťko, okresné kolo
     • Šaliansky Maťko, okresné kolo

     • Vo štvrtok 23. januára sa v Centre voľného času v Brezne konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

      Víťazi školského kola Ema Mišečková, Jasna Hrablayová a Jakub Gašperan sa nezľakli početnej a kvalitou takmer vyrovnanej konkurencie a v príjemnej atmosfére podujatia predniesli svoje texty. Ich vystúpenie porotu zaujalo natoľko, že Ema Mišečková i Jakub Gašperan obsadili vo svojej kategórii krásne 3. miesto. Jasna Hrablayová vo svojej kategórii zvíťazila a vyslúžila si postup do krajského kola súťaže. Našim úspešným žiakom srdečne blahoželáme a Jasničke držíme palce i v ďalšom kole.

     • Hlasovanie

     • Milí rodičia, žiaci a priaznivci školy,

      chceme Vás poprosiť o zahlasovanie vo výtvarnej súťaži Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2019/2020, v ktorej naša žiačka Andrejka Macuľová postúpila do celoslovenského kola. Internetové hlasovanie je už spustené, stačí cez facebook dať like práci Andrejky na nasledovnom linku:

      https://www.facebook.com/civilnaochrana112/photos/a.1219501101587456/1219503204920579/?type=3&theater

      Hlasovanie bude ukončené o 12:00 - 24. januára 2020. Slávnostné a oficiálne vyhodnotenie národného kola a internetového hlasovania bude 11.februára 2020 v deň Európskeho čísla tiesňového volania 112.

      Vopred ďakujem!

    • Oznam
     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni, že od mesiaca január 2020 je možné režijné náklady vo výške 4 € za mesiac na žiaka:

      uhrádzať priebežne mesačne v hotovosti (4 €) ako doteraz

      alebo

      uhradiť naraz v januári v hotovosti za zvyšných 6 mesiacov tohto školského roka (24 €).

       

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • FOTOALBUM
      Poslednú predvianočnú stredu hostila naša školská knižnica Šalianskeho Maťka. Žiaci sa na jeho príchod poctivo pripravili. Prednesom krásnych slovenských povestí potešili prítomné pani učiteľky, spolužiačky i spolužiakov. Vybrať tých najlepších nebolo veru jednoduché, pretože každý súťažiaci vložil do svojho prednesu to najlepšie zo seba. Porota sa ale nakoniec rozhodla:

      1. kategória – žiaci 2. a 3. ročníka
      1.miesto: Ema Mišečková, (3. ročník)
      2. miesto: Zoja Gašperanová ( ročník)
      3. miesto: Zina Hrablayová ( ročník)
      2. kategória – žiaci 4. a 5. ročníka
      1. miesto: Jasna Hrablayová (5. ročník)
      2. miesto: Matej Vigoda (4. ročník)
      3. miesto: Andrea Macuľová (4. ročník)
      3.kategória – žiaci 6. a 7. ročníka
      1. miesto – Jakub Gašperan (7. ročník)
      2. miesto – Dárius Ďuriš (7. ročník)
      3. miesto – porota neudelila
      Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať na okresnom kole tejto súťaže v Brezne, ktoré sa uskutoční v januári 2020.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • V dňoch 10. a 11. decembra 2019 sa konalo školské kolo už 41. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Tejto postupovej súťaže jednotlivcov v šiestich kategóriách sa zúčastnilo 32 žiakov.

      V porovnaní s minulým rokom sme však mali menej úspešných riešiteľov. Päť žiakov z prvého stupňa a dvaja žiaci z druhého stupňa v priebehu 60 minút vyriešili minimálne desať matematických úloh z pätnástich a získali tak aj bonifikáciu za čas. Najvyšší počet dosiahnutých bodov (13) za vyriešené príklady zo všetkých súťažiacich získali tretiačka Alžbeta Gažúrová (bonifikácia za čas bola 10 bodov) a štvrták Matej Vigoda (9 bonusových bodov za čas). Druhý najvyšší počet bodov za vyriešené úlohy (12 bodov + 10 bodov za čas) mala Zinka Hrablayová zo 4. ročníka. Celkovo tretí najvyšší počet bodov (11 bodov + 9 bodov za čas) dosiahol Matúš Bubelíny zo 4. triedy. Ešte traja žiaci – štvrták Samuel Lilko, piatačka Jasna Hrablayová a šiestačka Lea Dolinská sa stali úspešnými riešiteľmi s desiatimi bodmi aj časovou bonifikáciou. Podrobnejšie výsledky a umiestnenie v jednotlivých kategóriách je uvedené v tabuľkách nižšie a žiaci si ich tiež môžu pozrieť na nástenke.
      Všetkým veľmi pekne ďakujem za účasť a za to, že sa popasovali s náročnými matematickými príkladmi. Úspešným riešiteľom gratulujem a prajem im veľa šťastia v okresnom kole. 
      Lilková
      VÝSLEDKOVÁ LISTINA

    • Vyhodnotenie zberu šípok - ocenenie najúspešnejších
     • Vyhodnotenie zberu šípok - ocenenie najúspešnejších

     •         Veľké úsilie v zbere šípok sa vyplatilo... Víťazi z druhej triedy dostali pozvanie od samého pána generálneho riaditeľa slovenských lesov do Banskej Bystrice. 11.12.2019 sa teda zástupcovia druhého ročníka – Martinko Lunter, Zojka Gašperanová a Matúško Kovalčík v doprovode pani Ing. Martinky Kovalčíkovej vybrali na generálne riaditeľstvo v Banskej Bystrici. Privítal ich sám pán riaditeľ Ing. Marián Staník, ktorý ich oboznámil s procesom spracovania nazbieraných šípok a po ďakovnom príhovore odovzdal víťazom ceny. Následne boli víťazi pozvaní na občerstvenie, kde si pochutnali na rôznych vynikajúcich lahôdkach, vrátane palaciniek so šľahačkou a čokoládou. Za veľký zážitok patrí veľké poďakovanie pracovníkom Lesov Slovenskej republiky. Deťom sa toto podujatie veľmi páčilo a už dnes si predsavzali, že aj na budúci rok chcú vyhrať v zbieraní šípok. Tak im teda držme všetky prsty, aby ich chuť neopustila, ba ešte viac narástla.

      Do galérie Vyhodnotenie zberu šípok boli pridané fotografie.

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

     • Milí rodičia, starí rodičia, spoluobčania a deti!

      Ďakujeme, že ste svojou aktivitou a účasťou na Vianočných trhoch podporili našu školu. Predajom vianočných výrobkov sa vďaka Vám, podarilo získať sumu 510,38€.  Finančné prostriedky budú investované na dokončenie oddychovo – relaxačnej zóny pred školou.

    • Výtvarná súťaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej obrany"
     • Výtvarná súťaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej obrany"

     • „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“ – tak znela téma siedmeho ročníka výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Aj žiaci našej školy sa zapojili a tvorili zaujímavé diela. Niektoré z nich zaujali odborné oko poroty a boli patrične ocenené. Žiačka našej školy, Andrejka Macuľová, sa umiestnila na 1. mieste v kategórii žiakov 1. stupňa so svojím priestorovým dielom. V kategórii žiakov 2. stupňa obsadila 3. miesto naša Nelka Kochanová so svojou maľbou. Tieto dve šikovné dievčatá si odniesli zo súťaže zaujímavé ceny a samozrejme diplom za svoju prácu. Nech sú pre ne tieto ocenenia aspoň malou motiváciou pri ich tvorbe a snažení!

    • Vianočná pomoc
     • Vianočná pomoc

     • Slávnostnú atmosféru druhej adventnej nedele (8. decembra) v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brezne umocnilo podujatie, ktoré má dlhodobú tradíciu. Išlo o XXI. vianočný benefičný koncert. Aj tentokrát sa ho zúčastnili žiačky našej školy a to Adelka Javorčíková a Jasnička Hrablayová z 5. triedy.
      VIDEO z koncertu

      Adventné obdobie, v ktorom každoročne vždy cítime zvláštne očakávanie, radosť a povznášajúci pokoj, bolo v nedeľu 8. decembra obohatené o sviatočnú atmosféru, veľa dobrej hudby a spevu a hrejivý pocit pomoci. Postarali sa o to Občianske združenie Kresťan Brezno, Rímskokatolícky farský úrad v Brezne, mesto Brezno a MO Matice slovenskej na XXI. adventno-vianočnom benefičnom koncerte s názvom Jazyk ľudský Boha chváľ.
      Krásnu myšlienku benefície svojím vynikajúcim vystúpením, ale aj obrovskou charizmou podporili aj významní umelci známi nielen na Slovensku, ale aj vo svete, speváci Otokar Klein a Zulfizar Zázrivá a priam náš rodák akordeonista Michal Červienka.
      Adelka svojím spevom a Jasnička precíteným prednesom sa medzi dospelými účinkujúcimi vôbec nestratili, práve naopak, podčiarkli emotívne vyznenie benefície. Tá bola tentokrát určená 4-ročnej Martinke, ktorá sa narodila s diagnózou hydrocefalus. Ďakujeme dievčatám za skvelú reprezentáciu a zviditeľňovanie školy aj v širšom okolí.

    • Vianočné trhy 2019 - "Pozdrav slovom, spevom a tancom"
     • Vianočné trhy 2019 - "Pozdrav slovom, spevom a tancom"

     • „Lístie už opadlo, zima prichádza, vonku je sychravo, smutná nálada“ ... tak to sú slová  jednej z piesní, ktoré odzneli  na vianočných trhoch v Beňuši 6. 12. 2019. Hoci bolo trochu sychravo a zima dala o sebe vedieť, mrzli nám  ruky i nosy, veď „Zima, zima všude je veliká“..., nič nepokazilo tú vzácnu chvíľu. Chvíľu príchodu Mikuláša a  chvíľu blížiacich sa  Vianoc. Už niekoľko rokov sa našej škole darí vytvárať to neopakovateľné čaro. Čaro spolupatričnosti, obdarúvania, pohody a lásky. Vďaka učiteľom a žiakom našej školy. Na tvorivých dielňach sa nám opäť podarili vyrobiť, do slova a do písmena, vykúzliť  skvelé výrobky, ktoré by mali najmä potešiť. Pevne verím, že  toho,  kto si ich zakúpil, potešili. Potešili, ale najmä zahriali pri srdci, veď boli robené z lásky. A láska nechýbala ani v spevoch a tančekoch našich žiakov. Deti tanečno – dramatického a speváckeho krúžku, pod vedením svojich vedúcich,  sa opäť stali ozdobou našej malej školy.  Mladší spievali a tancovali a tí starší sa starali o výrobky. Zodpovedne ponúkali a predávali. A čo pán Mikuláš? Isto sa mu darčeky ľahko rozdávali, keď počul detský spev, priania  a vinše.  Veď boli vyšperkované detským smiechom a nefalšovanou radosťou, ktorá sa skrývala v detských očkách. Ďakujeme, milý Mikuláš, veríme, že o rok sa stretneme s tebou zas. A nám nezostáva nič iné, len tešiť sa, lebo keď prídu Vianoce...

      „Krásne stíchne svet, zvonček v bielej vločke cinká,

      keď prídu Vianoce a cencúľ na nose na chvíľu polepší dušičky v nás,

      Ježiško za dvermi, Ježiško náš, keď prídu Vianoce drží tam stráž,

      zlo dnuká nepustí, je lásky čas, šťastné a veselé sú tu len raz“.

                                                                               pani učiteľka Zuzka

       

      Do galérie Vianočné trhy 2019 boli pridané fotografie.

     • Vianočné tvorivé dielne 2019

     • 29. novembra 2019 sme sa naladili na vianočnú atmosféru počas vianočných tvorivých dielní. V každej triede sa vyrábali nádherné výrobky, ktoré ste si mohli zakúpiť na tradičných vianočných trhoch organizovaných našou obcou.

      Do galérie Vianočné tvorivé dielne 2019 boli pridané fotografie.

  • ANKETA