Základná škola Beňuš

Prihlásenie

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 koks s DPH 03.11.2014 30.10.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 odstránenie havarijného stavu vodovodného a kanalizačného potrubia s DPH 03.04.2014 03.04.2014 03.04.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 plastové okná s DPH 19.12.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 IT tabule s DPH 13.12.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Notebooky, stolový počítač, príslušenstvo s DPH 13.12.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 PVC podlaha s DPH 11.12.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Tonery do laserových tlačiarní s DPH 29.11.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 drevené brikety s DPH 16.10.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 koks orech III s DPH 10.10.2013