• Druháci a ich utorky
     • Druháci a ich utorky

     • FOTOALBUM

      My druháci sa pravidelne v  utorok stretávame na krúžku. Ako nám je a čo robíme?
      Je nám spolu fantasticky. Čítame si, staviame si z lega, lúštime z Vrabčeka a jednoducho „debatíme“.

      Nedávno nám naši spolužiaci vyrábali cukrovú vatu. To bola zábava! Cukor sme mali aj za ušami a stroje na výrobu sa takmer zadreli, ale za ten zážitok to stálo. Tento utorok nám naša pani učiteľka urobila pukance a fajný čajík, vraj aby sa nám dobre čítalo. Pukance sme pojedli, čaj vypili, a potom sme aj kúsok čítali, ale na zemi. Tak sa nám to páči.

      Naša pani učiteľka nás chváli, že sme veľmi dobrí, a preto pre nás vymýšľa zaujímavé aktivity. Ktovie, čo vymyslí na budúce?

      Na záver ešte „ pikošky” z našich radov:

      S: „Ja už mám celé ruky špinavé od tej cukrovej vaty.“
      D: „To nevadí, veď tak by mal aj vyzerať správny VATOVAČ!”

      S: „Ja asi budem túto vatu predávať na Dňoch obce!“
      F: „Héj. A za koľko ju budeš predávať?“
      S: „Ešte neviem, ale asi za jedno euro.“

      Vaši originálni druháci

    • Svetový deň bielej palice
     • Svetový deň bielej palice

     • FOTOALBUM

      Svetový deň bielej palice každoročne pripadá na 15. október. Vďaka tomuto dňu si pripomíname, že medzi nami sa pohybujú výnimoční ľudia, ktorí napriek svojmu zrakovému znevýhodneniu dokážu žiť svoj život naplno, byť úspešní a nezávislí.

      Ich poznávacím znakom je biela palica. Pomôcka, vďaka ktorej sa úroveň života slabozrakých a nevidiacich dá zlepšovať. Kým palica umožňuje postihnutým samostatný pohyb, pomocou Braillovho písma majú prístup k informáciám a k čítaniu kníh. Svet okolo seba neskúmajú zrakom, ale intenzívnejšie využívajú svoje ostatné zmysly: čuch, chuť, hmat a sluch.
      Žiaci 3. A a 3. B si pripomenuli tento deň spoločnými aktivitami:
      - pozreli si náučnú rozprávku, v nej sa deti dozvedeli, aké vzácne sú pre nás zdravé očká,
      - zoznámili sa s Braillovým písmom,
      - vyskúšali si orientáciu v priestore pomocou sluchu a hmatu,
      - naučili sa Pieseň pre tvoje uši, slová ktorej ich upozornili na to, že nielen o svoj zrak, ale aj o ostatné zmysly sa máme dobre starať.
      Život s bielou palicou nie je jednoduchý, niekedy však žiaľ nemáme na výber. O to viac si vážme svoj najväčší dar – ZDRAVIE. Majme oči otvorené a pomáhajme tým, ktorí neboli obdarení, PATRIA MEDZI NÁS.

    • „Spolu to dokážeme!“ – Stavby zvierat z Lego pri príležitosti Svetového dňa zvierat
     • „Spolu to dokážeme!“ – Stavby zvierat z Lego pri príležitosti Svetového dňa zvierat

     • FOTOALBUM

      Priatelia sa niekedy môžu cítiť ako rodina, ktorú ste si vybrali pre seba. Sú tam, aby Vás  podporili. Sú tam, aby sa o Vás starali. Sú tam, aby Vám pomohli.

      Silu priateľstva pocítili naši prváci v piatok 8. októbra 2021, keď sa stretli so svojim veľkým kamarátom – deviatakom a navzájom si pomohli. Pri príležitosti Svetového dňa zvierat sa stretli pri spoločnej aktivite  a postavili  si zvieratko z Lega. Postaviť zvieratko z Lega je pre prváka ťažká úloha a tak  pomoc veľmi  potrebovali. Deviataci prijali  pozvanie prvákov  a vyplatilo sa. Spoločnými silami „Veľkí a malí“ vytvorili milé stvorenia zo zvieracej ríše. Myslím si, že sa vydarili, veď svedčí o tom i výstavka. Deviataci mali možnosť zaspomínať si na chvíle strávené na prvom stupni a prváci sa nemým kamarátom  veľmi potešili. Pyšne a s úsmevom na tvári si ich niesli dolu schodmi, kde si vytvorili  výstavku na pódiu  v chodbe školy. Formou hry si „Veľkí a malí“  pripomenuli dôležitú úlohu nás ľudí, starať sa  a ochraňovať zvieratká. Ďakujeme za príjemne strávené spoločné chvíle.

      prváci, deviataci  a triedne  pani učiteľky

    • Nástup šiestakov do školy
     • Nástup šiestakov do školy

     • V sobotu 9.októbra 2021 sa skončila karanténa žiakov VI.triedy a od pondelka 11.októbra 2021 sa šiestaci budú vzdelávať prezenčne v škole. Pri nástupe žiaka do školy je nutné odovzdať Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti (cez edupage resp. písomne).

    • Vyhláška ÚVZ - úprava povinnosti nosenia rúšok
     • Vyhláška ÚVZ - úprava povinnosti nosenia rúšok

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 4.10.2021 bude v platnosti nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá upravuje povinnosť nosenia rúšok nasledovne:

      1. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest sa nevzťahuje na žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, t.z. že rúška nie sú povinné počas výučby v triede.
      2. Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri školy mimo uzavretého kolektívu, napr. chodba, toalety, šatne, jedáleň a pod.
      3. V prípade výučby zmiešaných skupín a v prípade hromadných podujatí ostáva nosenie rúšok pre žiakov povinné.
      4. Nosenie rúšok u detí odporúčame a považujeme ho za účinnú prevenciu nákazy vírusom SARS-CoV-2 a ďalších respiračných ochorení, ako je napríklad chrípka a podobné ochorenia.

      Vyhlášku, ktorá vyšla vo Vestníku vlády SR ponúkame na zhliadnutie tu.

    • Oznam k dištančnému vzdelávaniu žiakov 6.ročníka
     • Oznam k dištančnému vzdelávaniu žiakov 6.ročníka

     • Na základe vyjadrenia epidemiologického oddelenia RÚVZ  žiaci 6.ročníka musia byť v karanténe do 9.októbra 2021 (vrátane). Žiaci  budú mať v tomto období dištančné vzdelávanie online cez Zoom a zadávaním úloh cez edupage podľa platného rozvrhu.

      Na osoby s výnimkou z karantény, t.z. riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav. Samozrejme stále dodržiavajú protiepidemiologické opatrenia. Pokiaľ dáte dieťa otestovať najskôr 5.deň od úzkeho kontaktu (teda v pondelok) a výsledok PCR testu bude negatívny, karanténu môže ukončiť na 7. deň.

    • Dištančné vzdelávanie žiakov 6. ročníka
     • Dištančné vzdelávanie žiakov 6. ročníka

     • Vážení rodičia a žiaci,

      vzhľadom na to, že v našej škole bol samotestom potvrdený  pozitívny výsledok na ochorenie Covid-19 u jedného zo žiakov 6. ročníka, zostávajú zajtra 1.10.2021 žiaci 6. ročníka na dištančnom vzdelávaní. Po výsledku PCR testu Vám oznámime ďalší postup.

      Počas zajtrajšieho dňa sa žiaci prihlásia podľa rozvrhu na jednotlivé hodiny, čím chceme skontrolovať pripojenie a odstrániť prípadné chyby. K prihláseniu žiak potrebuje meno a heslo na EduPage a mať nainštalovanú aplikáciu Zoom (inštalačný súbor nájdete na https://zoom.us/download).

      Všetci žiaci 6. ročníka budú na tento čas odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali svojho všeobecného lekára.

    • Európsky deň jazykov – European day of languages
     • Európsky deň jazykov – European day of languages

     • Každý rok oslavujeme tento deň aj na našej škole. Cez rôzne aktivity si pripomíname, aké je dôležité učiť sa jazyky iných krajín.

      29.9.2021 sme sa zúčastnili besedy v Mestskej knižnici Brezno, kde pani Bačová cez literárnu tvorbu v ruskom a anglickom jazyku obohatila poznanie detí, aké je prínosné poznať viac jazykov, poznať viac kultúr a ich bohatstvo.
      V mestskom parku v Brezne sme si prezreli rezbársku výstavu „Remeselníkov“, kde sme čítali informačné tabule v anglickom jazyku. Bola radosť vidieť ako sa snažia.
      Prajem našim žiakom, aby mali i naďalej chuť do speakovania.

    • „Veľkí malým, malí veľkým...“
     • „Veľkí malým, malí veľkým...“

     • FOTOALBUM

      Na našej škole je už niekoľko rokov tradícia, že malým prváčikom sa stávajú ochrancami deviataci. Ako? V septembri nových žiakov navštevujú v triede, sprevádzajú ich v šatni a spoločné chvíle trávia i cez prestávky.

      Podmienky v realizácii tohto projektu sú obmedzené pandemickou situáciou, o to viac si cením, že sa spolupráca DEVIATAKOV a PRVÁKOV rozbehla. Netradične a zaujímavo. Prvákov prvý deň v škole deviataci privítali a predstavili sa im, nie naživo, ale online. Pod vedením svojej triednej pani učiteľky Veroniky Lilkovej si pripravili uvítacie video. Hoci len na obrazovke, ale veľký kamarát bol tu. Pocit, že človek nie je sám, je na nezaplatenie. Darček v podobe medaily so svojim menom a menom veľkého kamaráta, tiež veľmi potešil. Ďakujeme! Ďakujem v mene svojich nových žiakov, nových obyvateľov našej školy, ktorí verte, či neverte, pomoc a oporu potrebujú.

      Poďakovanie posielame aj pani riaditeľke a pánovi zástupcovi, na prváčikov čakali a na znak toho, že vstup do školy zvládli, im venovali medailu s menom.

      Toľko prekvapení za taký krátky okamih.

      Prváčikov, vyzdobených dvoma medailami, som si potom odviedla do triedy, kde na nich čakali ešte kamoši – Smieško a Mimo, tí ich budú sprevádzať po celý rok.

      „Farebné loptičky...“
      Prváci sa veľkým kamarátom potešili. Každý deň netrpezlivo čakajú, no ešte sa dobre nepoznajú. A tak jedno septembrové dopoludnie sa „ Malí a Veľkí“ stretli vonku, na našom ihrisku. Spojili sa farebnými loptičkami. Každý prváčik zakotúľal k deviatakovi malú farebnú loptičku, takú, ako i on dostal, ako znak priateľského puta. Loptička by sa mala stať i symbolom toho, že sa budeme spolu hrať a priateliť.

      Milí deviataci, keď si loptičku chytíte do dlane, myslite na to a prosím nezabudnite, že i Vy ste boli ešte nedávno „MALÍ“.

      Tešíme sa na spoluprácu.

      Pozdravujú Vás prváci a pani učiteľka Zuzka.

     • Oznam školskej jedálne

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že dňa 24.09.2021 od 07,30 hod. do 15,30 hod. bude v  ZŠ prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy  prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti SSE.

      Z tohto dôvodu nebude v piatok 24.9.2021 v prevádzke školská jedáleň. Žiadame rodičov, aby svojim deťom pribalili väčšiu desiatu.

      Vyučovanie v škole a činnosť ŠKD bude riadne prebiehať.

    • Nahlasovanie Ag testov
     • Nahlasovanie Ag testov

     • Vážení rodičia!

      V minulom týždni sme rozdali AG samotesty pre tých žiakov, ktorých rodičia o ne požiadali ešte v auguste.

      Apelujeme na všetkých rodičov žiakov, ktorí obdržali antigénové samotesty na domáce použitie, aby školu bezodkladne informovali o pravidelnom vykonávaní samotestovania. 

      Tento záväzok ste na seba prebrali podpisom preberacieho protokolu pri preberaní samotestov, v ktorom ste sa zaviazali, že testovanie budete vykonávať v pravidelných intervaloch a o každom vykonaní samotestovania budete pravidelne informovať školu. 

      Žiadame Vás teda vykonávať testy v pravidelných intervaloch (aspoň raz za týždeň, ministerstvo navrhovalo 2x týždenne - v pondelok a štvrtok) a o výsledku testu nás informovať. Počty vykonaných samotestov sme povinní týždenne hlásiť. Pokiaľ si nebudete túto povinnosť plniť, ďalšie samotesty našej škole nebudú dodané.

      Prosíme oznamovať to cez Edupage.

      Ďalšia dodávka testov nám bola prisľúbená v nasledujúcom týždni.

    • Domáci Ag test - výsledok
     • Domáci Ag test - výsledok

     • Vážení rodičia,

      na základe platného Školského semaforu má podľa Usmernenia k preberaniu antigénových samotestov rodič škole potvrdzovať použitie domácich AG samotestov.

      V EduPage v module Žiadosti/Vyhlásenia nájdete  vyhlásenie „Domáci AG samotest – výsledok“, cez ktoré škole jednoducho oznámite  výsledok testu. Pri pozitívnom výsledku testu si takto zároveň hneď splníte povinnosť nahlasovania výsledku testu škole.

      V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

      1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
      2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

       

    • ŠKD - základné info
     • ŠKD - základné info

     • V školskom roku 2021/2022 otvoríme 3 oddelenia ŠKD pre žiakov 1. – 4.ročníka. Žiaci budú zaradení do ŠKD na základe žiadosti zákonného zástupcu a rozhodnutia RŠ.  

      Zákonný zástupca odhlási dieťa z ŠKD len zo závažných dôvodov (dlhodobé ochorenie, liečenie a pod.) Dieťa môže byť zákonným zástupcom odhlásené iba písomne, najneskôr 3 dni pred ukončením mesiaca.

      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD 

      Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu na činnosti školského klubu detí je stanovená VZN Obce Beňuš na sumu 4,00 € mesačne.

      Mesačný príspevok sa uhrádza bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. V prípade, že zákonný zástupca ukončí dochádzku dieťaťa do ŠKD v priebehu mesiaca, nevzniká mu nárok na vrátenie príspevku.

      O  zníženie, alebo odpustenie poplatku môže zákonný zástupca požiadať riaditeľa školy na základe potvrdenia o hmotnej núdzi z úradu práce.

      Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí poplatok ŠKD do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a neurobí tak ani pri upozornení na omeškanie, riaditeľ školy môže rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z ŠKD.                                                 

      Úhradu je možné uskutočniť:

      • bezhotovostným prevodom prostredníctvom internetbankingu resp. prevodným príkazom,
      • vkladom v hotovosti na uvedený účet ZŠ v PrimaBanke,
      • alebo aj v hotovosti vychovávateľke v ŠKD.

      Ak si zvolíte možnosť úhrady poplatkov za ŠKD prostredníctvom banky, poplatky uhrádzajte resp. vkladajte na príjmový účet Základnej školy Beňuš v PrimaBanke:

       číslo účtu: 2055321003/5600

      IBAN: SK84 5600 0000 0020 5532 1003

      Termín úhrad poplatku ŠKD:

      Poplatky za ŠKD uhrádzajte za dva mesiace do 10. dňa prvého mesiaca za obdobie úhrady.

      Za september a október 8 € do 10.9.2021

      Za november a december 8 € do 10.11.2021 atď.

      V decembri sa žiadne platby neuhrádzajú !

      Pri platbe na účet, musí platba obsahovať správny variabilný symbol, t.j. za ktoré mesiace poplatky platíte.

      Príklad:

      Ak platíte za september a október 2021, variabilný symbol zadáte číslo mesiaca 910

      Ak platíte za viac mesiacov, zadáte čísla všetkých mesiacov – 9101112.

      Do správy pre prijímateľa vpíšte: SKD meno a priezvisko dieťaťa trieda, napr. SKD Janko Hrasko1

      Bez zadania variabilného symbolu a správy pre prijímateľa nebude možné platbu identifikovať a priradiť ku konkrétnemu dieťaťu!

      Poplatok môže zákonný zástupca uhradiť aj za viac mesiacov naraz, v tomto prípade z dôvodu ročného zúčtovania príjmov ZŠ je potrebné platbu rozdeliť nasledovne:

      • poplatok za obdobie september 2021 – december 2021 uhradiť v r. 2021, v sume 16 € (poplatok zaplatiť do 10.9.2021),
      • poplatok za obdobie január 2022 – jún 2022 uhradiť v r. 2022, v sume 24 € (poplatok zaplatiť do 10.1.2022).

       

       

       

    • K antigénovému testovaniu
     • K antigénovému testovaniu

     • Vážení rodičia,

      práve sme dostali správu z Ministerstva školstva SR, že vzhľadom na enormne vysoký záujem rodičov o samotesty, dostane každé dieťa namiesto 25 kusov už len 5 kusov samotestov. Práve kvôli enormnému záujmu o samotesty, nám ich okresný úrad nedokáže distribuovať tak, ako bolo naplánované. O termíne dodávky nás okresný úrad zatiaľ neinformoval. Hneď ako sa ku samotestom dostaneme, budeme Vás informovať o termíne a spôsobe vydávania testov.

    • K otvoreniu školského roka
     • K otvoreniu školského roka

     • Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom ZŠ Beňuš, že školský rok 2021/2022 sa začína dňa 2.9.2021 o 8,00 hod.
      Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční pre ročníky 2. – 9. v kmeňových triedach bez sprievodu rodičov. Žiaci 1. ročníka s rodičmi sa zhromaždia na školskom dvore a budú postupovať podľa pokynov triednej pani učiteľky.
      Žiadame rodičov, aby nevstupovali do vnútorných priestorov školy.
      Vstup žiakov do budovy školy je podmienený prekrytím horných dýchacích ciest podľa vyhlášky ÚVZ č. 237/2021, podľa ktorej je možné použiť respirátor, rúško, šál alebo šatku (nie ochranný štít).
      Po slávnostnom otvorení školského roka v triedach zostanú žiaci, ktorí sú prihlásení na testovanie kloktaním. Ostatní žiaci odchádzajú domov. Obed sa v tento deň nevydáva a nefunguje ani ŠKD.
      V prvý deň musia všetci žiaci odovzdať vypísané tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
      Vyhlásenie však odporúčame odovzdať elektronicky cez rodičovské konto EduPage.
      Tlačivo žiak predloží aj po každom ďalšom prerušení školskej dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov.

      Ranný školský klub poskytujeme od 3.9.2021 v čase od 6,40 hod.

      Po skončení vyučovania bude školský klub k dispozícii do 15,40 hod. 

      3.9.2021 bude vyučovanie 1. - 4. ročníka končiť štvrtou vyučovacou hodinou, 5. – 9. ročníka piatou vyučovacou hodinou.

      Od pondelka 6.9.2021 sa učí podľa rozvrhu.

      Prajeme Vám príjemné prežitie posledných prázdninových dní a tešíme sa na všetkých žiakov v novom školskom roku 2021/2022.

    • Letná škola 2021
     • Letná škola 2021

     • FOTOALBUM

      1. deň – Malí lesníci
      V pondelok 23.8.2021 sa začala Letná škola v ZŠ Beňuš. Cieľom prvého dňa bolo upevniť a zopakovať vedomosti z Prvouky a Prírodovedy. Ráno sme sa presunuli na LZ Beňuš, kde nás privítali úžasní lesní pracovníci – pán riaditeľ Ing. Matej Vigoda, lesná pedagogička Ing. Martinka Kovalčíková a Zdenko Citterberg – pestovateľ a poľovný referent, ktorí sa nám venovali. Dozvedeli sme sa veľa o poľovníctve a tiež sme si pripomenuli 150. výročie oddelenia lesníctva od baníctva. Takže veľké ďakujeme patrí našim lesným pracovníkom a LESU  ZDAR!
      2. deň – Na Liptove
      Liptov je v súčasnosti jedným z najzaujímavejších a najnavštevovanejších regiónov Slovenska. Neodolali sme preto ani my, účastníci Letnej školy a vybrali sme sa spoznať tento malebný kraj.
      Naše prvé kroky viedli do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. V sprievode milej pani sprievodkyne sme si prezreli expozície: Kras a jaskyne Slovenska, Chránená príroda Slovenska – Zem miesto pre život, Človek, hory, Natura 2000.
      Deti sa na chvíľu ocitli v podzemí jaskýň a dozvedeli sa ako vznikajú, pútavou formou zistili ako vznikol vesmír a naša planéta Zem, mohli obdivovať prekrásne zbierky minerálov, hornín a nerastov. Neskôr sa presunuli do sveta rastlín a živočíchov, ktoré spolunažívajú v spoločenstvách. Veľmi sa im páčilo, keď si mohli vypočuť zvuky vystavených zvierat. V podkroví múzea sa zoznámili s hospodárskymi a voľnočasovými aktivitami človeka v minulosti. Bližšie spoznali baníctvo, lesníctvo, drevárstvo, poľnohospodárstvo, včelárstvo, rybárstvo a poľovníctvo. V závere si prezreli oblečenie, obuv a výstroj, ktoré kedysi ľudia využívali na turistiku, lyžovanie, horolezectvo. Nakoniec nás pani sprievodkyňa pozvala na rozhľadňu, z ktorej sme mali krásny výhľad na mesto Liptovský Mikuláš a okolité kopce.
      Plní zážitkov sme sa išli posilniť výbornou polievkou, aby sme mohli pokračovať do neďalekého Liptovského Jána, kde nás v Mini parku Slovenska čakali slovenské kultúrne pamiatky a železnica.
      Deti mohli spoznať dominanty slovenských miest, ale aj život na dedine. Najviac ich však očarili vláčiky, ktoré premávali zo stanice do stanice, popod mosty a peknou mini slovenskou krajinou.
      Okrem veľkého množstva zážitkov si domov odniesli suveníry a darčeky, ktorými urobili radosť sebe a svojim najbližším.
      Vďaka tomuto výletu sme si spoločne upevnili a prehĺbili vedomosti, ktoré sme nadobudli, prípadne ešte nadobúdať budeme.
      Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a úspešnom priebehu výletu.
      Veríme, že v čarokrásnom Liptove sme neboli posledný krát.

    • TESTOVANIE ŽIAKOV
     • TESTOVANIE ŽIAKOV

     • Vážení rodičia,
      podľa informácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR test NEBUDE podmienkou pre nástup žiakov do školy, no pre tých žiakov (vrátane žiakov, ktorí sú zaočkovaní a aj žiakov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19), ktorých rodičia prejavia najneskôr 25. augusta 2021 (streda) cez rodičovské konto na EduPage záujem, rezort poskytne:
      1. PCR kloktací test.

      Testovanie PCR kloktacím testom je dobrovoľné a bezplatné. Možnosť testovať sa kloktacími PCR testami bude pre žiakov dostupná len jedenkrát a to na začiatku školského roka v škole.
      A/ALEBO
      2. Antigénové samotesty v počte 25 kusov
      a 25 kusov sterilných odberových tyčiniek na dobrovoľné testovanie doma. 
      Testovanie domácimi antigénovými samotestami je dobrovoľné a bezplatné. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.
      Prosíme všetkých rodičo.v, aby svoj záujem/nezáujem o PCR kloktací test a/alebo o antigénové samotesty prejavili v termíne najneskôr 25. augusta 2021 (streda) prostredníctvom formulára, ktorý nájdete po prihlásení do rodičovského konta EduPage v časti PRIHLASOVANIE – PRIDELENÉ AKCIE NA VYPLNENIE. V prípade, že sa rodič v stanovenom termíne nevyjadrí, bude to znamenať, že o testy nemá záujem.
      Ďakujeme za spoluprácu

  • ANKETA